Starosta bezostyšně lže! Asi k tomu má dobré důvody.

Je před komunálními volbami, a tak se všichni zodpovědní radniční partajníci činí, aby na nich neulpělo ani zrnko „nečistoty“ a naopak, aby si ještě vylepšili své PR.

Vedení města se právě před volbami přihodil obrovský malér s dostavbou Rezidence Nová tržnice a tak se dělá vše pro to, aby to bylo občanům města nějak přijatelně „vysvětleno“.

Velice rafinovaně se o to pokouší starosta Kolář v posledních Veselských listech, na straně 6, v článku nazvaném „Stavba Rezidence Nová tržnice pokračuje: nabídne nájemní byty i ordinace zubařů“

Naletět jeho pěkným slovům však může jenom ten, kdo nezná pochmurnou skutečnost, zaviněnou neuvěřiteknou kombinací hlouposti vedení města,  samolibosti jeho členů a pocitem neomylnosti, které se jim krutě vymstily.

Nebudu zde znovu prezentovat všechny fakta tohoto průšvihu, jsou dostatečně popsány v článku „Finanční krach Rezidence Nová tržnice“.

Slova v článku jednoznačně usvědčují starostu z další (kolikáte již?) účelové lži v kauze Tržnice.

Pan starosta nám starostlivě a s obavami dobrého hospodáře sděluje, že „dnes bychom úrovně těchto vysoutěžených cen ani nedosáhli.“ To je samozřejmě každému jasné!  Jádro pudla ale spočívá v tom, že ty doposud neprodané byty by nebylo možné prodat ani za dvojnásobné ceny bytů, prodaných již dříve, tedy třeba i za 100 000 korun za 1m2, kdyby je zrovna i za tuto cenu někdo chtěl. To proto, že ani tak by výtěžek za ně nepokryl cenu stavby a jednalo by se tak o značnou finanční ztrátu města, potažmo trestný čin nedovolené podpory soukromých subjektů! Ani za zmíněných 100 tisíc za m2 by totiž nepokryly naprosto šílenou dodavatelskou cenu 165 milionů korun bez DPH, kterou rada schválila a poslušný finanční výbor ji ještě dodatečně shledal jako rozumnou a doporučil stavět!

Naše město tak v nouzi způsobené chybnými rozhodnutími vedení města postaví nejdražší nájemní byty v republice!

​​​​​​​V evidentně nejnepříznivější možné době, silou mocí prosazovat tuto stavbu je velmi podivné a nezodpovědné. Vidím za tím jednoznačně značné úsilí a přání starosty, jehož motivaci k tak velkému mrhání penězi města si nedokážu vysvětlit jinak, než jeho ambicemi a možná i osobními zájmy. ​​​​​​​​​​​​​​

V srpnových Veselských listech jsem si dále všiml dvou trapasů lidí z ODS. O ten první se postaral v editorialu místostarosta Pavel Bouda, když občanům na jeho konci sděluje : „Nenechte se ovlivnit populismem, volte ty, kteří chtějí naše město dál úspěšně rozvíjet a jsou na něj hrdi.“  Tak k tomuhle by za 1., při alespoň základním zachování soudnosti v oficiálním městském médiu nemělo docházet, a za 2., by nám pan místostarosta měl sdělit, kdo jsou ti populisté? Všichni, co momentálně nejsou na radnici? Docela by mě v případě Pavla Boudy zajímalo, jak by to asi s takovým průšvihem s Tržnicí, na kterém se i on svým rozhodnutím podílel, dopadlo s firmou, jejímž podílníkem kdysi byl. Pochybuji, že by si to mohla dovolit, a že by to finančně ustála.

​​​​​​​O ten druhý trapas se pak postaral radní Miloš Kozumplík, který v propagaci své strany sděluje : „Naše kandidátka je skvělá, nejlepší“. Totéž nám sdělovalo před loňskými parlamentními volbami také vedení ODS a SPOLU. Jak to dopadlo, o tom se dnes každodenně přesvědčují obavami vystrašení občané naší chřadnoucí a smutné země!

Tak hlavně, že se všichni zaklínali nejprofláknutějším  pojmem české politiky, slovem "pokora" ! I to se opět objevuje u jednoho kandidáta ODS, pana Blažíčka. 

Toto často zneužívané slovo, ze kterého politici udělali onuci, bych se bál vyřknout v jiné souvislosti, než s Bohem a Matkou přírodou!


Veselí nad Moravou, 30.července 2022

​​​​​​​Autor článku : Vilém Reichsfeld