Budoucnost Města Veselí nad Moravou

                                 Budoucnost Města Veselí nad Moravou

Žijeme v době společenské krize, která se bude s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti ještě prohlubovat. Mimo jiného se to projeví v dalším snižování životní úrovně většiny obyvatelstva, zvýšením životních nejistot občanů, růstem sociálních nerovností a vznikem dalších negativních společenských jevů.  Toto se netýká pouze naší republiky, ale týká se to i jiných částí světa včetně Evropy.  Je možné tedy předpokládat, že dopady této krize v budoucnosti na naši společnost budou opravdu hluboké. Je proto rozumné zamyslet se nad touto budoucností a spolu s ní i nad možnostmi, jak tyto budoucí negativní jevy alespoň minimalizovat.  V tomto svém příspěvku si dovolím zamyslet se nad některými aspekty budoucnosti našeho města, tj. Města Veselí nad Moravou.

Uplynulo více než 30 let od Listopadu 1989, tj. od změny režimu v naší zemi.  Po většinu této doby s výjimkou 6 let vykonávali samosprávu v našem městě představitelé stran KDU-ČSL a ODS (v posledních letech se na vedení města podílela i strana TOP 09). Lze tedy říci, že zmíněné pravicové strany mají největší odpovědnost za to, na jaké úrovni se město z hlediska komunální politiky nachází. Ve výsledcích „vládnutí“ těchto stran ve Veselí nad Moravou je možné najít kladné i záporné stránky. K silným negativním stránkám působení KDU-ČSL a ODS na veselské radnici v minulosti patří především jejich jedinečná „zásluha“ na devastaci veselského zámku a neschopnost zajistit obchvat města, když to bylo ještě možné.  

Jednou z podstatných kladných stránek působení těchto stran na radnici je to, že vzhled města se v posledních asi patnácti letech velmi zlepšil (v této souvislosti však nelze zapomenout, že na tom zlepšení se také podíleli představitelé ČSSD, KSČM a jejich nestranických koaličních partnerů, když stáli po dobu 6 let v čele města).

Zkrášlení a úprava města jsou sice důležité, ale z hlediska budoucnosti mají menší váhu než rozvojové procesy a projekty, které zajistí příznivé podmínky pro život obyvatel ve městě i v budoucích obdobích. A právě v tomto směru komunální politici KDU-ČSL, ODS a TOP 09 zřetelně selhali.  Zcela zřejmé je to například v řešení bytové situace v našem městě. Pamatuji, kdy Veselí mělo asi 13 000 obyvatel. V současnosti žije v tomto městě asi 11 000 obyvatel, což představuje zřetelný úbytek. Tento úbytek je způsoben několika důvody. Prvním důvodem je skutečnost, že zvláště mladí lidé mají velmi omezenou možnost získat ve Veselí samostatné bydlení. Druhým důvodem je to, že v našem městě je obtížné najít zaměstnání odpovídající dosažené kvalifikaci uchazečů o toto zaměstnání (platí to zvláště pro vysoce kvalifikované pracovníky). Znám mnoho mladých lidí, kteří by se rádi po absolvování vysoké nebo střední školy v jiném městě vrátili do Veselí, ale kvůli nemožnosti získat vhodné bydlení a odpovídající zaměstnání to udělat nemohou. Současné vedení města sice zařídilo v podnikatelském projektu výstavbu drahých rezidenčních bytů na bývalé tržnici, ale takové byty si mohou koupit jen bohatší občané. Běžní občané a zvláště mladí lidé nemají šanci takové byty koupit vzhledem k současnému velkému nárůstu úroků týkajících se hypoték a půjček. Navíc pokračování tohoto projektu v tzv. druhé etapě hrozí vznikem finančního deficitu pro město, což do budoucna představuje negativní zátěž politiků KDU-ČSL, ODS a TOP 09 v jejich snaze stát i nadále v čele města.

Současné vedení města zanedbalo i další podstatnou záležitost, která se týká těžkých problémů spojených s prudkým růstem cen elektřiny a plynu. Fialova vláda se sice pokouší pro občany tuto situaci řešit úsporným energetickým tarifem, ale mnoho odborníků se domnívá, že tato vládní pomoc nebude pro většinu občanů pomocí dostatečnou a že vláda pouze oddaluje řešení těchto ožehavých problémů do budoucnosti. Navíc vysokými cenami energií jsou silně ovlivněny rozpočty obecních samospráv. V tomto směru si však mohou pomoci   tyto samosprávy vlastními aktivitami. To už se v současnosti děje. Některé obce se již zapojily do  celostátního programu se svým projektem umožňujícím pořídit si se značnou finanční pomocí státu solární panely. Tyto panely pak umožní vyrábět pro obce elektřinu a tím dosáhnout jejich určité energetické soběstačnosti. Řada obcí si tímto způsobem již dokázala pokrýt až několik desítek procent své spotřeby elektrické energie. Současné vedení veselské radnice v tomto směru aktivity vůbec nevyvinulo, i když pro město by částečná energetická soběstačnost byla nezpochybnitelně prospěšná.

Nedostatečné aktivity vyvíjelo současné vedení města složené ze stran TOP 09, ODS a KDU-ČSL také v oblasti podpory rozvoje průmyslu v katastru města. Silné ekonomické zázemí obce je samozřejmě výhodné pro tuto obec z mnoha důvodů (např. z daňového hlediska a z hlediska pracovních příležitostí pro občany města). Bohužel veselská průmyslová zóna se za působení současného vedení radnice příliš nerozrostla. Rozšíření průmyslového zázemí města by mohlo příznivě ovlivnit i odchody mladých kvalifikovaných pracovníků z města a zabránit dalšímu poklesu obyvatel. V tomto směru má tedy nynější veselská koalice rovněž značné rezervy. Podpora podnikatelského projektu veselského vinařství s názvem Dog in Dock vedením města je sice pozoruhodná, ale tento projekt je prospěšný především pro majitele vinařství a nikoliv pro město.

Pokud se ČSSD dostane po podzimních komunálních volbách do vedení města, je připravena změnit přístup k výše uvedeným problémům, kterým se současná koalice na radnici dostatečně nevěnovala a které jsou velmi důležité z hlediska budoucnosti našeho města. To znamená, že kromě dalších kroků a aktivit se budou zvolení kandidáti ČSSD zabývat následujícím:

  1. Zlepšíme bytovou situaci ve Veselí vstupem do minulou vládou vyhlášeného programu Výstavba umožňujícího výstavbu sociálních a dostupných bytů. Dále se budeme zabývat řešením rozšíření parcel pro výstavbu rodinných domů.
  2. Vstoupíme do programu umožňujícího výstavbu solárních elektráren s cílem dosáhnout určité energetické soběstačnosti města.
  3. Budeme se zabývat dalším rozšířením veselské průmyslové zóny.

Myslím si, že i další politické subjekty, které nejsou v současné radniční koalici a které kandidují v podzimních komunálních volbách, podpoří výše zmíněné cíle, pokud v těchto volbách také dostanou odpovědnost řídit naše město.


Veselí nad Moravou, 20.července 2022

Autor článku : Ivan Ohlídal

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. je vysokoškolským učitelem, pracuje na Masarykově univerzitě v Brně, je členem ČSSD, v letech 1998 až 2018 byl zastupitelem ve Veselí nad Moravou, v letech 2000 až 2004 byl členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v letech 2006 až 2013 byl poslancem Parlamentu ČR, v letech 2013 až 2017 pracoval jako poradce premiéra B. Sobotky pro oblast vědy a vysokých škol, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.