Malý ostrov


Mlýn

Vodní mlýn se nacházel spolu s pivovarem na menším ostrově mezi náměstím a zámkem. Dnes na tomto
místě nalezneme malou vodní elektrárnu s Francisovou turbinou Voith, nepřetržitě pracující od roku 1914.

Pirhala

Spolu s Pirhalou byl i pivovar zbořen roku 1937, v souvislosti s výstavbou nového mostu. Jednalo se
o pivovar malý, který byl limitován omezeným prostorem ostrova na němž stál. Po zrušení pivovaru objekt
sloužil k ubytování různých zaměstnanců velkostatku hraběte Chorinského.

Pivovar

Dnes se v těchto místech nachází betonový most na silnici k Moravskému Písku. V 18. století zde
vrchnost provozovala panskou pálenici, kterou měli v nájmu především židovští podnikatelé. Když se tento
provoz přestěhoval na Předměstí, sloužil tento objekt jako hostinec.