Po volbách

S blížícími se komunálními volbami jsem často slýchal úvahy o jejich výsledku, někdy provázené dokonce odhadovaným vyčíslením mandátů jednotlivých volebních stran.

Vždy mně to připadalo v lepším případě úsměvné, v tom horším naivní a hloupé.

Sám jsem se vždy držel názoru vyplývajícího z vlastní zkušenosti, že jediným kritériem ovlivňujícím speciálně v našem městě výsledek voleb, je účast voličů.

A znovu se mně to potvrdilo.

Jak už jsme si ve Veselí zvykli, byla volební účast mizerná. Přišlo pouhých  43,14%. Jedna z nejhorších volebních účastí v okrese Hodonín!

V roce 2018 to bylo ještě horší, jen 40,43%.

Na radnici se počty mandátů koalice i opozice nijak nezměnily, zůstal poměr 12 : 9,  zato došlo k otřesům uvnitř nich. Lidovci asi těžko ponesou ztrátu dvou mandátů, které jim bezpochyby odebrala TOP09, po 32 letech účasti zmizely ze zastupitelstva KSČM a ČSSD! Docela velké změny, myslím.

A jako v ,mnoha jiných městech, i ve Veselí se poprvé v zastupitelstvu objevili 2 zástupci SPD, jejichž místní pobočka investovala do předvolební kampaně celých 650 korun! A k tomu jeden zástupce Pirátonezávislých. Ti obojí tak v opozici počtem nahradili KSČM a ČSSD.

Přál bych si, aby se nejen přímo v zastupitelstvu, ale také mimo něj více bral zřetel na názory a mínění opozičních zastupitelů a občanů, zejména při plánování investičních akcí.

Nesoulad mezi názory na ně vede totiž k někdy i ostrým roztržkám, které jistě nedělají radost ani jedné ze stran. Vedení města by nemělo zapomínat na to, že i opozice má své voliče - občany města, kteří sdílejí názory svých zástupců v zastupitelstvu a cítí se být vedením města ignorováni.

Nepovažoval jsem za vhodné, dělat na těchto webových stránkách předvolební kampaň.

Teď, když už je po volbách, si tedy alespoň touto formou dovolím poděkovat všem přátelům a občanům, kteří volili naši volební stranu Veselská volba, za jejich podporu a přízeň, které si velice vážím.


Veselí nad Moravou, 27.září 2022

​​​​​​​Autor článku  : Vilém Reichsfeld