Jak dlouho ještě, milá koalice?

Před pár měsíci mě oslovil jeden prostý občan. Má jenom základní vzdělání a pracuje na stavbě jako obyčejný dělník. Potkal starostu Koláře 23. listopadu 2018 po osmé večer v Kolňašenku. Starosta byl podle jeho slov  již „pod obraz“. Ten občan to komentoval takto : "Co s takovým starostů, který se veřejně ožírá. Před takovým si možu tak akorát odplut! ".

Zážitek jedné ženy z jednání u starosty :

„Pan starosta byl během jednání arogantní, vysmíval se a šklebil. Podle úrovně jeho chování, brunátnosti a červeného nosu jsem usoudila, že byl pod vlivem alkoholu.“  

Bývalý zastupitel s blízkým vztahem ke dnešní koalici : „Naše město bohužel vede člověk, který od samého rána páchne alkoholem, jako pacholek od koní“

Nejsem ve městě i mimo něj jistě sám, komu se svěřují nešťastní rodiče jednoho, ještě mladého úředníka z blízkého okolí starosty, příznivci ODS. Konzumace alkoholu ve značném množství je na radnici každodenní rutinou. Jejich syn, který dříve nepil, se pod patronací starosty stává alkoholikem. Jinak by tam neobstál. Odejít sice může, ale co dál? Pije se nejen na radnici, ale také na dýcháncích starosty s jeho poskoky a podržtaškami mimo radnici.

Nejen ten, kdo navštěvuje společenské akce, na kterých se podává víno, či alkohol, ale zprostředkovaně všichni ve městě i jeho okolí již dávno ví, že starosta je vždy tím prvním, kdo se zlije pod obraz, občas i s malou ostudou. Je s tou zálibou v alkoholu prostě již dávno profláknutý. Ostuda širokodaleko.

Z vyprávění dnes již bývalých členů zdejší městské policie (kterou starosta nedávno rozprášil a nyní pravidelně shání nové, kteří ale jaksi stále nejsou k mání - čím to asi bude?) vím, že několikrát byli v pozdních nočních hodinách voláni ke konci "schůze" rady, aby zapnuli bezpečnostní zařízení a zamkli úřad, protože radní (či jejich zbytek, který do noci "cechoval") byli tak zpití, že se pouze vlekli kolem zdí a tohoto nebyli schopni.

Na radnici se pod vedením těžkého alkoholika, starosty Petra Koláře chlastá o život!

Proč musím být pravidelně a z různých stran konfrontován s tím, že si starosta nedokáže uhlídat poklopec? Že je obšourník, proutník, a padají i výrazy obscénní. To samotné by na rozdíl od toho děsivého a neomluvitelného problému s alkoholem byla pouze jeho věc, pokud by se držel pravidla „co je v domě, není pro mě“ a nezneužíval své výsadní postavení i v této oblasti. Nečiní tak, a proto je to problém celého města a jeho občanů, především ale radniční koalice, která o tom ví a přesto to trpí, stejně jako již zmíněný těžký alkoholismus.

Proč si musím vyslechnout stížnosti maminek, že ředitelka mateřské školky je nafoukaná, arogantní a sprostá, protože ví, že si to může díky velmi blízkému vztahu ke starostovi dovolit? Někteří se sarkastickým posměškem říkají, že se tak utužují vztahy mezi TOP09 a ODS (paní ředitelka kandidovala za ODS). Mluví se ale i o dalších konkrétních dámách, ať již z radnice, či jiných organizací, kde má město účast.

Je zcela nepodstatné, zda jsou všechny tyto informace pravdivé zcela, či jen zčásti. Zásadní je to, že se mezi lidmi, včetně členů politických stran vládnoucí koalice tyto řeči vedou a ovlivňují rozhodování (třeba v Komisi školství...) Dehonestují tak úroveň celé radnice a zejména koalice TOP09, ODS a KDU-ČSL, kteří si tohoto člověka zvolili starostou. A spolu s tím alkoholismem je to opravdu sestava k pohledání. To jen tak některá obec nemá a taky by to její zastupitelé netrpěli.

O poměrech na radnici se občas taky něco dozvím. Třeba jak starosta škrtí na platech úředníků, ale sám si dopřeje měrou vrchovatou, jak upadla dříve solidní úroveň kolegiality a slušnosti na radnici, jak mladí úředníci, zejména nafoukanci z okolí starosty neví, co je to úcta ke starším, co je základní lidská slušnost spočívající v pozdravu a úctě ke kolegům, jak je nakládáno s úředníky v důchodovém věku. Arogance, necitelnost, cynismus.

Ego pana starosty je obrovské. Nevidí si přitom ani na špičku svého nosu. Má z ostudy kabát, ale je přesvědčený, že přes všechny své zmíněné morální nedostatky může s drzostí sobě vlastní umravňovat ostatní a mentorovat je. Starosta především, ale také jeho zástupci i radní jsou exponovaní veřejní činitelé, kteří dostali důvěru od občanů města. A proto má veřejnost výsostné právo je kritizovat a vytýkat jim nedostatky. U starosty Petra Koláře to pak platí dvojnásob. Pokud mu nedochází, jak by se měl zachovat, vyzývám k tomu jeho kolegy, kteří jsou za neudržitelný stav a rozsah tohoto průšvihu, před kterým zavírají oči zodpovědní.

Jak dlouho bude mít město starostu, který je těžkým alkoholikem a dělá městu ostudu? 

Naše město je v zajetí nemorálního člověka a každého vnímavého člověka musí tento stav urážet. Takže milá koalice založená na principech slušnosti a pokory, jak dlouho ještě chcete tento neúnosný stav, tuto ostudu trpět?

​​​​​​​Na závěr ještě jedno sdělení pro pana starostu. Rád si vypít, třeba i trochu víc, když je slina a chutná to, dobře přitom pojíst a pokouřit, proč ne? V úřadě ale zásadně nechlastat! Leccos se dá tolerovat, záleží na okolnostech. Ale kdybych měl takový problém, obrovský handicap a jak se říká „máslo na hlavě“ jako pan starosta, tak si považuji toho, že se v tom nikdo nerýpe, jsem přátelský a spřejný vůči podřízeným, držím hubu a jsem v klidu, abych nebyl moc na očích. Pravý opak však bohužel činí ve své neskonalé povýšenosti náš pan starosta. Mám s tím zcela zásadní problém ...


Ve Veselí nad Moravou, 14.června 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld