Očima zastupitele – únor 2023

Pomalu se rozbíhá práce výborů i komisí, jejichž počet i názvy vedení města pro toto volební období poněkud pozměnilo. Jejich agenda se opět rozrůstá a při této příležitosti bych rád občanům našeho města připomenul, že mimo přímého pohovoru s někým z vedení města, či dotazu na zasedání zastupitelstva, jsou výbory i komise  těmi orgány, na které se mohou obracet se svými konkrétními dotazy či připomínkami v oblastech, které příslušné komise řeší.

Při čtení zápisu1.  schůze Finančního výboru Města Veselí nad Moravou, byla v bodu 7.2 řešena možnost navýšení koeficientu daně z nemovitosti ze strany města. To je věc velice choulostivá, která se týká každého vlastníka nemovitosti (tedy pozemků, staveb a jednotek), ať už je osobou fyzickou, či právnickou. Navýšení jejího koeficientu totiž znamená zásadní zvýšení plateb za tuto daň, která je daní přímou a prozatím ji celou dostává obec, prostřednictvím státu. Už jsem ale v médiích zaznamenal také zmínku o tom, že na ni má zálusk také vláda. Mohla by ji obcím vzít celou, nebo její část, aby tak posílila daňové příjmy. 

​​​​​​​Docela trefný byl jeden komentář v diskuzi, který mínil, že daň z nemovitosti je trestem pro ty občany, kteří si vlastní pílí ale často také šetrností a obětavostí pořídili vlastní bydlení, jiný objekt, či si pořídili nějaký pozemek.    Tak uvidíme na příštím zastupitelstvu. Zvyšovat daň z nemovitosti v dnešní, pro občany ekonomicky velice náročné době, považuji za krok nepřijatelný a vrtá mně hlavou, proč se o něm na radnici začalo mluvit ještě předtím, než s tím přišla vláda. Peníze v rozpočtu jí přece, jak sama dává najevo nechybí.

Únorové VL nás na straně 5 ujišťují, že “Do roku 2023 vstupuje město se schváleným vyrovnaným rozpočtem“ a vrátím-li se v nich o půl roku zpět, nalezneme v červencovém vydání na straně 6 článek „Analytik Tesař: Ekonomika města Veselí je ve velmi dobré kondici“. Měl ten článek snad být jen mediální masáž před komunálními volbami a byl vypracován (samozřejmě ne bez patřičného honoráře pro autora) na zakázku vedení města? Jak je to vlastně opravdu s financemi města, když si i paní ekonomka v únorovém článku stěžuje, co všechno město musí zainvestovat? ​​​​​​​Mám oprávněné obavy, že město trápí velké finanční břemeno a proto hledá způsob, jak jej alespoň částečně sanovat. 

Se svým názorem jsem byl na 1. schůzi  Komise dopravy a bezpečnosti jediným, kdo nehlasoval pro zřizování legálních parkovacích míst v některých ulicích našeho města – zde konkrétně v ulici Vláky. Z mého pohledu to totiž znamená, že stávající počet osobních aut, která jejich majitelé doposud parkují před/nebo v blízkosti svých obydlí, už po namalování osmi předpisových chlívečků nebude mít kde zaparkovat. To proto, že široké vjezdy do domů budou muset zůstat volné a nebude v nich moci parkovat ani ten, k jehož domu vjezd patří. Řešeno to bylo komisí na podnět jedné občanky, její motivaci k tomu neznám.

I malým autům připadne typizované parkovací místo a budou tak vznikat velké nevyužité mezery, které se nasčítají na úkor počtu aut, parkujících tam doposud, bez předpisových parkovacích míst. Samozřejmě, mohou parkovat v ulicích blízkých i vzdálenějších (pokud tam místo najdou), kde však zase zaberou místa jejich obyvatelům.

Vím, že ideální by bylo, mít dostatečně široké ulice, které by umožňovaly předpisové parkování, ale bohužel, v této situaci nejsme a ani nikdy nebudeme. Proto si myslím, že bez velké tolerance jak občanů, tak správních orgánů a policie nelze tento problém uspokojivě vyřešit a narušení stávajícího stavu se odrazí v nespokojenosti občanů v ulici. V duchu Murphyho zákona „Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.“​​​​​​​


Veselí nad Moravou, 7.února 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld