Pokrytectví a lži premiéra Fialy

Televizní projev premiéra Petra Fialy k občanům naší republiky byl po formální stránce docela dobrý. Ukázal, že se jako profesor politologie umí dobře vyjadřovat. Z hlediska obsahu byl však jeho projev jednoznačně slabý.  Obsahoval totiž pokrytecká vyjádření a nezanedbatelný počet lží. Většina občanů v současné době sužovaná velmi vysokou inflací a s ní spojenou obrovskou drahotou si zaslouží, aby premiér vlády nejen tuto skutečnost konstatoval, ale aby jasně vyjmenoval a jednoduše vysvětlil budoucí kroky vlády, které lidem jejich život zlepší. Místo toho P. Fiala hledal v první řadě viníky této neblahé situace a to úplně zkresleným způsobem.  Například obvinil předcházející Babišovu vládu tvořenou ministry z hnutí ANO a sociální demokracie z podílu na naprosto nebývalém růstu cen plynu způsobeného mimo jiného  tím, že zrušila dodávky plynu z Norska, které tehdy tvořily až čtvrtinu našich celkových dodávek. Toto jeho obvinění je lživé. Skutečnost byla taková, že Babišova vláda nemohla vůbec ovlivnit zastavení norských dodávek, protože v roce 2017 končil kontrakt o dodávkách plynu z Norska do naší republiky uzavřený v roce 1997 na dvacet let. Do tohoto kontraktu vláda ANO a ČSSD nemohla vůbec zasáhnout, protože ho ani neuzavírala. Jednalo se totiž o kontrakt, který byl součástí zprivatizovaného Transgasu, který byl dříve státním podnikem. To znamená, že nositelem kontraktu byla firma RWE vzniklá zmíněnou privatizací a následně pak firma Innogy.

Dále si premiér stěžoval, že velké zadlužení České republiky a zatížení státního rozpočtu způsobila Babišova vláda v minulém období. Toto jeho tvrzení je úsměvné a zároveň pokrytecké. Copak to nebyla tehdejší opozice v čele s ODS, která vyžadovala, aby Babišova vláda zvýšila částky ve finančních kompenzacích různým skupinám obyvatel České republiky kvůli Covidu? Na tomto místě je také nutné připomenout panu premiérovi, že to byla právě jeho strana, tj. ODS, která se v minulém volebním období zasloužila spolu s ANO a SPD o zrušení tzv. „superhrubé mzdy“, což způsobilo výrazný deficit ve státním rozpočtu. Odborníci odhadují, že tento deficit a tím i vlastně následné zvýšení zadlužení bude asi 100 miliard ročně.  Pan premiér si zřejmě v pokrytectví libuje. Jeho projevu lze také vytknout to, že mluvil jen, volně citováno, o adresné pomoci některým skupinám občanů naší republiky. 

Přitom např. pomoc prostřednictvím tzv. balíčku pro zdravotně postižené občany se stále odsouvá. Podle posledních informací se snad tito občané dočkají jisté dílčí pomoci z tohoto balíčku až ke konci tohoto roku. Zamýšlená finanční pomoc občanům v souvislosti s vysokými cenami plynu a elektrické energie v podobě tzv. speciálního energetického tarifu se zatím příliš nepovedla. Pokud se nasměrování této pomoci nezmění, dopustí se vláda diskriminace určitých občanů vzhledem k druhým, protože občané, kteří odebírají teplo z tepláren, na zmíněný tarif nedosáhnou na rozdíl od těch, kteří si vytápějí individuálně. Pan premiér se navíc vyjádřil i v tom smyslu, že o plošné podpoře občanů tato vláda neuvažuje, protože, cituji, „se to tak nedělá nikde.“ I toto tvrzení pana premiéra je možné považovat za lež. V Evropské Unii existuje řada států, které využívají plošné pomoci pro všechny občany bez rozdílu (např. snížení nebo zrušení daně z přidané hodnoty pro vybrané potraviny, pohonné hmoty a jiné zboží). Mezi tyto státy patří i bohaté země jako např. Francie a Německo. Přitom v těchto zemích je inflace ve srovnání s Českou republikou minimální.  Například ve Francii je v současné době inflace ve výši 5,6 %. U nás je nyní okolo 16% a ekonomičtí experti odhadují, že v blízké době může tato inflace dosáhnout až 20%. Nenechme se ohlupovat nositeli těch nejprimitivnějších pravicových doktrín, k nimž náleží např. pan Kalousek z TOP 09, kteří vidí řešení ekonomických a společenských krizí pouze v bezohledném ožebračování většiny občanů prostřednictvím tupých škrtů ve státním rozpočtu a dalším nesmyslném šetření podvazujícím rozvoj průmyslu a dalších odvětví našeho hospodářství. Když v období hospodářské krize v letech 2008 a 2009 vládla pravicová vláda M. Topolánka (ODS), dokázala na základě takových primitivních politických postupů zmíněnou krizi jen prohloubit. Překonání zmíněné krize nebylo tehdy zásluhou těchto postupů „pravicových expertů“ v České republice, nýbrž v důsledku rozvojových programů uskutečněných v jiných státech. Slib pana premiéra, že vláda nenechá občany České republiky na holičkách, zní pěkně. Tento slib je však samozřejmý.  Nemusel ho ani zdůrazňovat. Co by jiného měla vláda dělat, pokud chce i nadále vládnout. Zatím však té pomoci ze strany Fialovy vlády směrem k občanům bylo poskrovnu.

Pan premiér Fiala si ve svém projevu vůbec nevšiml jedné velmi důležité skutečnosti spojené s jeho vládou, i když v tomto projevu měl k tomu ideální příležitost. Nezmínil se totiž vůbec o korupční aféře spojené s předními představiteli jeho vládního koaličního partnera STAN, která se týká Dopravního podniku v Praze, tj. o korupční aféře v komunální politice. Je otřesné, že se kriminální síť nejhoršího kalibru výrazně dotkla jeho vlády. Odchod jednoho ministra z této vlády v důsledku této kauzy nemůže být přece závěrečným řešením tohoto problému. Fialova vláda je touto aférou zpochybněna jako celek. Pan premiér se měl občanům tohoto státu za tuto situaci ve svém projevu alespoň omluvit. 

Výše zmíněná aféra je zřetelnou ukázkou toho, jak jsou státní politika a komunální politika vzájemně propojeny. Nejsou pravdivá tvrzení některých lidí, že na komunální úrovni nezáleží na tom, kteří politici stojí v čele komunálních samospráv.

Zda jsou to pravicoví, levicoví, nezávislí či jinak zaměření politici. Tito lidé říkají, že je to úplně jedno, protože chodníky přece stavějí nebo opravují komunální politici jakéhokoliv politického zaměření úplně stejně. To snad platí v malých obcích. Ve větších obcích záleží na politickém přesvědčení starostů, místostarostů, členů rad a zastupitelstev. Příkladem může být bytová politika na komunální úrovni. Pravicoví politici při realizaci bytové politiky v komunálu spíše inklinují k výstavbě drahých bytů pro bohatší občany (někdy se těmto bytům říká rezidenční byty), kdežto komunální politici levicového zaměření spíše podporují výstavbu méně drahých bytů, dostupných pro daleko širší skupinu občanů. Samozřejmě toto mé tvrzení není jednoznačně obecně platné. Jsou však města, jako např. Veselí nad Moravou, kde moje předcházející vyjádření platné je. K tomuto konkrétnímu problému se však vrátím až v dalším článku.


Veselí nad Moravou, 1.července 2022

Autor článku :  Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, je členem ČSSD, v letech 1998 až 2018 byl zastupitelem ve Veselí nad Moravou, v letech 2000 až 2004 by členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v letech 2006 až 2013 byl poslancem Parlamentu ČR, v letech 2013 až 2017 pracoval jako poradce premiéra B. Sobotky pro oblast vědy a vysokých škol, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.

​​​​​​​