Úvod


Vážení uživatelé,

jak napovídá název našeho webu, chceme informovat o našem městě  ležícím v srdci Moravského Slovácka, městě Veselí nad Moravou.

Každý, kdo má naše město rád, zde pro to nachází mnoho důvodů. Město leží v líbezné nížině řeky Moravy, na dohled jsou ale již kopce Chřibů a Bílých Karpat. Nádherné, malebné a typicky moravsko-slovácké luhy a lužní lesy na straně od řeky Moravy směrem k severozápadu, úrodné lány s remízky pro zvěř, ale i vinohrady směrem k jihovýchodu. Málokteré město se může pochlubit tím, že jeho středem teče řeka, navíc v takové konfiguraci, jako to vidíme právě zde, kde vytvořila ostrov s nejstarší městskou zástavbou a množství slepých ramen obklopených typickou slováckou přírodou  v blízkém okolí města. Řeka Morava se vine městem a protíná rovněž nádherný městský park, který je významným krajinným prvkem a je ze středu města vzdálen pouhých pár minut chůze. Město je důležitou dopravní tepnou, s jedním z největších a nejhezčích železničních nádraží v kraji a přiléhajícím autobusovým terminálem. Železniční doprava bohužel ustoupila za posledních 25 let dopravě silniční a tato situace má kvůli chybějícímu obchvatu pro tranzitní automobilovou dopravu pro město negativní důsledky. Je největším problémem našeho města. Naše město doznalo za posledních 15 let obrovských změn ve svém vzhledu. Bylo to možné zejména proto, že se podařilo nevídanou měrou, ve výši několika set milionů korun, využít dotací všeho druhu, které spolu s vlastními financemi dokázaly z gruntu proměnit zanedbané budovy a prostranství ve městě, přetvořit k nepoznání charakter několika lokalit, vylepšit infrastrukturu, funkčnost a vzhled mnoha jednotlivých míst. Začínáme skromně, ale postupně se budou tyto stránky plnit nejrůznějšími údaji, fotkami a daty. Rádi bychom, aby jste se do  jejich doplňování zapojili dle možností i vy, kteří máte naše město rádi, zajímá vás jeho historie, ale i současné dění.

Otevíráme zároveň prostor pro všechny, kteří chtějí slušným a kultivovaným způsobem vyjádřit svůj názor na dění ve Veselí nad Moravou. Taková diskuze kultivuje společnost, tříbí názory a podporuje občanskou společnost, kterou se všichni politici tak rádi ohánějí, ale názory veřejnosti slyší neradi, zejména pokud nekonvenují těm jejich.

Přejeme vám příjemné chvíle strávené za účelem zábavy, poučení i zamyšlení.


Novinky

Nepohodlný Marcel Řimák! Vadil estébákům, vadí i dnešním mocným

Nepohodlný Marcel Řimák! Vadil estébákům, vadí i dnešním mocným

20.10.2020


Země na okraji propasti, záchrana již na obzoru

Země na okraji propasti, záchrana již na obzoru

16.10.2020


Optimismus vítězům vydrží do příštího průzkumu volebních preferencí

Optimismus vítězům vydrží do příštího průzkumu volebních preferencí

12.10.2020


O čem senátorští kandidáti nemluví

O čem senátorští kandidáti nemluví

8.10.2020


Volby s hořkou pachutí

Volby s hořkou pachutí

6.10.2020