Kauza tržnice - bez záhad a tajemství

by byla v případě, kdy by občanům města byla stran vedení města servírována pravda a neponechán prostor pro dohady a spekulace. Bez vytáček a bohužel to musím zopakovat, také lži. Jak jinak totiž nazvat rozpor mezi tím, co starosta tvrdí dnes, tedy budu-li jej citovat z jeho článku na webu města ze 4. října 2019  : S tím však bohužel nesouhlasili jiní zastupitelé a z celého jednání postupně sešlo,“  a tím, co starosta sdělil v rozhovoru Hodonínskému deníku z 8. ledna 2014, tedy : „Veselští zastupitelé už záměr podpořili, jde prý totiž o výhodnou koupi.“ Myslím, že starosta věděl, jak 8. ledna 2014 tak i 4. října 2019 velmi dobře, co říká. A obě jeho vyjádření se zcela zásadně rozchází.

Docela rozumím nespokojenosti pana Kolaříka (v závěru jeho článku) s tím, aby se "jiným podsouvaly úmysly a vzbuzovala „tušení“, že o rozvoj města jde jen některé skupině a ti s jiným názorem jsou nečestní či nepravdiví“, ale nemám pro ni naprosto žádné pochopení. Pánové na radnici si musí uvědomit, že předpokladem pro to, aby nedocházelo k podobným roztržkám, je nutná rozumná spolupráce všech zastupitelů i veřejnosti. To však zůstává bohužel pouze nenaplněným přáním. Především je nutné vytknout to, že z vůle těch, kteří vedou město není možné se o rozvoji města a jeho zásadních problémech bavit ve formátu celého zastupitelstva a občanů, kteří o to mají zájem a chtějí se zapojit. Proto, že vedení v čele se starostou o to nestojí a opozici ze všeho vynechává. O veřejnosti ani nemluvě. Pak dopadají investice města podobně, jako první etapa náměstí Míru. Nic na tom nezmění ani průzkum pověřené agentury, která návodnými otázkami položenými respondentům potvrdila vedení města "úspěšnost" této realizace u občanů. Nyní se projednává druhá etapa náměstí a platí pro ni opět totéž, co pro etapu první. Jak může vedení města chtít solidnost po jiných, když se tak z pozice síly samo nechová? Opozici dává vedení města ostentativně najevo, že ji má jak se říká "na háku" a nenechá jí spadnout ani drobečky z prostřeného stolu. A proto od ní nemůže očekávat to, co sama jako vítěz voleb nenabízí!

Jako člen opozice, cítím jako prvořadou povinnost poukazovat na podobné jednání a nesrovnalosti, tedy pokud je vůbec možné dopátrat se skutků, které se v tomto případě odehrály. A rozporuplnost těch dvou odpovědí víc než jasně dokazuje, že starosta Kolář nemluví pravdu, tedy lže ohledně toho, proč město nevyužilo tak výhodné nabídky v roce 2013, kterou městu učinil pan Šimon Zemek. A má k tomu jistě dobrý důvod. 

Docela mě v této souvislosti šokuje vyjádření pana Kolaříka v bodě 4.cituji : „Reakce pana Zemka jako prodávajícího byla špatně odhadnuta, což může být tehdejšímu vedení města vyčteno. K chybě došlo přílišnou snahou sjednat pro město ještě výhodnější podmínky, za což nesu svůj podíl zodpovědnosti.“

To má opravdu znamenat, že poté, co se koncem roku 2013 velmi rychle dospělo k tomu, že všichni souhlasí s bezvadnou cenou 8 milionů a se způsobem platby rozvrženým na šest let, poté, co si město nechalo udělat cenový posudek s cenou tržnice 14.4 milionu korun, někoho napadlo ještě o této ceně smlouvat? A o šest let později a po celkovém znehodnocení tržnice mít tu drzost a obhajovat cenu 15 milionů korun jako férovou? Tak to je hodně silné kafe! Tohle opravdu myslíte vážně? Tomu máme věřit? Máte v ruce nějaký zápis z jednání s panem Zemkem s podpisem obou stran, že se takové jednání konalo a jaký byl jeho průběh a výsledek? To by snad mělo být u tak důležitého jednání samozřejmostí. Pokud ne, nemáte v ruce nic a vaše omluvy, či výmluvy jsou pouhým mlácením prázdné slámy.

Musím se rovněž pozastavit nad výrokem Petra Kolaříka v bodě 5. jeho článku : K zastupování města v dražbě byl pověřen starosta dr. Petr Kolář, který od nás dostal jasnou hranici, za kterou mohl tržnici koupit a kterou nepřekročil. Nemělo žádný smysl dávat si vypracovat znalecké posudky, na ty v aukci nikdo nebere zřetel. Soutěží se cena.“

A jsem nucen panu Kolaříkovi opět zásadně oponovat. Nikde jsem se totiž nedopátral, že byl zastupováním v dražbě pověřen starosta Kolář, ani toho, že dostal jasnou hranici, za kterou mohl tržnici koupit. To jste si přece nemohli říct jen tak, o přestávce u chlebíčků a odbýt to všeobecným konstatováním, že rada byla seznámena s informací. Takové věci se totiž hlasují a dávají do zápisu rady města. Cena se samozřejmě v tomto případě neuvede, ale že byl někdo něčím tak důležitým pověřen a na určité ceně byla nalezena shoda, to by tam zcela jistě být mělo! Bylo-li to jinak, vnáší to do věci další záhadu a tajemství, které však nepochází ode mě, ale z úřadu.

Ignorovat skutečnost, že velká část tržnice byla zbourána a tvrdit že stavby časem ještě podražily je skutečně velmi svérázný názor sloužící pouze jako alibistická omluva za vyplacení přemrštěné ceny v dražbě. Veškeré stavby ztratily svoji cenu úplně, protože již pro svůj technický stav a zastaralou koncepci nejsou nadále využitelné. Jediným řešením, je jejich demolice, která bude stát další miliony korun.

A že nemělo žádný smysl dávat si k dražbě vypracovávat znalecké posudky? Tohle je aktuální názor soudního znalce Ing. Petra Čecha :“Cenu z posudku nelze po šesti letech vynásobit jen inflací. Navýšení cen ve stavebnictví bylo za tu dobu minimální, zmizely dvě stavby, zvýšilo se opotřebení staveb a co je významné, snížily se výnosy (či spíše se zvýšily ztráty)!! To je totiž pro výpočet tržní ceny velmi významné. Správně si mělo vedení města nechat před dražbou vypracovat nový posudek, nebo alespoň odbornou analýzu“. Ale tohle už jsem psal v minulém článku. Bere vůbec na radnici někdo vážně argumenty, když stále omílá dokola pouze nepodložené názory mající omluvit vlastní selhání ?

Každý ví, že město má prodávat i nabývat věci nemovité za cenu v místě a čase obvyklou. Na to se však město vybodlo, a tvrzení v článku 6. že : „Cena nebyla předražena, byla vysoutěžena a odpovídá poloze pozemku a také tomu, nakolik si ho přibližně cenil i další účastník soutěže podávající v aukci o něco nižší nabídku“ neobstojí, protože internetová dražba je naprosto netransparentní, anonymní a cenu mohl někdo po domluvě vytáhnout, kam až chtěl. Za 8 milionů to bylo městu před šesti lety drahé a teď obhajuje koupi za 15 milionů? Koho chce vedení města přesvědčit?

Vedení města si cenovou analýzu neudělalo, jak mělo a chyby se tak vrší jedna na druhou. Celá koupě tržnice je přinejmenším velký finanční průšvih města, který se občanům nedá rozumně vysvětlit. A všechno je teprve na počátku. Postupovalo-li vedení města stejně diletantsky a navíc bez patřičných developerských zkušeností i při finanční rozvaze budoucího záměru výstavby polyfunkčního domu (jehož převzatý projekt je z mého pohledu velice zdařilý), můžeme se dočkat ještě velmi nepříjemných překvapení.


Ve Veselí nad Moravou, 22.října 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld