Fotografie Františka Milana Lejčka

František Milan Lejček se narodil ve Vídni v roce 1896 a zemřel ve Veselí nad Moravou v roce 1980. Starší ročníky si ještě mohou vzpomenout na elegantního šviháka v klobouku, pocházejícího se v ulicích města. Bydlel v malém domku na Rybníčku č.70, dvorkem přiléhajícím k řece Moravě. Mimo malbu se věnoval rovněž fotografování. 

Etiketa láhve na alkohol, v tomto případě slivovici, která pochází z ateliéru F.M.Lejčka

Níže cituji z kroniky města Veselí nad Moravou rok 1971, strana 128. a 129. V jednom místě je ten zápis sice dobově tendenční, jinak však jde o vcelku výstižný a svérázný popis díla malíře :

„Veselský malíř F.M.Lejček šel ve své výtvarné tvorbě dosti svízelnou cestou a těžce zápasil s nepochopením a překážkami. Docela zvláštní povaha Lejčkovy tvorby ukazuje nám nejdůvěrněji malířský svět mistrův, neboť právě na Moravském Slovácku Lejček, jako nikdo druhý dovede s představivostí svých kreseb a obrazů vložit nápady čerpané ze starých lidových pověstí a zkazek slováckého lidu, jejichž kouzlo umí vylíčit s obdivuhodnou výtvarnou vynalézavostí. Zbujní slováčtí chlapci předvádění před hradní pány pro vzpouru, nebo lesní pych, zbojníci, rázovití hlídači vinohradů, ponocní a figurky zašlých dob, to jsou náměty jeho obrazů, v nichž lze vždy postihnout revoluční a bojový smysl proti feudálům v tomto kraji. F.M.Lejček se stal malířem slovácké historie. Jeho tvorba byla posílena studiemi ve Vídni studiemi u figuralisty Povážského a cestami po Itálii, Španělsku.                                        Bohaté dílo malíře Lejčka zahrnuje v sobě i řadu zajímavostí národopisných figurálních obrazů, jež svými náměty čerpají z bohaté studnice práce a života Slovácka.“

Fotografie z církevních oslav a událostí jako byly procesí a poutě patřily k oblíbenému žánru Milana Lejčka.            Z fotografií lze jen těžko určit, kde byly pořízeny, až na jednu byly foceny ve volné krajině. Malíř fotil fotoaparátem Leica na kinofilm 6x6, nejsou však bohužel příliš kvalitní. Důležitá je spíše jejich dokumentační hodnota. Nahoře uprostřed jeden z typických obrázků Milan Lejčka. 

Bombardováním města byly na konci války nejvíce poničeny budovy a infrastruktura  v okolí zámku, zámek samotný a v důsledku odstřelení železobetonového mostu přes řeku Moravu také přilehlé budovy, zejména jejich střechy (prvních 7 snímků). Na dalších snímcích je zachycen most přes Moravu ještě v původním stavu, říční loď kotvící pod parkem u soutoku dolní Moravy a elektrárenského náhonu, domy v ulici Kožešnická, původní dřevěný most přes Moravu u zámku a klenutý mostek přes propustek v místě odbočky k dnešnímu parkovišti u stadionu.

Jistou raritou, pocházející z pozůstalosti F.M.Lejčka je pozvánka na společný oběd účastníků slavnostního proražení tunelu pod Polanou (Tunel Generála Milana Rastislava Štefánika dlouhý 2 423metrů) na železniční trati z Veselí na Moravou do Nového Mesta nad Váhom, která se konala 12.září 1926. Pozvány byly zřejmě osobnosti z širokého okolí a sláva to byla asi veliká, jak dokumentuje záběr z této slavnosti na snímku vpravo. Vlevo je záběr budovaného díla na kolorované pohlednici vydané při stavbě tunelu a trati.


Veselí nad Moravou, 16.března 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld