Bytová krize a další problémy Fialovy vlády

Současná pravicová vláda Petra Fialy se projevuje jako vláda, která není schopna řešit současnou společenskou krizi v naší republice. Ve srovnání s jinými evropskými vládami nepodniká téměř nic, co by alespoň částečně snížilo negativní procesy spojené se stále rostoucí inflací, drahotou a zřetelným poklesem životní úrovně většiny občanů. Podle odhadů je již nyní asi 20% procent obyvatel našeho státu na hranici chudoby nebo dokonce pod ní. Někteří ekonomové odhadují, že nárůst počtu lidí v ČR, kteří zchudnou až k této hranici, v nejbližší budoucnosti prudce poroste. Zatím Fialova vláda nekoná nic, co by alespoň částečně omezilo zmíněné negativní procesy. Otřesné je také to, že se tato vláda chová nezodpovědně i v znovu rozvíjející se nákaze spojené s novými mutacemi koronaviru typu Omikron, i když ji k aktivitě v tomto směru většina odborníků vyzývá. Vláda zřejmě čeká, až se pandemie tohoto onemocnění plně rozvine a bude nutné zavést opatření výrazně omezující fungování společnosti.

Jednou z krizí v naší republice je také krize bytová. V důsledku inflace a s ní spojeného nárůstu úrokových sazeb vznikla situace, že většina našich občanů potřebujících si opatřit bydlení, není schopna tento svůj problém pomocí hypoték nebo půjček vyřešit. Je to dáno tím, že úroky týkající se hypoték i půjček pro zajištění bydlení prudce vzrostly tak, že většina lidí, a zvláště pak mladých lidí, na ně nemohou dosáhnout. Přitom je nutné zdůraznit, že byty v naší republice jsou neskutečně předražené. Toto předražení není způsobenou pouze inflací, ale také tím, že při realizaci výstavby bytů dochází k spekulativnímu jednání. Je totiž známo, že nově vybudované byty jsou u nás až o 40% předražené ve srovnání s jinými zeměmi Evropské Unie (EU). Jinými slovy řečeno, i kdyby jejich ceny byly o těch 40% levnější, pořád by jejich stavitelům přinášely přiměřené zisky srovnatelné se zeměmi EU. Chtít po nekompetentní Fialově vládě, aby v této věci zjednala nápravu, je zřejmě zbytečné plýtvání vlastní energií. To je patrně hlavním důvodem toho, proč se některé obce v ČR snaží bytovou krizi řešit vlastními iniciativami.

Je několik způsobů, jak mohou obce řešit svoji bytovou otázku. Jedním způsobem je využití státních prostředků. Babišova vláda ve svém období vládnutí zavedla program s názvem Výstavba.  Tento program umožňuje výstavbu sociálních bytů, ve kterých nájemníci platí přiměřený nájem. V případě těchto sociálních bytů je státem poskytována dotace ve výši až 100% způsobilých nákladů na jejich výstavbu. To znamená, že tyto sociální byty mohou být úplně postaveny ze státních prostředků. V rámci zmíněného programu jsou stavěny i tzv. dostupné byty, které mohou sloužit jako nájemní byty pro občany nemající možnost využít jiné způsoby řešení svého bydlení. Na tyto dostupné byty jsou z programu Výstavba poskytovány dlouhodobé nízkoúročné trvale fixované úvěry ve výši až 100% způsobilých nákladů. I tento postup financování je pro obce velmi výhodný. 

Druhý způsob je založen na výstavbě družstevních bytů. Tento způsob je aplikovatelný pro větší obce, které pro tento účel založí bytová družstva. Lidem, kteří projeví zájem o tento způsob, obec výrazně pomůže. Domy jim postaví a také jim pomůže se získáním výhodného úvěru s bankou. Po nastěhování musí družstevník složit základní poplatek na byt. O tento způsob získání vlastního bytu je velký zájem i v zahraničí (např. ve Vídni).

Třetí způsob spočívá v tom, že obec je investorem bytové výstavby v rámci svého podnikatelského projektu. Tímto způsobem, na který získá prostředky např. půjčkou, může postavit byty různé kategorie, které pak prodá.  Může postavit a prodat i drahé byty pro bohatší občany obce. To je na rozhodnutí vedení obce. Obecně však je tento způsob výstavby bytů dosti rizikový, pokud vedení obce nepostupuje odpovědně. Příkladem je výstavba bytů ve Veselí nad Moravou v lokalitě bývalé tržnice. S druhou etapou výstavby domů s byty v této lokalitě vznikla složitá situace. Domy s těmito byty se ještě nezačaly ani stavět. Přesto některé byty z těchto domů mají již smluvně vázané majitele i s cenami těchto bytů. Tento způsob prodeje bytů je sice možný, ale v tomto případě se vymkl kontrole.

Vedení města zmíněné smlouvy uzavíralo dávno předtím, než byla známa cena bytů, za kterou je lze nyní postavit. Vedení města tak činilo přesto, že již tehdy docházelo k bezpříkladnému nárůstu cen stavebních materiálů a nastupující inflaci.

Z toho vyplynulo, že výtěžek z prodeje těchto ještě nepostavených bytů nemůže zdaleka pokrýt skutečné náklady na jejich výstavbu.  Tím vznikne značný deficit ve finančních prostředcích města. Tento deficit nebude odstraněn, ani když, jak zamýšlí vedení města, zbývající byty budou pronajímány.  Jednak bude velmi dlouho trvat, než se vrátí vynaložené prostředky na výstavbu pronajímaných bytů prostřednictvím nájmů a zároveň se tím velmi obtížně odstraní deficit způsobený již prodanými byty. Občanům města by měli starosta a členové zastupitelstva z koalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL vysvětlit, jak tento velmi složitý problém vyřeší.

Zatím lze konstatovat, že vedení města Veselí nad Moravou tvořené těmito politiky TOP 09, ODS a KDU-ČSL při řešení bytové otázky v tomto městě zcela selhalo.

Příklad levné a vkusné bytové výstavby, vhodné třeba také pro naše město. Město má pozemky, na kterých by se mohlo stavět, nic pro to však nedělá a upřednostňuje záměry, na které schopnostmi nemá. Příkladem je selhání  při projektu " Rezidence Nová tržnice" , který se stal ekonomickou katastrofou s obrovským dopadem do městské pokladny.

Na podobné záměry a využití dotačních programů pro jejich realizaci vedení města ani nepomýšlí, protože je považuje za nežádoucí, kvůli domnělé koncentraci sociálně slabých občanů do jednoho místa


Veselí nad Moravou, 12.července 2022

Autor článku : Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, je členem ČSSD, v letech 1998 až 2018 byl zastupitelem ve Veselí nad Moravou, v letech 2000 až 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v letech 2006 až 2013 byl poslancem Parlamentu ČR, v letech 2013 až 2017 pracoval jako poradce premiéra B. Sobotky pro oblast vědy a vysokých škol, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.