Pojďme to změnit! + vyjádření k tomuto článku

Minulý týden se na jedné facebookové stránce objevil příspěvek, který se dotazoval občanů, co si myslí o slibu jednoho z kandidujících subjektů, který chce vrátit zámek Veselanům. Nazval jej konkrétně „laciným předvolebním slibem“. Je to skutečně laciný předvolební slib? To nemůžeme vědět, protože to nebylo dostatečně vysvětleno a konkretizováno. Zámek je v soukromém vlastnictví a město bez vůle vlastníka zámku v podstatě nic nezmůže. Zámku je škoda, to je pravda, mohl být dominantou nádherného parku, který je dle mého názoru nejhezčím místem ve Veselí. Nesmíme však zapomenout na ekonomický rozměr, přičemž z pohledu ekonomického je nasnadě říci, že Veselí nad Moravou si zámek dovolit koupit nemůže. Nicméně, co bychom měli udělat je navázat kontakt s vlastníkem zámku a zeptat se jej, jaké má se zámkem plány a podle toho dále postupovat. I za svoje kolegyně a kolegy mohu říci, že pokud uspějeme ve volbách a budeme mít podíl na vládnoucí koalici, tak budeme kontaktovat majitele zámku, zeptáme se jej na jeho další plány a závěry budeme transparentně prezentovat.  

Samozřejmě, že tento princip otevřenosti radnice se nebude týkat jenom zámku, ale také dalších témat, které nás trápí. Jak už jsem zmiňoval v předchozích svých vyjádřeních, tak pro občany otevřeme Veselské listy, kdy vedení města bude odpovídat na jejich dotazy a zavedeme online diskuzi pod příspěvky na sociálních sítích.  Jedná se o dílčí věci, jejichž úkolem je otevřít úřad veřejnosti. A to je pouhým začátkem, protože možností, jak nabídnout lidem nahlédnout do politiky je nepřeberné množství. Bohužel současná koalice na ně buď není připravená, nebo je nechce realizovat. ​​​​​​​    To, co nám vládnoucí koalice nabízí, jsou prázdná hesla a fráze. Budoucí koalice se musí zaměřit na věci, které jsou dlouhodobého a hlubšího rázu. Uzavřít smlouvu o dílu na stavbu hřiště a pak slavnostně přestřihnout pásku zvládne kdokoliv.

Zajistit dostupné bydlení dětem, které si na tom hřišti hrají, je už poměrně složitější otázkou, kterou bohužel nezodpoví stavba Rezidence Nové tržnice, kde na nový byt většina z nás těžko dosáhne.

Chtěl bych Vás požádat, abyste došli k volbám. Volební účast na komunálních volbách ve Veselí v roce 2018 byla až hrozivě nízká (40,43 procenta oprávněných voličů našeho města). Je zcela jedno, koho budete volit, to je na každém z Vás, ale věřte, že v komunálních volbách je každý hlas neskutečně důležitý. Až v pátek 23. září nebo v sobotu 24. září půjdete z práce, na procházku nebo třeba s kamarády na pivo, tak můžete svým hlasem mnohé změnit. Bylo by dobré, aby o osudu našeho města nerozhodovala méně než polovina voličů.


Veselí nad Moravou, 20.září 2022

Autor článku :

Autor: Mgr. Zdeněk Gerstberger, 30 let, vystudoval obor Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci, je členem ČSSD, zabývá se správním a přestupkovým právem, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou

Vyjádření k článku                        Zdeňka Gerstbergera z 20.září 2022

Facebooku se vyhýbám, a tak jsem se o probíhající diskuzi tamtéž, dozvěděl až při obdržení textu pana Gersbergera.

Po celá léta, od doby, kdy majitelé zdejšího zámku, manželé Hamašovi byli z našeho města „vyštípáni“ vedením města, za starostování ing. Miloše Kozumplíka, s nimi udržují příležitostný kontakt. Občas si napíšeme, někdy i zatelefonujeme.

Přiznám se, že ještě začátkem tohoto roku jsem chtěl téma zámku využít v naší volební kampani.

Nakonec to ze mě „vyšumělo“. Jediným důvodem pro to bylo právě to, o čem se píše v článku pana Gerstbergera, tedy, že by to mohlo být pochopeno jako „laciný předvolební slib“.

Baneru na zámku jsem si všiml také, ale možná mně neušlo to, co kritickým diskutérům na FB. Totiž to, že se to vyvěšení muselo stát se souhlasem majitelů zámku, a že tomu zřejmě předcházela širší diskuze s nimi. A to nejen od strany, která banner pověsila, ale celé opozice. Došlo k ní již v květnu.

Na rozdíl od ostatních volebních stran se „Jedenadvacítka nezávislých a Piráti“ rozhodli, téma zámku ve volební kampani zmínit, a já mám za to, že setkání z května nebylo s majiteli zámku jejich poslední. Kdo si prohlédne jejich kandidátku a jak říká klasik „zná mapu“, zjistí také proč. Můj názor, podpořený již zmíněnými kontakty s manželi Hamašovými je ten, že „Jedenadvacítka nezávislých a Piráti“ ví, co občanům sděluje a stojí si za tím.

Minulý pátek dávala Veselská opozice „Opoziční předvolební guláš“ na Ranči Mississippi. Den předtím mně volal pan Hamaš. Vyptával se, jak to tady před volbami probíhá a když jsem mu řekl o tom „guláši“, požadoval docela zvýšeným hlasem, abych tam sdělil toto : "Dokud bude sedět na radnici pan Kolář, může Veselí zapomenout na to, že se na zámku něco změní!“.

Po poradě s opozičními kolegy o tom, zda to na Ranči lidem vyřídíme, jsme se na místě dohodli, že už tam nebudeme dělat žádnou politickou agitku, což se také stalo. Jediná zmínka a výzva však přece jen padla.

Aby lidi šli volit!


Veselí nad Moravou, 20.září 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld​​​​​​​