Temné výročí

         15.březen 1939 - den okupace Československa nacistickým Německem

Není to dnes sice výročí kulaté, zato ale natolik památné a důležité, abychom si jej alespoň kratičkou vzpomínkou každoročně jak se patří, připomínali. Patří svou důležitostí k těm temným výročím, která tvoří nejsmutnější část historie naší země. Podobně, jako  poprava 27 českých pánů po bitvě na Bílé hoře 21.června 1621, dnu obsazení naší země o pár měsíců předcházející zrada ze strany Velké Británie a Francie vedoucí k Mnichovské dohodě, nebo období na obsazení naší země Německem navazující, doba děsivé Heydrichiády.

Letos už to bohužel mnohým médiím  nestálo ani za tu malou vzpomínku, politické poměry a priority se změnily. 21.srpen 1968 byl v době socialismu o pár let po okupaci později vydáván za výročí internacionální pomoci, u nás je dnes podle stejného mustru 15.březen 1939 opomíjen jako pozornosti nehodný a pro vzpomínku nevhodný. Zcela jistě i proto, že se podle mnohých nesluší připomínat jej v době, kdy je Německo opět naším vzorem a upínají se k němu zraky mnohých, nejen mediálních patolízalů.

Dobré vztahy se sousedy a nejen s nimi jsou jistě žádoucí, ale nemusíme kvůli nim opomíjet vlastní zájmy a nedávnou historii. 

Nepochybuji o tom, že Němcům by naše připomínka dnešního dne ani v nejmenším nevadila. Ti se jako velký národ se vším, co k tomu patří, dokázali se svou historií smířit.

My velkým národem nejsme, ale přesto bychom si svoji malost a věčné patolízalství nemuseli dokazovat tak uboze, jako to právě dnes činí opovržení zasluhující velká část politické a mediální scény.


Veselí nad Moravou, 15.března 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld