Ulice, části města

Kožešnická ulička

Svůj název dostala od dominantních řemeslníků, kteří zde na břehu řeky provozovali svoji
profesi. Ulice vedla původně podél městských hradeb, a v samém závěru zde stojící domy byly poslova na
hradbách „přilepeny“. Tato část města se nacházela před hradbami vpravo.

Rybníček

Rybníček se nacházel před hradbami vlevo. Jednalo se o cíp ostrova vytvořený naplavením, kterému se v 18.
století říkalo Výtž, nebo taky Vitř. Drobné domky řemeslníků byly často v minulosti zaplavovány řekou
Moravou. Nacházelo se zde několik důležitých objektů, synagoga, jediná městská řeznická jatka, dům pastýře,
dům ponocného a také panská sušárna ovoce.

Benátky

Tento název dobře vystihoval častou situaci tohoto území, které bylo pravidelně zaplavováno řekou
Moravou. V domcích zde stojících bydlely profese potřebné pro provoz poblíž stojícího zámku (kovář, stolař,
hajný). Také se zde nacházel mýtný domek.