Kožešnická

Malé domky před městskými hradbami se v místech dnešní Kožešnické uličky objevují po roce 1732. V urbáři datovaném tímto rokem ještě nejsou uvedeny. Ovšem nějaké stavební objekty se zde zřejmě nacházely, byly to přístřešky sloužící kožešnickým mistrům. Tyto se nacházely v blízkosti tekoucí vody, která byla nutná k provozu kožešnických dílen.

Vlastní Kožešnickou uličku můžeme rozdělit na dvě části, oddělené od sebe částí cesty, kterou se vyjíždělo z brodu, který se tady dříve nacházel, a jenž začínal na Předměstském Zbrodku. Část zadní se nachází na konci uličky a domky č. 54 – 57 jsou „nalepeny“ na městských hradbách a tyto hradby tvoří část obvodového zdiva těchto domků. Druhou část tvoří domky č. 59 – 67, které mají stejnou stavební dispozici a také podobný vývoj. Především řada domků č. 60 – 67, které tvoří řadu „pod kostelem“, je téměř identická. Tyto domky mají původní sklepní prostory pod cestou, která prochází kolem domků. Původně byly tyto domky přízemní a až pozdější přístavby vytvořily další podlaží.

Město Veselí 1852, se starými čísly Kožešnické ulice a Rybníčku