Město a lidé 1  

Sběratelé pohlednic, alespoň ti pokročilejší, si nejvíce cení místopisných pohlednic, tedy pohlednic zobrazujících města a místa jejich sběratelského zájmu, které jsou oživeny lidmi, zvířaty a nejlépe také nějakou činností, která je na pohlednicích zachycena. A úplně nejcennější pro ně je, když mimo to dokumentuje také budovy a objekty a jejich stav v době, která je již dávno minulostí.

Ceněné jsou také záběry výkladních skříní starých obchodů a jejich interiéŕy, vnitřní záběry hospod, lékáren, dílen a výrobních provozů. Nejlépe samozřejmě zase s jejich osazenstvem. Za takové snímky, které jsou většinou velice vzácné a nedostatkové, jsou ochotni se v aukcích porvat a platit za ně nehorázné částky.

S fotografiemi je to podobné pouze v tom, že jsou stejně atraktivní, ale nebývají předmětem sběratelského zájmu. I proto, že se jedná většinou o jejich digitální reprodukce, na nichž je zachycena stavební substance obce a díky lidem také atmosféra doby dávno minulé.

Pokusil jsem se ze svého poměrně bohatého elektronického archívu vybrat několik takových snímků, které připomínají dění a atmosféru dob dávno, ale i ne příliš dávno minulých.

Brigády a akce „Z“   

(oficiálně „Zvelebování“, mezi lidmi škodolibě přejmenována na „Zdarma“)

Sevřený útvar chlapů s lopatami a krumpáči prochází kolem náměstí 24.dubna. Kdy to bylo, ani to, odkud, nebo kam jdou, není známo

Střed křižovatky silnic I/55 a I/54 s výjezdem na Blatnici a velké nasazení  občanů při její úpravě

Střed křižovatky silnic I/55 a I/54 s výjezdem na Moravský Písek. Dobu úpravy obou křižovatek, bych  tipoval někdy  kolem roku 1975

Počátek rozebírání dlažby komunikace v ulici Drahy, před započetím výkopu pro  kanalizaci

Stejná ulice o kousek blíž ke hlavní silnici. Velké nasazení občanů z ulice a jejího okolí

Kladení obrubníků kolem zelené plochy, která kdysi při napojení ulice Drahy na silnici I/55 bývala

Brigáda při úpravě parčíku při třídě Národních mučedníků. V pozadí jsou vidět mohutné lípy?, stojící před válcovým mlýnem

Záběr na brigádníky s pohledem na domy v ulici. V pozadí je vidět dlouhý objekt stájí panského dvora, které budou již brzy strženy

Brigádníci na ploše parčíku s pohledem na budovu nádraží. Budova kuchyně a jídelny ČSD ještě nestojí

Dokončovací práce hrubé stavby objektu kulturního domu, odklízení suti ze schodiště a postranních  podest. Rok 1958, nebo 1959

Betonáž základů kina Morava. Práce na něm byly prováděny v kombinaci dodavatelské firmy a brigádníků v rámci akce "Z"

Betonáž základů kina. Snímek, zachycuje dopravu betonu náklaďákem V3S z betonárny poblíž kulturního domu. Je vidět v pozadí

Svépomocí byla budována také mateřská školka v ulici Tyršova. Její výstavba byla ukončena vv roce 1963, kdy byla vzata do provozu

Výkop  pro položení kanalizace v jedné z uliček mezi ulicemi Drahy a Rozmarýnová. Tady ebylo třeba podobně jako v ulici Drahy rozebírat. Ulička totiž nikdy žádný zpevněný povrch neměla

Sice poškozená, ale přece jen s velkou dokumentační hodnotou je fotografie z ulice Nivky. Občané pokládají žulovou dlažbu. Dříve byl povrch této uličky nezpevněný

Ulička Nivky ještě jednou, tentokrát v pohledu směrem do ulice Drahy. Domek za dřevěnou kůlnou v pozadí stále ještě stojí

Práce při zakládání zábavního areálu, který dostal kvůli značnému výskytu tohoto hmyzu v této lokalitě jméno "Komár"

Zařízení "Komár" se budovalo ve 2.polovině 70.let m.s. Mělo sloužit k povyražení mládeže. Jeho vrchní stavba byla montovaná

Pokračování Město a lidé 2 - Všední den i svátek


Veselí nad Moravou, 30.května 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld