Novinky

Hledání zmizelé doby - Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden …
před 3 hodinami, 21.5.2019

Hledání zmizelé doby - Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden …

Hledání zmizelé doby


Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 10
před 7 dny, 14.5.2019

Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 10

Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 10


Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 9
před 14 dny, 7.5.2019

Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 9

Hledání zmizelé doby


Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 8
před 21 dny, 30.4.2019

Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 8

Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 8


Žijeme ve zvláštní době 2
před 25 dny, 26.4.2019

Žijeme ve zvláštní době 2

Struha

Kolem našeho města se řeka bohatě členila do řady větví a ramen. Jednou takovou částí, která začínala u zámku byla také Struha, kterou již v 16. století Hynek Bilík z Kornic použil k přítoku vody do Horního vnorovského rybníku. Tuto zvýšenou hladinu vody převedl přes řečiště Moravy pomocí vantroků (dřevěného koryta). Struha byla původně také důležitou součástí ochranného systému vodního hradu.

Hned na začátku Struhy byl zřízen splav zajišťující vodu pro pohon vodní pily. Tento splav zde musel stát již roku 1732, protože urbář z tohoto roku uvádí, že: „Za zámkem k půlnoční straně jest nedávno vystavená panská pila“. Tato pila i se splavem je zobrazena na rytině z druhé poloviny 18. století. V těsné blízkosti splavu se nacházel také dřevěný most směřující k dvornímu traktu zámku. Později přibyl most další nutný pro provoz úzkokolejky. K zasypání úvodní části Struhy došlo po roce 1936 v souvislosti s budováním nového betonového mostu na Benátky a taky v důsledku výstavby Baťova kanálu.

Na novou situaci zareagovala tělovýchovná organizace Sokol k vybudování koupaliště. V zimních měsících se prostor koupaliště změnil na ledovou plochu pro lední hokej.