Staré poznání v nové době

Stagnujeme pouze, nebo už končíme, jak někteří tvrdí? Myslím tím „pupek světa“, západní kulturu a  civilizaci, která si o sobě domýšlivě myslí, že nad ni není. Na kolena ji srazil vir, který jistě není z té opravdu špatné zkumavky. Je to jenom malé napomenutí možná přírody, možná vyšší moci, jak je komu libo. Pokornější ale stejně nebudeme, nad příčinami se nezamyslíme a hned, jakmile nám „okřejou hnidy“ půjdeme znovu na věc. Budeme prý vytvářet novou ekonomickou agendu a půjde nám o obnovení dalšího růstu. Na všechny strany jsme strašlivě zadlužení, jenom abychom ten tyátr ještě chvíli udrželi v chodu a v naději, že se s obrovskou ostudou nerozpadne. Že bychom mohli něco dělat špatně, že jsme jako občané toho nejlepšího koutu světa namyšlení a povýšení, to nám ani v nejmenším nepřijde.  Ten vir přišel v době, kdy už západní společnost naráží na hranice svých možností i bez něj, přišel v době, kdy dochází ke konfliktu mezi tradičním kapitalismem a jeho konzervatismem na straně jedné a levičáckým progresivismem a bezuzdným liberalismem na straně druhé.

Co si myslet o tom všem, co se v poslední době děje v USA i v Evropě? Co si myslet o domýšlivosti a nafoukanosti, která nevnímá, že to s ní jde rapidně s kopce, podvádí sama sebe a má ještě tu drzost poučovat jiné? Nekomentuji ostudné americké volby, ve kterých prohrála demokracie, tedy všichni Američané. Jen si to ještě dostatečně neuvědomují. Kritizujeme s nemocnýma nohama handicapovaného Zemana, který spatra pronáší brilantní projevy, jako nikdo jiný v této zemi, ale velebíme evidentně senilního Bidena, který má hned po nástupu vážné problémy nejen se stabilitou, ale také se základními myšlenkovými pochody, které není schopen uhlídat. Opravdu příznačný symbol velmoci ztrácející nevratně své výsostné postavení.                                                  Skomírající, neschopná EU, kterou teď po sešlém opilci jménem Juncker vede osůbka s charizmatem biletářky v kině, obklopena kohortou namyšlených, pohádkově placených aparátčíků kolem sebe, kteří neumí napsat objednávku na lék a na internetu nevědomky zveřejní i to, co se zveřejnit nemělo, neschopní v praktickém životě cokoliv zařídit, správně a v pravý čas obstarat. Závistivým děsem oprávněně zachváceni z Ruska, ale hlavně z Číny, Indie a dalších asijských zemí, zemí jimž bohužel, na rozdíl od nás patří budoucnost. Nejen ekonomicky, ale i společensky. Myslíme si, že jsme jako Západ, složený z EU, USA, Kanady a dalších zemí velcí, že jsme velký trh? Omyl prosím, jenom samotná Indie má dnes o 500 milionů víc obyvatel, než celý ten jmenovaný skomírající západní spolek dohromady.

Musím se zmínit o ubohé hře s Navalným, protože ta jenom dokumentuje morální bídu, slabost a pokrytectví Evropské unie, která si stále ještě myslí, že může někoho mistrovat, ve skutečnosti je ale pouze k politování a utápí se ve vlastních obrovských problémech a neschopnosti. Přepočítali se, špatně doposud trpělivého Rusa odhadli, a tak v nouzi, když už nic jiného nezbylo, alespoň Navalného vytrejdovali za zemní plyn.

Kdo alespoň trochu sleduje dění (pokud je to v dnešní době, kdy podjatá média určují, co budou, či nebudou a také jakým způsobem lidem prezentovat), tomu přece muselo být dopředu jasné, jak asi dopadne cesta "ministra zahraničí " EU Borella ve věci Navalného do Moskvy. Bylo to jako v tom vtipu Zdeňka Izera, kdy muž - "Ostravak" ze skříně pozoruje nevěru své manželky. Přesně tak jsem se za toho nafoukaného a sebejistého panáka, který nás "reprezentoval" styděl. Lavrov z něj, i z celé slavné EU udělal hlupáky. A po zásluze musím říct. Tentokrát už si Rus to neustálé okopávání kotníků nenechal líbit a myslím, že od této doby se věci budou vyvíjet jinak. 

Toto mimo jiné napsal k situaci Západu Jefim Fištejn, novinář, od kterého bych něco podobného nikdy neočekával a žasnu o to víc, protože to zveřejnil plátek, který je chorobně nenávistný : 

Západ, který kráčí cestou omezování svobody slova, shromažďování, politické plurality, volného střetu různých idejí, potlačování konkurenčních postojů a hlasů, cestou zákazu činnosti politických oponentů, výkonu povolání, prověrek a ideových čistek – takový Západ dokořán otevírá Pandořinu skříňku a vlastníma rukama vyviňuje diktátorské režimy z jakýchkoli mravních ohledů, ztrácí ve sporu své morální prvorozenecké právo. Liberální myslitelé, kteří nadšeně podpořili toto scestí, protože v soumraku naší civilizace spatřovali zrod pokrokovější, odpovědnější demokracie, by neměli naříkat: džin byl vypuštěn z lahve! Připoutejte se a držte si klobouky, jedeme s kopce! Odteď mohou všichni diktátoři planety na kázání o morálce zvysoka kašlat: Jste ti poslední, kdo by nám měli číst levity!

Nedávno jsem si na webu jednoho již zemřelého Veselana - Jary Čajky, který tady byl nedávno v jednom článku vzpomenut přečetl článek, který se mně dostal pod kůži. Je už sto let starý a jeho pisatelem je konzervativní čínský učenec, který studoval a procestoval Evropu. Nestál o uznání a zůstal anonymní, jak už je pro takové lidi typické.

Cituji z toho webu :

"Vydal jej anglicky G. L. Dickinson pod názvem "Dopisy čínského učence". Pod zdvořilou formou je to asi tak nejostřejší lekce dnešní Evropě, jakou jsem kdy četl. Uvedu několik ukázek, aby se objasnilo, jak oni se dívají na nás."
"Jako čarodějův učeň duchy - píše nám Číňan - rozpoutali jste vy, Evropané, hospodářskou soutěž, jen proto, abyste došli k poznání, že nejste s to ji ovládnout. Za posledních sto let bylo vaše zákonodárství jen nepřetržitým a neplodným pokusem urovnat vaše spletené hospodářské poměry. Vaši chudáci, vaši opilci, vaši lidé práce neschopní, vaši nemocní, vaši starci a vaši nezaměstnaní tíží vás jako noční můry. Uvolnili jste sami všechna lidská i osobní pouta a pokoušíte se teď marně nahradit je neosobní činností státního aparátu. Nejnápadnější známkou vaší civilisace je vaše neodpovědnost. Osvobodili jste síly, které neumíte uhlídat, upadli jste do pastí, které jste si sami nastražili. Váš kapitál žije a chce být krmen; necháte-li jej hladovět, obrací se proti vám a škrtí vás. Produkujete, co musíte produkovat, a nekonsumujete, co konsumovat chcete, ale co konsumovat jste přinuceni... Jako hladové bestie vrháte se, vy Evropané, na nevykořistěné oblasti zeměkoule. Až dosud jste se omezili na plundrování mimo pohraniční sloupy. Ale při dělení kořisti se pozorujete závistivýma očima a dříve nebo později, až bude všecko rozděleno, přepadnete se navzájem. To je vlastní smysl vašeho zbrojení. Musíte pohlcovat, abyste nebyli sami pohlceni. A právě tyto obchodní vztahy, o nichž jste předpokládali, že budou vztahy míru, udělaly z vás navzájem smrtelné nepřátele a posunuly vás do bezprostřední blízkosti zničující války... Rubem vašich triumfů v mechanice je rozpad duchovního myšlení... Vaše smysly jsou mrtvé pro vnější dojmy a vnitřní zážitky. Jste slepí a hluší. Váš celý život je nekonečná řada závěrů z premis, které nezkoušíte, až k soudům, které jste nečekali, ani nechtěli. Všude samé prostředky, nikde cíl... Kde jsou vaše výhody? Váš lid je nepochybně vybaven líp bezvýznamnými prostředky než náš, jí víc a pije víc, víc spí - ale tady přednosti přestávají. Je méně veselý, méně spokojený, méně pilný. V posledním stu let zničili jste celou svou společnost, vlastnictví, rodinu, náboženství, morálku, rozdíly tříd, všechny věci, které jsou nejvyššího významu v lidských vztazích, jsou vámi vyvráceny a plovou jako lodní trosky v řečišti času…“

Tento brilantní text  byl napsán ještě před 2.světovou válkou, a všemi neblahými událostmi, které z drtivé většiny potvrdily úvahy toho učence. On se zmiňoval o stoleté době před jeho cestou po Evropě. A zdá se, že o sto let později se na nich nejenže nic nezměnilo k lepšímu, ale všechno pouze vygradovalo a dospělo ke svému negativnímu vrcholu.


Veselí nad Moravou, 23.března 2021 

Autor článku : Vilém Reichsfeld