Dürmayer

Dnes již ve Veselí nad Moravou žádný Dürmayer nežije, a za tento stav může částečně také skutečnost, že bývalému veselskému poštmistrovi Jindřichovi Dürmayerovi se rodily samé dcery. Přitom ještě v 19. století byla rodina Dürmayerova početná a velmi vážená jak ve Městě tak na Předměstí. Zakladatelem tohoto původně německého šlechtického rodu byl kolem roku 1420 Ferdinand, zbrojíř z Mainzu. Prvním Dürmayerem ve Veselí byl  Josef Dürmayer (* 1723 + 1787),  který koupil roku 1763 od Josefa Kratochwíle půl domu rynkovního. Jeho prvorozeným synem byl Josef (* 1763 + 1806), mistr sklenářský. Další syn Jakub (*1777 +1830), byl ve Veselí cechovním komisařem a v roce 1821 se stává purkmistrem města. Tento Jakub byl sklenářem a za ženu měl dceru veselského mlynáře Tadeáše Krämera. V roce 1846 se Dürmayeři dostávají na Předměstí, když Tadeáš Dürmayer kupuje lékárnu „U bílého anděla“ (dům č. 18, dnes 141). Tento Tadeáš je nejen lékárníkem, ale také c. k. poštmistrem. Lékárníkem je také Tadeášův syn Gustav, kdežto druhý Tadeášův syn Jindřich, se roku 1880 stává poštmistrem. Jindřich Dürmayer také roku 1890 stěhuje Poštovní úřad z Předměstí do města (č. 44). Poštmistrovský úřad byl za Rakouska dědičný a tak Jindřich stále čekal, že se mu narodí syn a ono se mu zatím narodilo šest dcer. Z Dürmayerových zeťů jsou důležití dva. Dceru Marii si bere hraběcí zahradník Arnold Růžička mladší. Byl nejen zahradníkem, ale také jedním z prvních amatérských fotografů ve Veselí. Jeho snímkem je například dřevěný most v parku z roku 1911, anebo pochod veselských veteránů kolem Richtrového zámečnictví. Arnold Růžička nešťastnou náhodou přišel o nohu a jako odškodnění mu hrabě Chorinský postavil vilku na Předměstí. Dceru Žofii si vzal učitel a později také ředitel školy Jaroslav Herman. Vedle pedagogického působení se Jaroslav Herman postaral také o organizování hudebního života ve Veselí nad Moravou. Založil pěvecký sbor, utvořil orchestr, pořádal koncerty, vychoval celou řadu muzikantů a milovníků hudby. Měl zásluhu na sepsání několika velmi zajímavých rodinných kronik.

DATA DÜRMAYERŮ

1763 Josef Dürmayer  kupuje půl domu rynkovního za 400 zl. (dnes č. 39, Zlatník)

1766 Josef Dürmayer  kupuje galužkovský dům za 600 Rý. s tou ale podmínkou, aby jej co nejdřív pod křidlicu přivedl (dům zbořen, číslo 38).

1774 Josef Dürmayer  kupuje dům od Leopolda Kohna (náměstí č. 49, dnes Jagoš, dům barev)

1784 Dům č. 49 vlastní Kateřina a Josef Dürmayer mladší (starší Josef umírá)

1803 Dům č. 49 vlastní Jakub Dürmayer, který je v roce 1821 purkmistrem

1812 Jakub Dürmayer  kupuje malý domek maloměšťanský, č. 40, od Johannesa Lattera (až do r.1814)

1846 Tadeáš Dürmayer kupuje od Fridricha Zugschwerdta na Předměstí dům č. 18, lékárnu U bílého anděla

1880 Jindřich Dürmayer se stává poštmistrem

1889 Jindřich Dürmayer vlastní dům na náměstí č. 35 (Jaroš), (jen rok)

1890 Jindřich Dürmayer  kupuje na náměstí dům č. 44, a stěhuje sem poštu

ROD DÜRMAYERŮ

Josef Dürmayer *1723 Vilshofen (D), +1787 Veselí nad Moravou, dům na náměstí č. 34, manželka Kateřina * 1744 Strážnice, roz. Pauer, +1804 Veselí nad Moravou. Tři děti:

 1.  Josef Dürmayer *1763 +1806 (+1830), mistr sklenář ve Veselí
 2. Veronila Dürmayer *1766
 3. Jakub Dürmayer *1777 +1830, sklenář, cechovní komisař, 1821 starosta města Veselí, manželka Františka *1778 +1860, dcera Tadeáše Krämera, mlynáře ve Veselí. Syn:
  1. Tadeáš Dürmayer *1820 +1877, lékárník a C.K.poštmistr ve Veselí, manželka Rosalia *1827 Holešov +1879, rozená Richtrová. Dva synové:
   1. Jindřich Dürmayer *1853 +1923 Uh. Brod, C.K.poštmistr ve Veselí, manželka Marie *1854 +1910,   roz. Haufen z Lublaně. 7 dětí:
    1. Jindřich Dürmayer *1876 +1889 Hustopeče, tyfus
    2. Rosa Dürmayer *1877 +1913
    3. Marie Růžičková *1880 +1963, manžel Arnold Růžička, mi., hraběcí zahradník, Dvě dcery:
     1. Terezie Růžičková *1906
     2. Milada Růžičková *1911 +1928
    4. Žofie Hermanová *1882 +1962, manžel Jaroslav Herman *1880 +1953, učitel a ředitel školy. Dvě děti:
     1. Jindřich Herman *1908 +1973, důstojník, manželka Květoslava *1920 +2005, roz. Ižová. Dvě děti:​
      1. Ludmila Kujíčková *1944, manžel Josef Kujíček. Dvě děti: MUDr. Jitka a magistr Jindřich Kujíček
      2.  Jaroslav Herman *1945. Dva synové: Petr Herman *1978 a Pavel Herman *197
     2. Ludmila Seifrtová *1910, syn Miloš *1943 +2010, dcera Soňa Bendová *1945
   2. Gustav František Jakub Dürmayer *1861 +1925, lékárník ve Veselí
    1. Emilie Richterová *1886 +1970, odd. 1909 za Karla Richtera
    2. Margareta Jelínková *1890, manžel Josef Jelínek, odd. 1911​
    3. Johana Dürmayer *1893