Pivovar

Pivovar stál na ostrově proti mlýnu a měl roku 1667 pánev na 9 sudů a roku 1717 na 12 sudů piva. K pivovaru přiléhala sladovna, na jejíž půdě byla sýpka pro zásoby chmele, pšeničného a ječmenného sladu. Podle odhadu z roku 1750 vyrobil pivovar na 700 sudů piva. Výrobní kapacita pivovaru v roce 1845 činila 2120 věder piva. Posledním správcem pivovaru byl roku 1861 Jan Weber (*1788 +1866). Později byl pivovar zrušen a budova sloužila pro různé potřeby hospodářského dvora a také jako byty pro zaměstnance.

Sládci působící v pivovaru

1692 Johan Kravec, sládek, manželka Anna (dcera Filipa Springera a Alžběty), dcera Kateřina *1692

1696 Johan Fiala, sládek, manželka Anna, syn Michal *+1696 (matr. 5912/30) 

1699 Pavel Švejda, sládek, manželka Dorota +1725 (dcera Tomáše Charváta z Předm. Veselí), dcera Dorota *1699, Anna *1701. Dcera Anna se narodila přímo v pivovaru

1703 Andreas (syn Václava Šilhánka) si bere Mariánu (dceru Johana Krawce, sládka) (matr. 5912/279)

1704 Jiří Ferer, sládek, manželka Alžběta, dcera Kateřina *1705

1705 Umírá Pavel Švejda, (55 let), sládek

1707 Martin Veselý, sládek

1708 Martin Suchomel, sládek, manželka Mariána (5912/484)

1714 Ludvík Veselý, sládek (matr. 5912/170)

1715 Václav Fiala, sládek veselský, manželka Anna +1720 (5912/179, 213)

1721 Valentin Kalivoda, sládek veselský, manželka Rosalie (matr. 5912/240)

1725 Václav Fiala, manželka Anna, syn Antonín *1725

1738 Matyáš Breizinger 

1748 Jiří Beck

1751 Jiří Charus 

1760 Godfrid Heümann (Haymann) *1718 +1777, sladovník , pivovarník (kmotr, 5914/14)

1779 Svatba  18.1. Matyáš Ploner *1728 +1780, sládek, si bere Barboru, dceru Ferdinanda Offnera

1798 Tomáš Lázenský *1726 +1798

1801 Anton Skřivan *1761 +1815

1815 Leopold Skřivan

1816 Johan Patza