Hatěcká cesta

Hatěcká cesta pochází ze 17. století. Na této cestě z Veselí nad Moravou k nádraží Moravský Písek, dlouhé 6 km, se nacházelo 18 mostních objektů. Tato cesta ležela v záplavovém území řeky Moravy, probíhala rozsáhlými loukami a pozemky. Cesty se užívalo pro účely hospodářské, na zdejší louky jezdili pro kvalitní seno nejen místní, ale také občané z Žeravic, Vracova, Syrovína, Moravan, Osvětiman, Kelčan, Vlkoše, Kyjova, Svatobořic a Mistřína. Průměrná šířka cesty byla v katastru Veselí nad Moravou 8 metrů v katastru obce Písek jen 5-6 metrů. Úroveň vozovky vedla vzhledem k pravidelným vylitým moravním vodám, ve značné výšce od okolního terénu. Mosty č. 1. a 2. byly dřevěné (délka 13,6 m a 36,7 m, šířka 5,4 m), 15 dalších mostů bylo klenutých z pálených cihel (světlosti 1,7 m -  5,5 m , jeden  měl světlost 22,9 m). Posledním 18 objektem byl dřevěný splávek, sloužící  k zadržení zpáteční vody řeky Moravy. O údržbu mostů se staral hraběcí velkostatek, k financování se používal výnos mostního mýta ze kterého byli osvobozeni občané z Veselí, Písku, Zarazic a Vnorov. Během roku přejelo po hatěcké cestě asi 5000 povozů a asi 7000 kusů hnaného dobytka.