Rybníček

První zmínka o části města Veselí nazvané Rybníček, se nachází v urbáři veselského panství z roku 1732:

K tomu ještě z obzváštní milosti svéj popouští právo své mil. vrchnost Na vitři za domama veselskýma nazvanéj Rybníček, aby ten Vitř město Veselí dle svéj libosti taky z vystavením hoferských domkův svobodně a bez platu panského užívalo, nicméně s tou výminků, kde by někdy potřeba nastala, že by ta Vitř rybníček k zemskéj neb panskéj nevyhnutelnéj potřebě aplicirovaná bejti mohla, aby povinni byli takovou měšťané podstoupiti, pročež jak daleko se městské právo a při domcích mající zahrádky stahují, znamení náležité se udělá, které tu Vitř od těch zahrádek oddělovati bude.“

Vrchnost tedy dává povolení k výstavbě domků, jež měly být osvobozené od „platu panského“, a nacházely se před městskými hradbami, od mostu dole. Toto místo označené jako Vitř nebo Výtrž, bylo vytvořeno naplavením řeky, vytržením.

Tato místa byla často zaplavována řekou.

1. máj roku 1932 na Rybníčku v popisu Josefy Rajecké - Šivlové (54 osob), v pozadí dům č. 75

Zadní řada: Bedřich Šivel, B. Smištík, J. Šivel, A. Palečková, L. Žádník, Karásková, K. Šimšík, M. Smištíková, A. Blažková, L. Žádník, M. Žádníková, R. Koudeláková, Koudelák, K. Višňovská, Šivel u stromu, M. Šivlová, L. Drahokoupilová, V. Drahokoupil, neznámý, M. Sladká, A. Chválová, A. Frolková, J. Jurásková, R. Ehrenhaftová, Ž. Karlíková, B. Karlíková

Střed: N. Poláchová, H. Smištíková, Šimšík, Valentová, Frolková, Pernica, Pernicová, Fiala, Fialová, Smištíková, Kreikerová, P. Žádníková

Přední řada: B. Smištík, F. Šivel, --, Karásek u Paličků, Paličková, Smištíková, na klíně Koudeláková, B. Smištíková, O. Jurásek,V. Kratochvíl, V. Smištík, F. Karásek, V. Karlík

Schází 23 osob: J. Šivlová, A. Šivel, 2x Kratochvil, 3x Kolkovi, 4 Němcovi, 4 Roubinkovi, 4 Vodicovi, Jurásek, Sladek, Smištík, Višňovský

Na zadní straně této fotografie bylo uvedeno: Obyvatelé „svobodného města Rybníček“