Zámek

Mapa Norberta Václava z Lincku z roku 1719, je sice schematická, ale několik skutečností stojí za povšimnutí. Půdorys městských hradeb odpovídá jejich součastným zbytkům. Zakreslena je pouze jediná městská brána. Přesně je zobrazeno vodní členění města Veselí, jeden větší ostrov s 30 domy, a jeden menší s mlýny a pivovarem. Velký mlýn je označen A, malý mlýn B, most k zámku (vodnímu hradu) C, velký splav je označen D, malý splav E. Takže v roce 1719 byly pouze dva splavy. Splav na Struze a také vodní zařízení zde schází. Vodou poháněná pila je na Struze uvedena až v urbáři z roku 1732.

V počáteční fázi přípravy projektu „Obnova a nové využití zámku Veselí nad Moravou“ společnost Wessels, s.r.o. zadala a financovala realizaci archeologického průzkumu areálu zámku. Vedení záchranného archeologického průzkumu (ZAV) bylo svěřeno společnosti ARCHAIA Brno o.p.s. Byl realizován v letech 2008-2010.

Zahradníci na zámku