Urbančík

Téměř každá veselská rodina měla ve svých albech fotky zhotovené firmou Urbančík. Hlavně portrétní snímky se vyznačují zajímavým nasvícením a nápaditou kompozicí, typickou pro foto Urbančík. Přitom dnes už málo kdo ví, jak ten pan fotograf vypadal, a že se vlastně jednalo o dva bratry, i když firma zněla Josef Urbančík. Začátek rodu je třeba hledat v ulici Břehy, kde se roku 1784 oženil čtvrtláník Matouš Hurbančík. Později rodina bydlela na různých místech na předměstí Veselí, a stále se psala s H na začátku příjmení. Prvním Urbančíkem s U byl Jan narozený roku 1874, který byl zaměstnán jako topič na chorinského úzkokolejce. Tento Jan Urbančík měl dvě dcery, Marii a Miladu (jedna se provdala za Jaroslava Melíška), ale také dva syny, staršího Antonína a o 7 let mladšího Josefa. Právě starší Antonín začal úspěšně fotit a stal se příkladem taky pro bratra Josefa. Po fotografické firmě Karel Kafka, Foto Šíma se stává firma Josef Urbančík, třetí fotografickou firmou ve Veselí nad Moravou. Pracoviště se nacházelo na Bartolomějském náměstí, rožní dům vpravo vedle kostela. Veselani velmi dobře znali také manželku Antonína Urbančíka, Boženu, která úspěšně vedla módní salón, a u níž se vyučila celá řada dámských krejčových. Toto krejčovství se nacházelo v pravé části domu kováře Kosečka, kde také rodina Urbančíková bydlela. Je tedy možné, že vedle fotek Urbančíkových se v rodinách dochovaly také šaty ušité Boženou Urbančíkovou. Zde se přátelili s rodinou Horských, kteří bydleli v sousedství.