Zámecká

Pohled do míst kde stála městská brána,  zbořená v 19. stol. Tato brána zůstala pouze na znaku města. V domě vlevo se nacházel obchod Morice Ziemlicha, později Ferdinanda Sladkého. Foceno roku 1920, kdy deformace železného mostu již byla značná a výstavba nového mostu byla nevyhnutelná.

Pohled z předměstí do města po roce 1921 (po výstavbě nového betonového mostu). Po levé straně se nabízí firmy Ferdinand Sladký, módní obchodní dům Grünhut. Vpravo ještě stojí velký dům Vorálků, později zbořený. Tím se silnice rozšířila o téměř 5 m. Mezi domem Sladkého a Vorálka stála městská brána.

Zleva tchýně Ferdinanda Sladkého, Rozárie Vaňková, dcera Zdena a obchodník Ferdinand Sladký

Dům č. 53/3 roku 1960 (foto Tašl). Středem tohoto domu procházely městské hradby. Levá část domu s dvěma výklady měla níže položenou podlahu a proto do pravé části vedlo několik schodů. Dříve obě části patřily různým majitelům.

Zleva obchod Morice Ziemlicha, Židovská ulička a uprostřed obrázku dům č. 1/5. Byl to dům z bohatou historií, velmi dlouho byla v domě hospoda.

Židovská (Ehrenhaftova) ulička a vpravo Jakubíčkova trafika č. 1/5

Část obchodu v domě č. 5

Dům č. 6,  starosty Františeka Rajeckého,  levá část trafika L. Freunta, později krámek (na snímku). hodináře a zlatníka Josefa Habarty

Pohled do Zámecké ulice

Zleva část obchodu Martykána, Ehrenhaftova ulička a dům č. 5

Uprostřed Zámecká č. 2/6

Kdysi půvabný dvorek domu č. 2/6 byl nakonec před demolicí hodně poničen

Dům starosty Fr. Rajeckého, vpravo dům č. 3/7, Jakschův (podplukovník u dragounů), vlevo sklenář Vincenc Trávníček, vpravo prodejna Baťa, konfekce Josef Svoboda, obchod obuví Josef Bustina.

Dům č. 3/7

č.7. Krámek mistra obuvníka Leopolda Veverky

č. 7. V roce 1925 byla v domě prodejna firmy Baťa (foto Josef Tašl)

Před rokem 1909

Zprava dům č. 8

Dvůr domu č. 4/8

Dvůr domu č. 4/8
​(výřez z akvarelu Ludvíka Ehrenhafta)

Dvůr domu č. 4/8, akvarel Ludvíka Ehrenhafta

Dvůr domu č. 4/8, foto Ludvík Ehrenhaft

Zleva roh hospody Bača a za ním vystrčený poschoďový dům č. 51. Zprava hostinec č. 5/9

Hostinský Jan Tlach první zprava.  

Zprava dům č. 5/9. (foto Josef Tašl) 1962

Geos č. 9

Interiér hostince u Tlacha 

 Sklepní prostory bývalého Panského šenku (později Tlach)

Domy č. 5/9, 6/10 a 7/11

Sklepní prostory domu č. 5/9

První dům zprava č. 6/10