Město Veselí a řeka

Řeka Morava vytvářela celou spleť ramen, netekla v jednom řečišti, nýbrž se složitě větvila. Na cestě do Písku bylo celkem 17 mostků. Některá místa řeka odplavovala, někam zase naplavila novou část. Obyvatelé města některé části jejich břehů zpevňovali. V průběhu let můžeme pozorovat neustálé změny. 1. Hrad (zámek), 2. Mlýn, 3. Město, 4. Předměstí, 5. Benátky. A-Vodní pila, B-Salajka, C-Skleník, D- Dům zámeckého zahradníka, E-Špitál (chudobinec)

Město Veselí 1732 – 1. Zámek, 2. Mlýn, 3. Náměstí, 4. Městská brána, 5. Židovské domky, 6. Koželužna, 7. Pivovar, 8. Pálenice, 9. Benátky, 10. Stolárna, 11. Pila, 12. Skleník, 13. Dům zahradníka

Řeka ovlivnila členění města Veselí

Náměstí 1712. A-vodní mlýn, B-pivovar, C-městská brána, 1. Jiří Blažek, 2. Jan Luzar, 3. Pavel Břečka, 4. Andeas Sayda, 5. Andeas Luzar, 6. Bohuslav Pauker, 7. Václav Krejčí, 8. Mikuláš Pirovský, 9. Barbora Ryllerka, 10. Jan Albrecht, 11. Jan Schiswald, 12. Tomáš Tymel, 13. Václav Sayda, 14. Matys Robek, 15. Andris Šilhánek, 16. Tomáš Los, 17. Anna Wadowská, 18. Dům radní, 19. Jan Kratochvile, 20. Matys Strebl, 21. Panský šenk, 22. Bartol. Slanina, 23. Jiří Lorenz, 24. Karel Janík, 25. Jakub Kratochvíle, 26. Vavřinec Schvartz, 27. Jan Dobrozemský, 28. Antonín Tümel „příborský“, 29. František Brandejský, 30. Jiřík Franský. Vedle městské brány stál plok čtyř židovských domu. Drobné domky v uličce Kožešnické a na Rybníčku byly postaveny až po roce 1732.

(Poznámka. Nejedná se o skutečná čísla domů, nýbrž o pouhé označení pro orientaci tohoto plánu)

Náměstí 1780. A-vodní mlýn, B-pivovar, C-městská brána, 1. Jan Los, 2. Jakub Kramser, 3. Jan Kopřiva, 4. Josef Stiller, 5. Panský šenk, 6. Jan Köller, 7. Karel Bureš, 8. Ignác Přikryl, 18. Gothard Pakr, 19. Josef Hochmann, 20. Jan Pospěch, 21. Šimon Čermák, 22. Leopold Weisz, 23. Jan Schutz, 24. Obecní dům se strážní světničkou, 25. Jan Plach, 26. Ignác Schneider, 27. Obecní dům, 28. Karel Junetz, 29. Mariána Sneider, 30. Jan Los, 31. Martin Sajda,  32. Josef Benedil, 33. Václav Neisser,   Kostel Sv. Bartoloměje,   34. Josef Dürmayer, 35. Ignác Janík, 36. Dům radní, 37. Josef Maršálek.   V závěru 18. století bylo na veselském náměstí 28 domů.

Město veselí 1732

Veselské náměstí v roce 1827


Původně to byl prostě rynk, později náměstí Pavla Přenského, po roce 1948 Stalingradské a nakonec Bartolomějské náměstí. Před rokem 1925.

Letecký záběr náměstí z roku 1931 sice není technicky dokonalý, ale je mimořádný svou dokumentární hodnotou. Střechy domů svým krystalickým členěním působivě umocňují harmonický prostor celého náměstí. Za povšimnutí stojí zejména první dům zprava na ulici Zámecké, se širokými vraty, který byl zbourán v roce 1939 (10). Nestojí ani vedlejší dům, tzv. „Bačova hospoda“(1), z něhož se však zachovaly sklepní prostory, které zasahují pod dlažbu náměstí (snímek dole, délka sklepu 10,6 m). Tento dům byl od roku 1752 městskou radnicí a obecní hospodou. Zcela změněná je také část vlevo dole, mlýn (elektrárna), (2), vyhořelý tzv. „Režný“ mlýn (2a) a starý pivovar (3). Mlýn byl přestavěn na vodní elektrárnu, pivovar s tzv. „Pirhalou“ (4), byl zbořen, aby udělal místo betonovému mostu.  Stejný osud potkal i oba domy vedle mlýna vpravo (5, 6),  jež stály naproti sobě  v ústí ulice Zámecké. Stará radnice z roku 1700 (7), později sloužila vojsku. Panský šenk (8), později sloužil jako pošta. Tlachův hostinec (9), jako jeden z prvních objektů na náměstí byl v dvorním traktu uspořádán na poschodí. Čtyři židovské domy (11), tvořily svojí východní stranou městské hradby. Bílá čára označuje městské hradby, v mezeře stála městská brána.

Letecký záběr na část města Veselí nad Moravou, foto František Šíma, 2005

Na snímku je patrné jak řeka rozčlenila město v jeden větší ostrov s náměstím a jeden menší ostrov s vodní elektrárnou.