Židovská ulička

Blok židovských domů na snímku z roku 1921. Vpravo dům s obchodem Moritze Ziemlicha.

Původně byli všichni židovští obyvatelé soustředěni do jedné uličky, kde se nacházely čtyři domy, označené římskými číslicemi. Protože místa zde bylo málo, a židovské rodiny byly početné, objevují se zde vícepodlažní domy.