Město

Předměstí

Obsah připravujeme

Městské části

Obsah připravujeme

Rody, řemesla


Spolky, události

Obsah připravujeme

Historiské foto, pohlednice

Doplňujúcainformácia k reakciám na naše Vyhlásenie 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reagovali na naše vyhlásenie zo dňa 11.9. 2018. Sme radi, že vo Veselí nad Moravou žijú ešte ľudia, ktorým mesto nie je ľahostajné. Škoda, že niektoré reakcie sú jednostranné a je možné ich vnímať ako tendenčné. Rovnako škoda, že v minulosti chýbali reakcie na aktivity, ktoré boli realizované v rozpore s normálnou logikou koncepcie rozvoja mesta. Môžeme chápať prezentované postoje, i to, že stále je a bude množstvo ľudí, ktorí všetkému rozumejú a „vedia ako na to“. Chceme len upozorniť, že zámok je privátnym objektom a že aj doteraz realizované niektoré aktivity boli nad rámec našich povinností, lebo sme verili v slušnosť a korektnosť, na ktoré si počkáme.


V Bratislave, 2.októbra 2018

Za Wessels s.r.o., Eva a Ĺudovít Hamašovi