Veselské nádraží a město v letech 1959-1989 - 2.část

Rozvojem výstavby Železáren, zvyšujícím se výkonem výroby a také zaměstnaností bylo v roku 1970 přepraveno 1 063 780 osob, což je o 38 175 osob více než v minulém roce, počet obyvatel města dosáhl v roce 1970 počtu 10 513 osob.

Začala příprava stavby železné přechodové lávky od prostoru před nádražím, nad kolejemi za lokomotivní depo. Náklady činily 3 miliony korun. Sloužila zejména pro zkrácení příchodové cesty pro zaměstnance Železáren, ale i ostatních uživatelů. Stavba se uskutečnila v roce 1972. Lávka sloužila bohužel jen do roku 1978, kdy musela být pro korozi staticky důležitých prvků demontována.​​​​​​​

Vpravo svážný pahrbek před instalací pneumatické brzdy a stavědla.Uprostřed  motorový vůz M 240 zvaný Honda

Kolejová točna pro lokomotivy v roce 1972. Při zvětšení obrázku je na budově uprostřed patrný nápis "Ať žije Dubček", pozůstatek z roku 1968


V železniční stanici probíhala rekonstrukce svážného pahrbku s instalací kolejové brzdy a postavením ovládacího stavědla i pro výhybky seřaďovacího kolejiště a stavba sociálního zařízení pro posunující čety na brněnském zhlaví. V lokomotivním depu probíhala oprava  a obnova budovy i rotundy pro stroje.

V městě začala výstavba širokoúhlého kina a stavba silniční křižovatky u kostelíka.Proběhla instalace nového osvětlení před nádražní budovou i v kolejišti a na nástupištích.Bylo přepraveno 1 182 436 osob tj.denně 3 250 osob.Výstavbou činžovních domů Hutník a jejich obsazením dosáhlo město ke konci roku 1972 počtu 11 085 obyvatel. ​​​​​​​

Na blatnické straně města v polích se staví tranzitní plynovod, z něho bude provedena plynofikace města a podniků. Statistika hovoří o 386 osobách umístěných v záchytné stanici a 776 alkoholicích. V roce 1971 se přistěhovalo ze Slovenska 140 členů rodin Romů k asimilaci.

Probíhá další výkup ze 108 domů v Chaloupkách, 43 je jich zbouráno a a uvolňují prostor pro výstavbu sídliště Chaloupky.

V lokomotivním depu pracuje 862 zaměstnanců s průměrnou mzdou 2647 Kč.

V lokomotivním depu definitivně roku 1976 skončí parní trakce, začíná výstavba tankovací naftové stanice se zbrojním zařízením a laboratořemi kvality paliva a olejů.  Jedná se o poslední parní lokomotivu 475.1105, která dokončila éru parní trakce a pak už nebyla nikdy nasazena na dopravu vlaků. Opustila depo jako neprovozní v roku 1978.

Poslední parní lokomotiva 475.1105 zvaná "Šlechtična"

Pro rekreaci zaměstnanců a dětí zaměstnanců je ve výstavbě pionýrský tábor PT Polana ve Vrbovcích, který brigádnicky staví ve svém volnu party nadšenců z depa i stanice.

Kvalita paliva je kontrolována v nové laboratoři depa 

Zaměstnanci stanice Veselí n. Moravou ve Staré Turé

Zaměstnanci i jejich dětmi hojně využívaný pionýrský tábor PT Polana ve Vrbovcích v roce 1982

Město má 12 280 obyvatel, v lokomotivním depu pracuje 857 pracovníků, ve stanici pracuje jen 363 pracovníků což je podstav o 49 zaměstnanců do plánovaného počtu. Práce se z tohoto důvodu nahrazuje přesčasy nad normu. V osobních pokladnách bylo prodáno 669 258 jízdních dokladů, uschováno bylo 29 118 zavazadel, odesláno 8 266 zavazadel a spěšnin.Vyloženo bylo 15 651 nákladních vozů a naloženo 17 680 vozů tj. celkem      4 269 060 tun.

V roce 1977 byla dostavěna  a otevřena nová sociální budova hotelového typu nocležen pro vlakové čety s nepravidelným nástupem k vlakům, kterých bylo vypraveno 77 672  tedy průměrně 212 denně.

Výpravní budovou denně projde kolem 8000 cestujících. Průměrná mzda zaměstnanců je 3 110 Kčs, u jízdních čet 3 730 Kč. Po rozšíření autobusové přepravy ČSAD dochází k mírnému poklesu prodeje jízdních dokladů –odbaveno bylo 630 681 osob.

V Železárnách  Veselí pracuje roku 1980 cca 2200 zaměstnanců v provozu i v kancelářích.

Bylo dostavěno širokoúhlé kino, ve stanici se zavádí do provozu výpočetní technika a to nejen do osobních pokladen, ale i do služby vozové, při odbavování vlaků.

​​​​​​​V zimě 1981 nastala sněhová kalamita, kdy při silném sněžení s větrem byla zavátá trať na Myjavu i s vlakem a  musela nastoupit i armáda k vyproštění vlaku v zářezu trati k Blatnici.

Vpravo objekt vodárny, vlevo původní nocležny, vzadu komín výtopny před zbouráním. V mezeře mezi domy jsou dnes postaveny dvoupodlažní ubytovny

Rok 1981, situace při sněhové kalamitě v zářezu tratě do Blatnice. Lokomotiva zvaná "Cecula" marně vyprošťuje v závěji zavátý  stroj "Sergej"

V dalším roce došlo k částečnému poklesu přepravy zboží, naopak po omezení autobusové dopravy v osobních pokladnách bylo prodáno 582 869 jízdenek. V roce 1983 byl dostavěn zubní pavilon v areálu polikliniky, postaven obchod potravin Bios v bývalém areálu Orlovny, napřímení silnice v Zarazicích I/55 kolem "Zmoly". Byla dokončena dostavba fotbalového stadionu a zahájena stavba smuteční síně u hřbitova.

V depu byla zahájena výměna světlíků a střechy rotundy pro motorové stroje a projektuje se výstavba plynové kotelny. Kolektivy strojvedoucích v brigádách socialistické práce jsou oceněni za kvalitní a bezpečnou dopravu na motorových lokomotivách 478.1214 a 478.1103.

V roce 1985 se připravuje oslava 100 let Výtopny ve Veselí nad Moravou. Jsou opraveny fasády depa i staniční budovy. Ve Veselí nad Moravou bylo evidováno 2061 důchodců s průměrem důchodů 1323 Kč. Po mrazivém únoru roku 1985 (až -28°C) stoupla opět přeprava osob. Bylo prodáno 586 187 jízdenek, přepraveno 3 113 014 cestujících a 8112 zavazadel a spěšnin. Bylo vypraveno 19 245 os.vlaků a rozposunováno 363 649 vozů, tedy průměrně 998 denně.

Stále stoupal počet nákladních vlaků i s vývozními výrobky ze Železáren, až na 30 vlaků denně. Do depa byly přiděleny další 4  dieslové stroje Sergěj ke zvládnutí nárůstu přepravy, mimo jiné i vlaky se stavebními  buňkami určené ke stavbě plynovodu Bratrství v osmdesátých letech. Začala velká rekonstrukce brněnského zhlaví železniční stanice, která způsobila desetidenní výluku v provozu vlaků.

Výměna železničního svršku ve veselské stanici

"Ruská trojka" je připravena vyjet na novoměstskou trať

V roce 1987 bylo vypraveno 71 000 vlaků tj.195 vlaků denně. Rozposunováno bylo 11 610 vlaků a sestaveno 11 741 nákladních vlaků za rok 1988. Ze Železáren bylo denně vystaveno 60 vozů  ložených výroky pro příjemce  a denně přijížděly ucelené vlaky s pásovou a drátovou ocelí z Vítkovic či Košic. V osobní přepravě bylo vypraveno  16 354 vlaků t.j  v průměru 44 osobních vlaků denně a přepraveno 3 137 727 osob tj. 8600 osob denně. Začala výstavba parkoviště u smuteční síně .Ještě téhož roku byla uvedena do provozu  uzlová kotelna v lokomotivním depu. Tento stoupající trend dopravy a rozvoje trval ještě asi 3 roky.

Konec "starých časů" - staré železničářské svítilny

Modernizovaná hala nádraží po roce 2000

... po Sametové revoluci, následné privatizaci a restrukturalizaci podniků už bylo vše trochu jinak ...

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel našeho města

"Živé" nádraží, kolem roku 2000

Na závěr celého seriálu o veselském nádraží, depu a železnici alespoň několik, dnes již nostalgických fotografických vzpomínek na staré dobré časy. Mnozí se jistě poznají, někteří již bohužel nežijí.

Kolektiv dopravní a vozové kanceláře

Pracovníci traťového okrsku

Fotbálek starších pánů utužoval kolektiv

Směna dopravní kanceláře, rok 1960  Gayer, Ortlik, Studnička, Jahoda, Všetula

Pracovníci budovního okrsku

Oslava 100let veselské železnice

Podklady pro tento článek byly čerpány z kronik města Veselí nad Moravou, ze vzpomínek pamětníků, statistik železniční stanice a literatury ke stému výročí Lokomotivního depa Veselí nad Moravou.

Věnováno všem zaměstnancům veselského nádraží a depa, se vzpomínkou na staré dobré časy.

Velký dík za celý seriál článků o železnici patří dlouholetému zaměstnanci na železné dráze, která se navíc stala i jeho koníčkem, Janu Halíčkovi. Bez něj by pro město tak důležité dopravní odvětví a fenomén zůstalo nezmapováno.

 

Ve Veselí nad Moravou, 16.června 2020

Autor článku : Jan Halíček, upravil : Vilém Reichsfeld