Očima zastupitele - květen 2022

Rozmáhá se nám tady takový nešvar …

Nenápadně, ale zato systematicky se v organizačním pavouku města samotného, ale také v organizacích, které město zřizuje, jako jejich zaměstnanci objevují lidé, kteří jsou v nějakém vztahu k vedení města, či jejich blízkému okolí. Ať již ve vztahu politickém, příbuzenském, nebo jiném.

Odborný název pro tuto, mezi politiky a jejich přáteli oblíbenou „disciplínu“ je klientelismus.

Provozuje se na všech úrovních. Počínaje vrcholnými státními orgány jako jsou ministerstva (krásně nám to předvádí nová pražská věrchuška, která před volbami slibovala, jak bude všechno jinak a líp) a konče právě na místní úrovni, jak jsme toho svědky právě ve Veselí. Důležitým faktorem pro klientelismus je zejména doba, po kterou je ta která politická garnitura, která se klientelismu věnuje u moci. I proto je důležité, aby to nebylo příliš dlouho.

Nedá se jistě říct, že by zde ve Veselí bylo dohazování a obsazování „šikovných“ pracovních míst pravidlem, ale také to již dávno bohužel nejsou žádné výjimky.

Město Veselí nad Moravou zřizuje několik velice důležitých organizací. Jsou to (bez označení zřizovací formy) Služby města, Veselské kulturní centrum, Vesbyt, ZŠ Hutník, Mateřská školka a Městská policie. Město se rovněž podílí a má podstatný vliv na další důležité organizace, jakými jsou například agentura Baťův kanál a Mikroregion Ostrožsko – Veselsko. Ale v první řadě se jedná samozřejmě o městský úřad a samosprávu s množstvím úřednických míst..

Netvrdím, že ve všech těchto organizacích, ale ve většině z nich zcela jistě hrály při obsazování jejich pracovních míst a nevolených pozic, tedy postů zaměstnaneckých a správních orgánů roli také již zmíněné dobré kontakty, politická, či jiná přízeň k vedení města, a zejména pak jeho starostovi Petrovi Kolářovi.

Ten využívá umění rozestavovat figury na veselské radniční šachovnici zcela mistrně a obklopuje se lidmi, kteří mu pak mají být za co vděční.

Vytknul jsem mu to kdysi ve veřejné diskuzi, která probíhala na webových stránkách města. Bylo to zřejmě poslední  potažení za jeho sebevědomí a nervy, a za pár dní, k 31.květnu 2012 byla kvůli tomu tato diskuze zrušena!

​​​​​​​Za velký a zásadní nešvar, ale zejména za jistou ztrátu soudnosti považuji konání lidí, zaměstnaných v celém, výše zmíněném městském konglomerátu, kteří nezvažují jeho všeobecné dopady, když kandidují v komunálních volbách a dokonce jsou zvoleni do zastupitelstva. Není to sice v rozporu se zákony, ale z mého pohledu je to v rozporu s občanským pohledem na zachování vlastní nestrannosti a objektivity, kterou by každý, kdo je v placených službách města, či jím zřizovaných organizací měl mít. Totéž platí také pro ty, kteří mají vztah k městu jako nájemci, tedy provozovatelé více, či méně lukrativních objektů a prostor. Třeba proto, aby si zachovali, či zvýšili přízeň a sympatie těch, kteří zastupují město jako pronajimatele.

Dopady podobného charakteru v minulosti pocítil na své kůži bývalý ředitel Kulturního domu a současně zastupitel Marcel Řimák. Byl z politických důvodů vyhozen stávající vládnoucí politickou garniturou města v roce 2012. Přes nesporné zásluhy o kulturu v Hodoníně, kde následně ve stejné pozici působil 8 let, skončil přes protesty a petici občanů i tam. Dohnala jej tam nenávist zdejších funkcionářů, přenesená na spřátelené hodonínské vedení města.

Jinými slovy, a na závěr: ten, kdo se nechá unést, či zmást politikou, byť jen komunální a je přitom závislý na jejich volebních výsledcích, může se setkat s jejími  negativními dopady. Již v předminulém století o tom věděl své také Karel Havlíček Borovský, který to mistrně vyjádřil ve svých epigramech. Třeba v tom o Vaškovi na ledu.


Veselí nad Moravou, 3.května 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld