Vítězství Fialovy vlády nad občany České republiky

Asociální a nekompetentní Fialova vláda dosáhla ve Sněmovně PČR  při hlasování o snížení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce na rok 2023 vítězství nad sněmovní opozicí. Částka, kterou takto vláda získala, se rovná asi 14 miliardám.

Vláda toto snížení v kapitole zdravotnictví ve státním rozpočtu pro příští rok prohlašuje za bezvýznamné, protože prý zdravotní pojišťovny mají takové finanční rezervy, že bezproblémový chod našeho zdravotnictví je zajištěn také v příštím roce i při tomto snížení.  

Pan ministr zdravotnictví Válek tvrdí, že žádný pacient v důsledku šetření vlády nebude léčen v roce 2023 hůře než nyní. Toto jeho prohlášení je nutné brát s velkou rezervou. Copak on i ministři celé Fialovy vlády nevědí, že v blízké budoucnosti růst cen pohonných hmot, energií a dalšího zboží nutného pro chod zdravotnictví nedokáže dnes nikdo ani odhadnout a tím ani předpovědět? Může se stát, že nárůst nákladů v celém systému zdravotnictví bude v důsledku tohoto zdražení tak nečekaně vysoký, že způsobí snížení části finančních prostředků plánovaných pro zajištění léčebných výkonů a tím se zhorší zdravotní péče.

Ministři Fialovy vlády si zřejmě také nechtějí připustit, že může výrazně vzrůst nemocnost obyvatel naší republiky v důsledku nových vln pandemického onemocnění typu Covid v roce 2023. Podle zkušeností z minulého období by tyto pandemické vlny vyvolaly vynaložení enormních finančních prostředků na jejich zvládnutí a to nejen v samotném zdravotnictví. Vláda se v současné době chová zcela nezodpovědně i v zajištění prevence a diagnostiky spojených s případnými koronavirovými vlnami. Ministr zdravotnictví například prohlásil, že vláda neplánuje platit plošné preventivní „screeningové“ testování ze zdravotního pojištění. Už nyní si testování musí lidé platit sami, pokud nemají žádanku od svého praktického lékaře. Jestliže testování v důsledku takového šetření nebude dostatečné, může se případná pandemie vymknout z rukou s nedozírnými zdravotními a ekonomickými důsledky. Může dojít jako dříve k pozastavování lékařské péče v podobě odkládání operací a jiných lékařských zákroků v důsledku nadměrného obsazení kapacit nemocnic „covidovými“ pacienty a s tím spojeným zvýšením úmrtnosti. Dále může dojít k uzavírání podniků, škol, úřadů atd., které způsobí nedozírné ekonomické a společenské škody. Na toto vládní hazardování s veřejným zdravím jednoznačně doplatí občané této republiky a také pracovníci ve zdravotnictví, kteří budou opět nesmírně pracovně přetíženi. 

Z předcházejícího je zcela zřejmé, že nahoře zmíněné vítězné hlasovaní vládní koalice ve sněmovně lze opravdu považovat za porážku většiny obyvatel ČR. Nejhorší je na tom to, že k tomuto hlasování a k tomuto snížení prostředků v rozpočtu pro zdravotnictví na rok 2023 nemuselo vůbec dojít. Nedošlo by k němu, kdyby se v minulém volebním období ODS v čele s předsedou a dnešním premiérem Petrem Fialou nezachovala populisticky a nezodpovědně a nepomohla populistům z ANO a SPD schválit zrušení daně ze super hrubé mzdy. Kdyby se toto nestalo, tak by vláda nemusela naše zdravotnictví ochudit  o  14 miliard,  protože  tato částka by se vzala 

z těch 100 miliard, které ODS pomohla odstranit z každoročního rozpočtu.

Myslím si, že ani ministři a jejich straničtí kolegové nevěří svým vyjádřením, že zmíněné snížení rozpočtu v kapitole odpovídající zdravotnictví v příštím roce nepříznivě neovlivní jeho kvalitu, pokud nastanou nepříznivé okolnosti zmíněné nahoře. Pánové Fiala, Skopeček, Kalousek a další mají jistě připraveno jako vždy řešení, které bude v neprospěch občanů. Tímto řešením je, jak již několikrát naznačili, zvýšení finanční spoluúčasti občanů na zdravotní péči. To by se projevilo v dalším snížení životní úrovně většiny obyvatel této republiky. Bylo by dobré, kdyby voliči nespokojení s touto pravicovou vládou dali najevo svůj nesouhlas s její politikou i v komunálních volbách tím, že podpoří kandidáty politických subjektů netvořících tuto současnou vládu. 


Veselí nad Moravou, 26.července 2022

Autor článku : Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, v letech 1998 až 2018 byl zastupitelem ve Veselí nad Moravou, v letech 2000 až 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v letech 2006 až 2013 byl poslancem Parlamentu ČR, v letech 2013 až 2017 pracoval jako poradce premiéra B. Sobotky pro oblast vědy a vysokých škol, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.