Město a lidé 4

Výstavba a výroba do roku 1945

Město Veselí nad Moravou (Město, Předměstí a židovské město) mělo na začátku 20.století kolem 3 600 obyvatel. Ve městě, které tehdy bylo převážně zemědělského charakteru. Největším zaměstnavatelem zde byla Vlárská železniční dráha (1887). Díky ní a dobrému dopravnímu spojení,  ale také poválečnému vzniku 1.Československé republiky  dochází během 20.let minulého století k zásadnímu rozvoji zdejšího průmyslu a živnostenských řemesel. V roce 1927 byl částečně a v roce 1929 pak plně zahájen provoz na železnici do Nového Města n. Váhom. Z Veselí se stala důležitá železniční křižovatka a regionální centrum. 

Dělníci firmy Beer a Žádník při vykládce kulatiny z vagonu. 20.léta minulého století

Nábytkářská dílna továrny Beer a Žádník a její pracovníci. Firma byla založena v roce  1919

Osazenstvo kovozpracující dílny mistra Sukupa pózuje na snímku se svým nářadím a výrobkem

Dělníci při provádění přípravných zemních prací na ulici Tyršova. V pozadí budova "Zemského domu

Reklamní pohlednice zahradnictví Menšík. Zahradnictví bylo v provozu až do konce 80.let  m.s

Budování jezu na řece Moravě. Dělníci zaráží beranidlem dubové piloty pro zajištění stability podloží

Regulace řeky Moravy v úseku Veselí - Uh. Ostroh. Druhý průkop v září 1936.

Pro zajištění prací byl tok řeky oddělen násypem, který byl po dokončení prací opět odtěžen

Opevněný levý břeh Moravy v úseku pod Zámeckým parkem. Koryto řeky je zatím bez vody

Polovina 20.let minulého století. Stavba továrny na obuv Standard. Stavbu zhotovil František Mach 

Stavbu radnice provedl v letech 1933 - 34 zednický mistr František Mach a stavitel Stanislav Kotek.

Stavba hotelu Slavia počátkem 30.let minulého století. V roce 1932 jej  Karel Všetula  otevřel

16. října 1934 byla zahájena stavba Baťova kanálu. Původně odhadnutá výše nákladů byla výrazně překročena, což bylo způsobeno i povodní, která narušila nedokončené práce. Kanál byl zdárně dokončen na podzim roku 1938. První dva snímky dokumentují jeho výstavbu. Na snímku vpravo, který pochází z doby Protektorátu Čechy a Morava je zachycena inspekční plavba po řece Moravě. Účastnili se jí zástupci německé branné moci, veřejní činitelé i odborníci. Sedící muž s brýlemi a viržinkem je vládní rada Ing. Jan Gaďourek, bratr Ivana Gaďourka, který byl  pověřen vedením regulačních opatření v povodí řeky Moravy v našem regionu. Úřad Zemské regulační správy měl sídlo v tzv. Zemském domě na ulici Tyršova (dnes domov seniorů). Ještě v 90.letech m.s., se proto tomuto domu  říkalo "Na regulaci"


Pokračování Město a lidé 5 - Výstavba a výroba po roce 1945

Veselí nad Moravou, 11.července 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld