Podání není udání!

Nějak jsem si nevšimnul, že by právník, který moje trestní oznámení psal, státní zástupce, který je přijímal, či orgán Policie ČR, který věc vyšetřoval ve svých vyjádřeních používali termín „udání“.

Použil jej však, jistě zcela cíleně a vědomě starosta, když předkládal 42. radě města, která se konala 12.května 2020 k projednání následující zprávu :

Starosta tedy označuje mé podání trestního oznámení za udání.Tak to mně asi nezbývá, než s tím žít.

Pro paní radní MUDr. Evu Bezděkovou musí jistě být útěchou, že teď již není mezi zastupiteli udavačkou sama!  


Ve Veselí nad Moravou, 25.května 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld​​​​​​​​​​​​​​