Úvod


Vážení uživatelé,

jak napovídá název našeho webu, chceme informovat o našem městě  ležícím v srdci Moravského Slovácka, městě Veselí nad Moravou.

Každý, kdo má naše město rád, zde pro to nachází mnoho důvodů. Město leží v líbezné nížině řeky Moravy, na dohled jsou ale již kopce Chřibů a Bílých Karpat. Nádherné, malebné a typicky moravsko-slovácké luhy a lužní lesy na straně od řeky Moravy směrem k severozápadu, úrodné lány s remízky pro zvěř, ale i vinohrady směrem k jihovýchodu. Málokteré město se může pochlubit tím, že jeho středem teče řeka, navíc v takové konfiguraci, jako to vidíme právě zde, kde vytvořila ostrov s nejstarší městskou zástavbou a množství slepých ramen obklopených typickou slováckou přírodou  v blízkém okolí města. Řeka Morava se vine městem a protíná rovněž nádherný městský park, který je významným krajinným prvkem a je ze středu města vzdálen pouhých pár minut chůze. Město je důležitou dopravní tepnou, s jedním z největších a nejhezčích železničních nádraží v kraji a přiléhajícím autobusovým terminálem. Železniční doprava bohužel ustoupila za posledních 25 let dopravě silniční a tato situace má kvůli chybějícímu obchvatu pro tranzitní automobilovou dopravu pro město negativní důsledky. Je největším problémem našeho města. Naše město doznalo za posledních 15 let obrovských změn ve svém vzhledu. Bylo to možné zejména proto, že se podařilo nevídanou měrou, ve výši několika set milionů korun, využít dotací všeho druhu, které spolu s vlastními financemi dokázaly z gruntu proměnit zanedbané budovy a prostranství ve městě, přetvořit k nepoznání charakter několika lokalit, vylepšit infrastrukturu, funkčnost a vzhled mnoha jednotlivých míst. Začínáme skromně, ale postupně se budou tyto stránky plnit nejrůznějšími údaji, fotkami a daty. Rádi bychom, aby jste se do  jejich doplňování zapojili dle možností i vy, kteří máte naše město rádi, zajímá vás jeho historie, ale i současné dění.

Otevíráme zároveň prostor pro všechny, kteří chtějí slušným a kultivovaným způsobem vyjádřit svůj názor na dění ve Veselí nad Moravou. Taková diskuze kultivuje společnost, tříbí názory a podporuje občanskou společnost, kterou se všichni politici tak rádi ohánějí, ale názory veřejnosti slyší neradi, zejména pokud nekonvenují těm jejich.

Přejeme vám příjemné chvíle strávené za účelem zábavy, poučení i zamyšlení.

Novinky

Kauza tržnice - starosta lže!

Kauza tržnice - starosta lže!

8.10.2019


Kauza tržnice

Kauza tržnice

1.10.2019


Vládní a ústavní krize zažehnána

Vládní a ústavní krize zažehnána

24.9.2019


Ing. Arch. Lubomír  Severa

Ing. Arch. Lubomír Severa

23.9.2019


K dnešnímu celosvětovému boji za klima

K dnešnímu celosvětovému boji za klima

20.9.2019


Až do roku 1919 se Veselí skládalo ze tří samostatných celků, z Města, Předměstí a z Židovské obce. Předměstská část se nacházela na levém břehu řeky Moravy, byla nejrozsáhlejší, a procházela jí důležitá obchodní cesta z jihu na sever. Kolem této cesty se nacházely původně snad samostatné osady Sudomírky, Břehy, Suchý řádek a Rybáře, které se později zformovaly do jednoho celku. Jestliže město bylo omezeno daným půdorysem ostrova na němž se nacházelo, předměstí umožňovalo progresivnější rozvoj, expanzi  do stran. Z profesí zpočátku převládali rolníci a drobní řemeslníci, od konce 19. století přibývalo zejména železničářů. Sedláky byly osídleny ulice Břehy, Sudomírky, kde široké grunty dominovaly. Mezi oběma ulicemi se nacházela zajímavá ulička Žabí, s pouze dvěma grunty, ale s vodní nádrží na plavení koní. Další široké grunty se nacházely na pravé straně hlavní silnice, procházející od Strážnice k Uh. Ostrohu. Zde se nacházel také nejširší grunt ve Veselí nad Moravou, dům č. 189/174, jehož šířka byla 37m a délka 95m. Tento dům je dnes rozdělen na tři části a nachází se vedle Lídlu.

Na této hlavní silnici se nacházela také nejstarší církevní stavba ve Veselí, kostel sv. Bartoloměje, dnes kostel P. Marie. V těchto místech bylo důležité centrum celého předměstí. Rozšířený prostor mezi kostelem a hlavním mostem přes Moravu byl místem kudy musel každý projít, zde se protínala severojižní cesta s cestou z Moravského Písku do Hroznové Lhoty, nebo na Antoníček. V blízkosti kostela se nacházela nejstarší předměstská radnice a také budova fary, lékárny a první veselské pošty.  Veselo zde bylo především o veselských trzích, kdy tudy prošlo množství hostů z širokého okolí, a kdy po skončení trhu se úspěšný den musel zapit v některém zdejším hostinci, kterých zde bylo několik.

Město Veselí bylo limitováno velikostí ostrova na němž vzniklo a bylo jedním z nejmenších měst. Stejně jako okolní města Strážnice, Uh. Ostroh, Uherské Hradiště bylo formované řekou Moravou, která se v minulosti větvila do mnoha ramen,  což je vidět na všech starších mapách a plánech těchto měst. Když se podíváme na současný stav výše uvedených měst vidíme, že z původního bohatě členěného uspořádání zbyl většinou jen jeden hlavní tok. V našem městě se kupodivu zachovalo téměř původní uspořádání, kdy tekoucí voda člení Veselí do jednotlivých částí stejně jak před staletími. Voda obtéká jeden větší ostrov s náměstím uprostřed a jeden menší ostrov, dnes s vodní elektrárnou, kde se původně nacházel mlýn, pivovar a pálenice. Na pravém břehu se nachází zámek a část zvaná Benátky, část která byla dříve pravidelně zaplavovaná vodou.