Zaměřeno na měření

„Tak jsem zjistil na FB, že na stránkách města se nic nedozvíte. Pokud teda nelezete adminovi do zádele.            Na obyčejný dotaz, zda úsekové měření jede na ostro, nebo jen ve zkušebním programu, byla reakce admina na veselských stránkách taková, že mě 2x příspěvek, bez vysvětlení smazal. Takže, jak se chová  veselský FB k občanovi, tak se budu chovat já, k vedení města. Nebo snad nemám právo na informaci ??“

To je text mailu, kterým si mně postěžoval pan Miroslav Stuška z Milokoště.

Nejsem fanouškem, ani uživatelem FB a pouze registruji, co všechno se kolem něj děje ve světě i u nás. A většinou to nejsou moc hezké zprávy. Mazání neurážlivých, věcných a podepsaných příspěvků je cenzura. Nyní tedy už i ve Veselí?

Je-li ta informace pana Stušky správná, není to dobrá vizitka pro radnici. Ale ta už si to musí s panem Stuškou vyřídit sama. Tedy pokud jí za to jako občan města stojí! Dotaz pana Stušky není z mého pohledu až tak důležitý, ale svědčí o tom, že pan Stuška vnímá, co se ve městě děje.

O tom, že se něco podobného ve Veselí chystá jsem věděl, ale podnět pana Stušky mě pohnul k tomu, abych se o tu věc zajímal blížeji. Nemám zdání, jaké pohnutky vedly vedení města k tomu, aby zařízení k měření úsekové rychlosti koupilo a nechalo nainstalovat. V době, kdy se městu těžce nedostává financí, v době zdravotní krize, která bude stát šílené peníze. Právě v této době ve městě přibude zařízení sloužící k další kontrole a restrikcím.

Podíval jsem se na internet a našel k tomuto tématu hned několik článků, z nichž ten zásadní, který visí na webu autorevue.cz se k měření úsekové rychlosti nevyjadřuje. právě optimisticky. Sděluje dokonce, že úsekové měření rychlosti je možná protiústavní „alespoň v podobě, kterou se praktikuje nyní. Budou pravidla upravena, nebo kamery ze sloupů na známých místech zmizí? Diskusi o úsekovém měření rychlosti u nás rozčísla rozhodnutí ústavních soudů v Německu a Rakousku, jež jeho volné užívání již dříve označilo za protiústavní. Čeští činitelé se ukazují v tomto ohledu jako nejednotní. Oldřich Kužílek ze senátní komise pro ochranu osobních dat například upozornil na nebezpečí protiústavní bezbřehosti a volnosti ve zpracovávání a využívání dat o řidičích.“

Článek však pochází z roku 2008, takže možná už je to právně vyřešeno.

Město na tuto investiční zakázku zveřejnilo výběrové řízení, do nějž se přihlásil jediný zájemce a to firma AŽD Praha s.r.o., která ji dodá za necelých 6 milonů korun včetně DPH.

„Nakupované zařízení musí umožnit certifikované měření úsekové rychlosti vozidel na požadovaných (určených) úsecích – ul. Ostrožská a ulice tř. Masarykova. Zařízení musí automaticky zaznamenávat přestupky, které budou zobrazovány, bezpečně ukládány a následně automaticky zpracovávány tak, aby výstupem byly dokumenty používané v přestupkovém/ správním řízení.“ stojí ve stručném popisu zakázky u výběrového řízení.

V praxi to znamená, že se měří rychlost vozidel jedoucích po komunikace I/55 ve dvou úsecích. První úsek je dlouhý 1 400 metrů.  Začiná  na okraji zástavby  Milokoště a končí  v úrovni  náměstí 24.dubna.  Druhý úsek má délku 1 050 metrů. Začíná před odbočkou do areálu ČSAD (směrem do města) a končí před budovou Policie ČR.

V obou sledovaných úsecích se měří rychlost v obou směrech jízdy a posuzuje se vypočítaná průměrná rychlost jízdy za dobu od začátku měření po jeho konec. Tato místa jsou vyznačena na vozovce krátkými bílými čarami poblíž středu vozovky. K tématu též tento článek.

Nemám na tuto problematiku vyhraněný názor, nevím, zda je instalace tohoto zařízení v našem městě skutečně nutná a zda zlepší dopravní kázeň řidičů. V každém případě si ale myslím, že v době, kdy je město vysoce zadluženo, v míře jako ještě nikdy v jeho historii, kdy je navíc doba značně nejistá a rozpočtové příjmy měst i krajů jsou ohroženy, mohla tato investice klidně počkat. Jak ji budou vnímat řidiči, to už nechám na jejich posouzení.


Ve Veselí nad Moravou, 15.prosince 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld