Úvod


Vážení čtenáři,

jak napovídá název našeho webu, chci zde informovat o našem městě  ležícím v srdci Moravského Slovácka, městě Veselí nad Moravou.

Každý, kdo má naše město rád, zde pro to nachází mnoho důvodů. Město leží v líbezné nížině řeky Moravy, na dohled jsou ale již kopce Chřibů a Bílých Karpat. Nádherné, malebné a typicky moravsko-slovácké luhy a lužní lesy na straně od řeky Moravy směrem k severozápadu, úrodné lány s remízky pro zvěř, ale i vinohrady směrem k jihovýchodu. Málokteré město se může pochlubit tím, že jeho středem teče řeka, navíc v takové konfiguraci, jako to vidíme právě zde, kde vytvořila ostrov s nejstarší městskou zástavbou a množství slepých ramen obklopených typickou slováckou přírodou  v blízkém okolí města. Řeka Morava se vine městem a protíná rovněž nádherný městský park, který je významným krajinným prvkem a je ze středu města vzdálen pouhých pár minut chůze. Město je důležitou dopravní tepnou, s jedním z největších a nejhezčích železničních nádraží v kraji a přiléhajícím autobusovým terminálem. Železniční doprava bohužel ustoupila za posledních 25 let dopravě silniční a tato situace má kvůli chybějícímu obchvatu pro tranzitní automobilovou dopravu pro město negativní důsledky. Je největším problémem našeho města. Naše město doznalo za posledních 20 let obrovských změn ve svém vzhledu. Bylo to možné zejména proto, že se podařilo nevídanou měrou, ve výši několika set milionů korun, využít dotací všeho druhu, které spolu s vlastními financemi dokázaly z gruntu proměnit zanedbané budovy a prostranství ve městě, přetvořit k nepoznání charakter několika lokalit, vylepšit infrastrukturu, funkčnost a vzhled mnoha jednotlivých míst. 

Rád bych, aby jste se do  tvorby obsahu těchto stránek zapojili dle možností i vy, kteří máte naše město rádi, zajímá vás jeho historie, ale i současné dění.

Nabízím zde zároveň prostor pro všechny, kteří chtějí slušným a kultivovaným způsobem vyjádřit svůj názor na dění ve Veselí nad Moravou. Taková diskuze kultivuje společnost, tříbí názory a podporuje občanskou společnost, kterou se všichni politici tak rádi ohánějí, ale názory veřejnosti slyší neradi, zejména pokud nekonvenují těm jejich.

Přeji vám příjemné chvíle strávené za účelem zábavy, poučení i zamyšlení.

Vilém Reichsfeld

Novinky

Půlnoční úvaha

Půlnoční úvaha

28.2.2024


Náměstek hejtmana Lukl neříká občanům pravdu

Náměstek hejtmana Lukl neříká občanům pravdu

27.2.2024


V Rusku je příliš mnoho bohatství na jednu zemi

V Rusku je příliš mnoho bohatství na jednu zemi

20.2.2024


Řeka Morava v první polovině 20.století 1

Řeka Morava v první polovině 20.století 1

13.2.2024


„Město se nikdy nemělo stát developerem!“

„Město se nikdy nemělo stát developerem!“

6.2.2024