Když zákon vítězí nad slušností

Kolikrát už jsme v posledních třiceti letech zažili sténání a nářek spravedlnosti, když v zájmu výkladu zákona přišla zkrátka slušnost, zdravý rozum a spravedlnost sama.                                                                                                    Tohle asi měl na mysli ten rakouský právník, který s despektem mluvil o českém právu, jeho výkladu a čase, který ještě bude muset uběhnout, aby došlo k nápravě v jeho chápání. Nebylo právě příjemné to poslouchat, ale za pravdu mu bohužel musím dát. 

Vzpomněl jsem si na jeho slova ve středu 2.prosince 2020, když jsem si přečetl zápis z poslední schůze kontrolního výboru, který v ten den dorazil mailem. 

O tom, jak je kontrolní výbor sestaven, se tady už myslím psalo. Zásadní problém - jeho členy jsou také dva právníci města. Ti, jejichž práce má být de facto kontrolována, jsou zde členy kontrolního orgánu. Starosta to tak vymyslel.

V tom zápise je několik důležitých bodů, které měl kontrolní výbor řešit a chtěl po starostovi Kolářovi, aby se k nim vyjádřil. Ten se do výboru dostavil osobně, aby, jak se několik jeho členů vyjádřilo, neponechal nic náhodě, věci si patřičně pohlídal a ošetřil. Ošetřil v duchu výkladu práva, o kterém mluvil ten rakouský právník. V tomto případě tedy tak, aby byla demagogicky obhájena litera zákona, ale veřejný zájem, podstata věci a slušnost přišly zkrátka.

První takovou věci byla žádost kontrolního výboru, aby se starosta vyjádřil k tomu, proč se na 7.zasedání zastupitelstva hlasovalo o dvou úvěrech ve výši 70 milionů korun (jeden na financování II.etapy náměstí Míru a druhý na výstavbu bytů na tržnici) najednou. Vždy a bez výjimky, se jinak starosta členů zastupitelstva táže, zda se má hlasovat jednotlivě, či najednou o všech bodech. Starosta v tomto případě velice dobře věděl, že tato věc je dlouhodobě velmi kontroverzní. Všichni sice podpoří úvěr pro tržnici, ale už ne pro náměstí Míru. Stejná otázka od starosty týkající se způsobu hlasování byla tedy od zastupitelů logicky očekávána i zde. Nebyla však položena a starosta nechal rychle a zdůrazňuji, že zlovolně hlasovat o obou úvěrech najednou. Někteří zastupitelé tak museli hlasovat proti svému přesvědčení, protože starosta jim z úřadu své moci hlasování vnutil a nedal jim jinou možnost.

Toto jednání, které neváhám označit jako ničemnost ze strany starosty mělo svůj důvod. Byl jím můj článek „Jak dlouho ještě, milá koalice?“, který byl zveřejněn 14. června 2020, tedy necelý týden před konáním zastupitelstva.

Starosta byl kvůli článku patřičně vzteklý a bylo evidentní, že je vyveden z míry. Hnal zběsile zastupitelstvo, aby mně to mohla koalice na jeho konci patřičně vytmavit, což se také stalo. Hlavním argumentem v tom vyčítání starosty  byl dopis manželů Adamcových, ve kterém se oba nedůstojným lhaním snažili popřít to, co mně pan Adamec řekl mezi čtyřma očima o neúnosném chlastání na radnici, které ničí jeho syna. Starosta tento dopis účelově využil bez ohledu na to, zda je pravdivý, pouze v zájmu mé diskreditace. Že byl vylhaný, dokazují svědectví dalších lidí, kteří mé tvrzení podporují na základě osobního poznatku s podobnými výroky pana Adamce a také pochybné angažmá paní Adamcové, která u toho rozhovoru vůbec nebyla. 

Opovrhovat takovým způsobem svobodnou vůli zastupitelů a poté to ještě uboze obhajovat zneužitím zákona před kontrolním výborem, zaslouží opovržení. Celá věc je o to horší, že potřebu snížit se k tomuto jednání má člověk s tak vysokým vzděláním a intelektem, starosta města.

Že starostovi zákon nepřikazuje, aby nechal hlasovat o každém z úvěrů zvlášť, je sice pravda, ale kvůli tomu se ještě nemusí vůči zastupitelům chovat jako panovačný egoista zneužívající své postavení a ignorující základní lidskou slušnost. Ten zákon mu to jednotlivé hlasování totiž také nezakazuje. ​​​​​​​

Asi bych si všechna shora uvedená vyjádření, která z mé strany zcela jistě nejsou "ultra vires" odpustil, nebýt starostou projeveného despektu a arogance vůči členům kontrolnímu výboru.

Opakovaně se na pořad programu kontrolního výboru dostala otázka netransparentnosti zápisů ze schůzí rady. Bývalo dobrým zvykem, že zájemce z řad veřejnosti se z usnesení rady dozvěděl také faktické věci a mohl si udělat alespoň představu o tom, co bylo projednáváno. Například při zadávání veřejných zakázek a jejich dodatků si tak mohl přečíst, kdo zakázku dostal, jakou cenu nabídl, v jakém termínu ji bude plnit a také to, co je předmětem jejím, či schvalovaného dodatku.

Dnes si v drtivé většině případů v usnesení přečte pouze formulaci „dle předloženého návrhu“, jehož obsah je znám pouze těm, kteří jej schvalovali. S takovým přístupem si strčte projekt „Přívětivý úřad a chytré město“ za širák. Jsou to pouhé kecy. Přívětivá radnice nebude, kdyby její nová a drahá recepce byla sebekrásnější. Přívětivost spočívá především v příjemných lidech, ne v nadutých a nevycválaných úřednických panácích v čele s panovačným starostou, kteří neví, co je slušnost a místo chytrosti bych raději viděl vstřícnost a pochopení, kterého se radnici hrubě nedostává.

Podle zákona je zase vše v pořádku, pouze občan a ta tolik proklamovaná transparentnost přichází zkrátka. A opět, zákon nezakazuje udělat to jinak. Tak, aby občané měli možnost dozvědět se co se projednává a co se chystá. Radní jsou totiž pouze jejich volení zástupci a ne vrchnost, jak to dosti často vypadá.

Kontrolní výbor projednal rovněž materiály týkající se aukce tržnice. Zápis z této kontroly bude sice předložen až na příštím kontrolním výboru, který se má konat 20.ledna 2021, já si však neodpustím vyjádřit se k němu ze svého pohledu už nyní.

Na tomto webu je umístěno několik článků k tomuto tématu, které vyčerpávajícím způsobem shrnují vše, co se kolem tržnice od roku 2000 odehrálo. Vše důležité, co je v nich zmíněno, je podloženo dokumenty, nebo zprávami z tisku. 

Nikdo z členů koalice, kteří  koncem roku 2013 a začátkem roku 2014 rozhodovali o koupi tržnice za 8 milionů korun doposud věrohodně nevysvětlil, proč z její velmi výhodné koupě, ke které byly vytvořeny všechny nutné předpoklady tehdy sešlo. Tehdejší místostarosta a dnešní starosta Kolář v této kauze o důvodech neuskutečněné koupě prokazatelně lhal. Je nepochybné, že v této věci hrál zásadní roli a občanům je dlužen vysvětlení. Původní, první majitel tržnice komentoval jeho tehdejší chováni při jednáních o koupi s despektem (na rozdíl od starosty Kozumplíka, který byl vstřícný). Zajímalo by mě, co tím tehdy pan Kolář sledoval a co by jej tehdy přimělo ke vstřícnému chování, tedy vyjádření podpory pro koupi tržnice.

Okolnosti, za kterých byla 4.září 2019 v on line aukci tržnice koupena o 7 milionů korun dráže, než tomu mohlo být v roce 2014, provází rovněž mnoho oprávněných pochybností.

Trestní oznámení, které jsem v této věci podal sice vyšetřovatel Policie ČR odložil, ale formulace státního zástupce : „Rada města bez předchozího výslovného pověření zastupitelstva schválila účast města v dražbě, jejímž předmětem byly pozemky v areálu tržnice. Rada města rovněž zřejmě dala pokyn k úhradě požadované aukční jistoty ve výši 100.000,- Kč. Nelze však dohledat, že by byl jakoukoliv formou stanoven limit výše kupní ceny, za kterou by bylo možné v dražbě nabýt vlastnické právo k pozemkům v areálu tržnice. Město Veselí nad Moravou se s nejvyšší nabídkou ve výši 15.000.000,- Kč stalo vítězem aukce konané dne 4. 9. 2019“ ve mně a nejen ve mně vzbuzuje i nadále podezření, že koupě tržnice neproběhla v souladu se zákonem a město postupovalo v rozporu s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek. 


Veselí nad Moravou, 8.prosince 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld