Finanční krach Rezidence Nová tržnice 

S obrovskou předvolební pompou si vedení města za podpory dodavatelské firmy nenechalo ujít příležitost, jak občanům města prezentovat své budovatelské úspěchy. V pátek, 24. června 2022 byla otevřena revitalizovaná část území Chaloupek a oficiálně oslaveno také ukončení výstavby bytů v nově postavené budově C, komplexu Rezidence Nová tržnice.

Vždy jsem tento záměr bral jako soubor staveb, který je pro umístění do této části města vhodný, a na rozdíl od některých jeho kritiků se mně líbí.

Co se mně však nelíbí vůbec, a s čím mám velký problém, jsou velké otazníky, které nad celou touto kauzou (nejen Rezidencí) visí :

  • Proč město v roce 2014 přes shodu všech zastupitelů nekoupilo tržnici za velmi výhodných 8 milionů korun? Jaké důvody vedly tehdejšího místostarostu Koláře k tomu, aby koupi svévolně zabránil? A proč u toho prokazatelně lhal? Nenaplnila se snad jeho očekávání od tohoto obchodu?  
  • Proč v roce 2019 město, tenkrát již pod vedením starosty Koláře koupilo tržnici (včetně projektu, podle nějž se nyní staví) v podezřelé aukci za 15 milionů korun? Kdo tuto aukci organizoval a kdo z ní profitoval?
  • Proč se tím město postavilo do role developera, který nemá pražádné zkušenosti s takovou činností ? 

Radnice jako developer selhala !

Bohužel, skončilo to krachem, a s tím už se pan starosta při tom zahajovacím happeningu nějak opomněl pochválit.

Po úspěchu s prodejem bytů v budově C (ale ani u ní ještě není známo ekonomické vyhodnocení) začalo město ve dvou aukčních termínech (8.12.2021 a 2.3.2022)  prodávat také byty i budovách A a B, které se ještě mají podle projektu postavit. „Malý“ rozdíl oproti prodeji bytů v budově C byl pouze v tom, že tehdy se jasně vědělo, kolik ten dům bude stát!

Jen hlupák, sedláckým rozumem neobdařený, může udělat to, že prodává části celku, u něhož nezná celkovou cenu. Jenom diletant může ignorovat zásadní ekonomické pravidla, kterými se řídí každý, kdo má jen trochu rozumu!

„Mosá na to mět, ti veselští konšelé“, povidá vážně Jura Klásek srýčkovi Pagáčovi. „Takto sa rozšůpli hauré, drahů firmu najali a přitem kapsa ďůravá, samý dluh“ odvětili stařeček s opovržením. „Eště ste nečuli? Policajti mosá vylepšovat městsků kasu po stokorunkách za pokuty a oni včil svojů hlůposťů prošustrujů desítky miliónů. Stavjajů drahé byty pro tých, co na to majů, a nestyďá sa tým plundrovat městsků kasu. Enem aby liďom ukázali, co oni sů za chlapáci. "Prý rezidencija! A obyčajní ĺudé utřů hubu a možů si o bývání tak akorát nechat zdát!“ přisadil si Cyril Fůsek a usrkl z pohárka režnej.

„Chlapci, ste eště mladí, ale vidím, že už aj vám docházá, jak to v temto městě chodí“ odvětili strýček Pagáč, a dodali : “Svatá pravda Cyrile!. Včil sa ale chytráci přerechnovali a teče im do galošů“

A přesně to udělalo město. Navíc po období obrovského zdražování stavebních hmot a materiálů (ocel o 100  až 150%, plasty 80%, zdící materiál až 80%, beton 20%) a během nastupující inflace. Fatální je selhání ekonomky města, která na to měla vedení města důrazně upozornit, ale hlavně samotného vedení, v čele se starostou Kolářem. Finanční debakl se provalil při obdržení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby, když rada města s nevýhodnější nabídkou vybrala toho stávajícího, tedy PSG Construction Otrokovice, a to s nabídnutou cenou bezmála 165 milionů korun bez DPH!

Za rozdíl mezi touto cenou stavby a částkou strženou za doposud prodané byty a nebytové prostory, který činí 95 milionů korun bez DPH, by nyní město muselo prodat zbývajících 11 bytů o celkové ploše 702 m2. V této částce jsou zahrnuty rovněž náklady na vybudování parkovišť a komunikací, souvisejících s prodanými byty. Ty se však z velké části musí započítat do ceny bytů, neboť budou budovány výhradně pro jejich majitele.  

Protože je naprosto nereálné, aby se městu (pokud opravdu uzavře s dodavatelem smlouvu o dílo) investované peníze vrátily, rozhodlo se vedení města v nouzi nejvyšší zakamuflovat původní záměr prodeje všech bytů a s tím v nových podmínkách spojenou obrovskou finanční ztrátu tak, že zbývajících 11 nadstandardních bytů již nebude prodáno, ale město si je ponechá ve svém vlastnictví a bude je pronajímat. Na to může přijít pouze zoufalec, někdo, kdo je v koncích se svými plány. Je to v podstatě přiznání vlastního selhání a prohry!

Radnice postaví nájemní byty za 130 000 korun/m2 !

​​​​​​​Vedení města v čele se starostou Kolářem trestuhodně zanedbalo péči o svěřený majetek a ve dvou dražbách prodalo byty a nebytové prostory za cenu 50 tisíc korun za m2 bez DPH. Zbývajících 11 bytů si hodlá  město, tušíc velký průšvih ponechat, protože jejich prodejem za podobnou cenu, by vznikl nepřípustný finanční deficit ve výši až 60 milionů korun.  Budou-li se tedy budovy A a B skutečně stavět za stávajících podmínek znamená to, že cena nájemních bytů bude 130 - 135 tisíc korun za m2 bez DPH. Takto hodlá vedení města "vyřešit" své selhání a zbavit se způsobené finanční ztráty!

Opravdu si pánové na radnici myslí, že byty stejné kategorie v jednom domě, které díky vlastní hlouposti a nezodpovědnosti v euforii levně prodali, mohou stát  za m2 o 170% méně, než ty, které si město ponechá jako nájemní, protože jinak z toho nemůže vyjít se zdravou kůží? A mám za to, že od velkých problémů je neochrání ani tento šílený nápad!

Napadá mě pouze jediný důvod, proč se tak tlačí na stavbu tohoto vysoce prodělečného záměru. Tím důvodem je osobní profit někoho z těch, kteří tak usilují o její realizaci za každou cenu! 

V porevoluční historii našeho města tento finanční debakl a selhání vedení města snese srovnání pouze se ztrátou zámku v devadesátých letech minulého století, o což se postarali se stejnou nezodpovědností a lehkovážností zástupci města, z nichž někteří se ještě doposud angažují v komunální politice na straně vládnoucí koalice.

Jediným akceptovatelným řešením vzniklé situace je, v době obrovské inflace a naprosto nepřijatelných finančních ztrát pro město, prozatím budovy A a B nestavět!

V opačném případě způsobí vedení radnice městu a jeho občanům finanční ztrátu v desítkách milionů korun, které by mohly být použity pro potřebnější účely, než dotování cen bytů v soukromém vlastnictví. I to je dnes totiž případ těch bytů a nebytových prostor, které již byly trestuhodně a bez rozmyslu prodány v minulosti.

Stejně, jako u kauzy "Zámek" se ptám : nakládali by funkcionáři města tak nezodpovědně a trestuhodně i se svým majetkem?

Všechny články o kauze tržnice jsou zde ​​​​​​​

​​​​​​​

Veselí nad Moravou, 5.července 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld