Město

Předměstí

Obsah připravujeme

Městské části

Obsah připravujeme

Rody, řemesla


Spolky, události

Obsah připravujeme

Historiské foto, pohlednice

Ulice, části města

Kožešnická ulička

Svůj název dostala od dominantních řemeslníků, kteří zde na břehu řeky provozovali svoji
profesi. Ulice vedla původně podél městských hradeb, a v samém závěru zde stojící domy byly poslova na
hradbách „přilepeny“. Tato část města se nacházela před hradbami vpravo.

Rybníček

Rybníček se nacházel před hradbami vlevo. Jednalo se o cíp ostrova vytvořený naplavením, kterému se v 18.
století říkalo Výtž, nebo taky Vitř. Drobné domky řemeslníků byly často v minulosti zaplavovány řekou
Moravou. Nacházelo se zde několik důležitých objektů, synagoga, jediná městská řeznická jatka, dům pastýře,
dům ponocného a také panská sušárna ovoce.

Benátky

Tento název dobře vystihoval častou situaci tohoto území, které bylo pravidelně zaplavováno řekou
Moravou. V domcích zde stojících bydlely profese potřebné pro provoz poblíž stojícího zámku (kovář, stolař,
hajný). Také se zde nacházel mýtný domek.