chyby, omyly a náhody v poštovní historii 2

3. Chybný text, obraz nebo uvedení nesprávné ceny u celin ​​​​​​​

Vlevo : obraz známky se správnou hodnotou 2 krejcary, vpravo obraz známky "chybotisk" s mylně natištěnou hodnotou 5 krejcarů. Použité exempláře se známkou 5kr jsou velmi ceněné a vyhledávané

 Už jsme zase u Žluťáska". Mimo různých menších tiskových odlišností a vad (i ty jsou hledané) se objevila u menší části nákladu omylem natištěná hodnota známky 5kr, namísto 2kr. Jako příklad dopisnice se správnou hodnotou jsem zvolil tu, kterou vidíte na obrázku vlevo. V této kombinaci, které filatelisté říkají tříbarevná, má hodnotu více než 50 tisíc korun. Kdyby na ní byla vytištěna hodnota 5kr, stála by možná i 5x více. Žádná taková však dosud není známa.

K podobnému omylu v tiskárně došlo i v roce 1890, při tisku celin s tzv.Tůrbogenmuster ( oblouk ve známce má tvar dveřního rámu)

Podobných případů, kdy se v obrazu známky omylem v tiskárně objevila nesprávná cena, se najde v historii filatelie jistě více. Vybral jsem jako příklad takové, které jsou u nás populární a hledané. I proto, že patří do filatelistické klasiky, kterou známky Rakouska do roku 1900 jsou. 

Jeden takový se však objevil i na celině Slovenského štátu.

2.díl odpovědní dopisnice Slovenského štátu se známkou v hodnotě 1,50K určené pro poštovní styk se vzdálenou cizinou

Chybotisk 1.dílu odpovědní dopisnice Slovenského štátu  se známkou v hodnotě 1,20K . Jeho 2.díl má rovněž hodnotu 1,20K. Obrázek není k dispozici

Dalšími případy, které se tentokrát týkají našeho území, jsou chybotisky, kde byl obrazu vytištěnému na korespondenčním lístku v části nákladu přiřazen chybný název, obraz byl zrcadlově otočen. 

Známý, vzácný, vyhledávaný a rovněž drahý je chybotisk z předlouhé prvorepublikové celinové série "Poznejte svoji vlast". U malé části nákladu s obrazem č.59, na kterém je vyobrazeno město Choceň, se omylem dostalo označení Opočno u Náchoda.

Běžná obrazová dopisnice s obrazem Chocně. Je použitá a dokonce byla v Chocni na poště podána k odeslání. Její cena je v řádu 100 - 200 korun

Dopisnice s nesprávným názvem "Opočno u Náchoda". Je jich známo pouze několik kusů a použitá zatím nebyla předložena. Cena kolem 40 tisíc korun

Vyhledávanou filatelistickou zajímavostí, která se zejména v poslední době stala populární a dostalo se jí pozornosti sběratelů je obrazová dopisnice ze 36 kusové série, kterou Slovenský štát vydal za účelem propagace zajímavých míst. Pozornému čtenáři jistě neujde, že krajina na obrázku vpravo v jehož středu je zachycen zámek Smolenice je na je oproti tomu levému zrcadlově obrácena. Správný záběr je tedy ten vlevo a při tisku byla předloha obrácena. Podobný případ zatím není znám. Vzhledem k momentální sběratelské oblibě a v tak atraktivním použití dopisnice, která byla dofrankována a zaslána doporučeně z Bratislavy do Prahy, by mohla dosáhnout v aukci ceny někde mezi 5 až 10 tisíci korun. Ta vlevo je naopak běžná a její cena se pohybuje kolem 200 korun.

Pokračování : Chyby, omyly a náhody v poštovní historii 3 ​​​​​​​

​​​​​​​

Veselí nad Moravou, 29.srpna 2023

Autor článku :" Vilém Reichsfeld​​​​​​​​​​​​​​