Historie pošty a poštovnictví                                            ve Veselí nad Moravou 5

Vlaková pošta

V Rakouské monarchii, jejíž součástí bylo také Česko a Slovensko, bylo zavedení vlakové pošty součástí velkých poštovních reforem. V roce 1850 byly nejen zavedeny výplatní známky, ale také bylo zavedeno zpracovávání zásilek za jízdy vlaku. Po zkušební jízdě, která dopadla dle očekávání velmi dobře, byla rakouskou státní poštou zavedena první vlaková pošta. Stalo se tak na začátku srpna 1850, kdy na trať vyjely vlakové pošty Vídeň – Bohumín č. 1, a v opačném směru vlaková pošta Bohumín – Vídeň č. 2.

Rakouský poštovní vůz "Harmonika" vyrobený v roce 1898 jezdil i po našich tratích. Zcela jistě tedy i po  trati Brno - Trenčanská Teplá a Veselí nad Moravou - Kůty

Ve vlacích byly poštovní oddělení "Fahrendes Postamt" a poštu bylo možné odevdat přímo zřízenci, který zásilku opatřil razítkem "Postconducteur im Zuge" 

Dnešní město Veselí nad Moravou (jehož název se v historii několikrát změnil) se stalo postupem času důležitým železničním uzlem, kterým projížděly, a kde se setkávaly, či křížily tři železniční tratě. Od 4.června 1887 trať ze Bzence do Kunovic  s jejím postupným zprovozněním z Brna do Trenčanské Teplé,  od 19.června 1927 kdy byl zahájen provoz mezi Veselím a Lipovem, až po celkové zprovoznění trati z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom 1.9.1929 a dále trať Veselí nad Moravou do stanice Kúty (Veselí n. M. - Sudoměřice n. M. od 10.10.1887 a Sudoměřice - Kúty od roku 1891). Lze předpokládat, že provoz na všech těchto tratích byl od samého počátku spojen také s přepravou poštovních zásilek. 

Vlaková pošta (VLP) - Veselí nad Moravou - Bratislava a zpět

Zvláštností a současně potvrzením důležitosti železničního uzlu Veselí nad Moravou (ještě před vybudováním tratě do Nového Mesta nad Váhom) bylo přímé vlakové spojení s dopravou pošty do stanice Devínske Jazero (Devínska Nová Ves) u Bratislavy, od 15.listopadu 1918 a do Bratislavy samotné. Doklady s poštovními razítky tohoto spojení byly vyrobeny jako dočasná jednořádková razítka s čísly 803 a 804 a jsou velice vzácná. Byla to vůbec první vlaková pošta zřízená čs. poštovní správou v nově vzniklé Československé republice.

Jízdní řád vlakového a poštovního spoje Veselí-Devínské Jazero 1918

Jednořádkové gumové razítko bez číselného označení 

Výše vyobrazená provizorní gumová razítka vlakové pošty byla v roce 1920 nahrazena novými kruhovými razítky pro vlakové pošty (VLP), která byla poté typově používána  v celém Československu. Původní gumová jednořádková razítka jsou mimořádně vzácná.

VLP 804  VESELÍ N/MOR.-BRATISLAVA 29.VIII.20 a

VLP 804   VESELÍ N/MOR.-BRATISLAVA 8.V.21 b

VLP 803  BRATISLAVA-VESELÍ N/MOR. 16.IX.20 a

VLP 804  BRATISLAVA-VESELÍ N/MOR. 1.I.22 a

Zařízení a interiér poštovních vozů na železnici, zřejmě ve třícátých letech minulého století 

Vlaková pošta (VLP) - Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom a zpět

Stanice Vrbovce v prvních letech po otevření nové železniční trati z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom. Je s podivem, jak velká stanice byla vybudována v obci, čítající  dnes kolem 1 500 obyvatel

Dopisnice podaná do vlaku ve Vrbovcích 5.II.37 směřovala k adresátovi do Uherského Ostrohu                 VLP 581  NOVÉ MESTO N. VÁHOM - VESELÍ N. M. a

Obrazová dopisnice zaslaná vlakovou poštou z Myjavy do Bratislavy 2.V.33 . Za co byla v Bratislavě  vylepena doplatní známka ve výši 1 koruny , jsem nezjistil              VLP 581  NOVÉ MESTO N.VÁHOM - VESELÍ N. M. a

Lístek z obchodní korespondence firmy Daniel Pažický byl odeslán 13.XII.33 z Myjavy na faru v Modré         VLP 582  VESELÍ N. M. - NOVÉ MESTO N.VÁHOM a

Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 6


Veselí nad Moravou, 17.května 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld