Nečiň jiným, co nechceš, aby oni činili tobě! - Aktualizováno 07.07.2019

Ve Veselských listech na měsíc červenec vyšel na straně 5 tento článek :

Podivuji se v první řadě tomu, že je v tomto oficiálním městském médiu dáván prostor soukromé firmě k tomu, aby zde objasňovala své aktivity a popisovala problémy se svým podnikatelským záměrem.

Při známých vazbách a souvislostech, tedy shodné politické příslušností jednatele firmy Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. pana Tomáše Zbořila a pana starosty Koláře ve straně, která v našem městě vyhrála loňské komunální volby, tedy TOP 09 a zájmem starosty, který neskrývaně dává najevo, že zmíněný podnikatelský záměr mu doslova a do písmene „šmakuje“, to vlastně zase až tolik nepřekvapuje.

Fandil jsem vždy, jednoduše řečeno všem a všemu, co se týkalo rekonstrukce veselského zámku a od samého počátku také výstavbě nového kulturně-vzdělávacího vinařského areálu v bývalém zámeckém zahradnictví u Baťova kanálu. To zcela pragmaticky poté, když už bylo jasné, že majitelé zámku tady nepořídí, protože se „protivili vrchnosti“ a ukončili zde své aktivity. Jak k tomu došlo, je shrnuto bez emocí a snad i objektivně v článku Smutný je osud veselského zámku.

Dovolím si pro ty, kteří jej nechtějí číst celý a hledat souvislosti o které zde půjde z něj ocitovat toto :

V roce 2010, v souladu s nájemní smlouvou nechala firma Wessels zpracovat projekt pro stavební povolení objektu myslivny a povolení v témže roce získala. Kvůli zlepšení jeho následné využitelnosti pro veřejnost byl ale projekt vůči původní verzi přepracován a na začátku roku 2012 představen starostovi města Ing. Kozumplíkovi. Wessels získal opět všechna povolení, mimo jediného a to od Města Veselí nad Moravou. Vydání jeho stanoviska bylo z neznámých důvodů na začátku dubna 2012 odloženo. Ocituji nyní slova jednatelky společnost Wessels pro DDK (Dobrý den s kurýrem) z června 2014 :

otázka novináře : " Jak vám tento postup město vysvětlilo?

odpověď jednatelky Wessels :

Nikdy jsme se to konkrétně nedozvěděli, a to navzdory opakovanému připomínání všech faktů. Od poloviny roku 2011 jsme se pak v různých podobách „potýkali“ se záměrem postavit novou malou vodní elektrárnu v těsném sousedství zámku. Dokonce i někteří lidé bez vyšší odborné zdatnosti v této problematice tušili, že umístění takového díla poblíž zámku je sporné. Radnice však, navzdory našim opakovaným věcným a technickým připomínkám směrem ke stavebnímu úřadu i vedení města, záměr postavit elektrárnu jednoznačně podpořila. Stalo se tak v lednu 2012. Začátkem března 2012 jsme pak podali první odvolání vůči stavebním úřadem vydanému územnímu rozhodnutí."

Při srovnání obou textů, tedy toho, co říká jednatel Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. pan Tomáš Zbořil v článku na straně jedné a jednatelka Wessels paní Eva Hamašová v rozhovoru na straně druhé, je evidentní podobnost v potížích obou uchazečů při žádosti v prvním případě o územní rozhodnutí a ve druhém o stavební povolení pro jejich záměry.

V roce 2012 dělalo město zásadní problémy Wesselsu, nyní dělá Wessels problémy Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o., potažmo městu, které je na jejich záměru zainteresováno.

Wikipedie :

Zlaté pravidlo je jednoduchá zásada vzájemnosti v jednání mezi lidmi :

„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ (Bible, Tob 4,15)

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ (Bible, Lk 6,31)

Nedodržováním tohoto pravidla pak dochází přesně k tomu, co vadí panu Tomáši Zbořilovi na jednání firmy Wessels.

Jinými slovy, Hamašovi se nyní vůči Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. chovají přesně tak, jak se město svého času chovalo vůči Hamašovým, tedy firmě Wessels. Oplácí stejnou mincí firmě, na jejímž záměru má eminentní zájem starosta Kolář, potažmo město. Rozhodně to nechci omlouvat, nebo říci, že to schvaluji. Takhle to bohužel dopadne vždy, když někdo začne plodit zlo. Pak už se ty negativní reakce pouze řetězí.

Doplněno : Zda se jedná ze strany společnosti Wessels opravdu pouze o obstrukce, jak stojí ve zmíněném článku a zda je odvolání proti vydanému územnímu řízení čistě účelové, musí nyní posoudit odvolací orgán, tedy Krajský úřad v Brně. K dispozici je zmíněné odvolání v rozsahu 15 stránek A4 od 2. května 2019 na webových stránkách společnosti Wessels. Pod názvem Pohrdání rozhodnutími státních orgánů ohrožující vinaře v lokalitě Veselí nad Moravou je tamtéž od 21. června  2019 k nahlédnutí jiný dokument, který poukazuje na nelegální aktivity spočívající v nepovoleném vysazování vinné révy na pozemku ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. Konec doplnění.

Není pochyb o tom, že za starosty Miloše Kozumplíka v roce 2014 došlo ke zlomu ve spolupráci s firmou Wessels a jejímu definitivnímu rozchodu s městem, který už bude těžko kdo napravovat. Doplatí na to celé město a jeho občané, kterým vadí stav, v jakém se zámek nachází. Nepochybuji ani o tom, že stěžejní osobou v celé anabázi byl nynější starosta Kolář, který byl autorem podobného memoranda o spolupráci také s investory malé vodní elektrárny a hájil jejich zájmy proti všem tak důsledně, až byla v důsledku toho ukončena spolupráce s firmou Wessels.  

Udílení dobrých rad a lekcí z chování majitelům zámku ze strany pana Tomáše Zbořila je z jeho pohledu sice pochopitelné, ale pochybuji, že vzhledem k výše zmíněnému padne na úrodnou půdu. Mimo jiné také proto, že záměr firmy, ve které je jednatelem je možné uskutečnit pouze proto, že firma kterou kritizuje, a které radí, byla se svým záměrem na tomtéž pozemku z našeho města „vyštípána“ o pět let dříve.


Ve Veselí nad Moravou, 1.července 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld