Poslední veselský šlechtic,                                                      Bedřich Chorinský

Mám v počítači docela velkou databázi všeho možného. Všechno, co mě zajímá, nebo jinak „padne do oka“ si uložím. Už se mně to mockrát vyplatilo, i když někdy to hledání dá docela fušku. Prozradím i to, že jedna z mnoha složek nese název „Parte“. Manželka sice říká, že je to trochu morbidní a divné, schovávat si takové smutné dokumenty, ale nedbám a přesto to dělám. I proto, že prohlídka té galerie mrtvých je i vzpomínkou na ně a člověk si přitom uvědomí, čím na té naší krásné Zemi je. Bohužel a velice nerad jsem do té složky musel 23. února přidat taky parte mého kamaráda Radka Nikla, který zemřel v pouhých 58 letech, bude mně moc chybět a je mně po něm smutno.

A když už jsem v té složce byl, tak jsem si opět připomněl některá jména těch, kteří již opustili tento svět. V té složce je pouze jediné parte, které není vytištěno v této zemi, a je také nezvyklé svým grafickým uspořádáním. ​​​​​​​

Týká se úmrtí člověka jménem Dr. Friedrich Graf Chorinsky. Veselského rodáka, zde známého spíše pod jménem Bedřich Chorinský. Byl synem posledního majitele zdejšího panství tohoto rodu.      Byl také spolužákem mého tatínka na strážnickém gymnáziu, což později mělo nabýt na významu a důležitosti pro náš život v Rakousku, kam jsme v roce 1983 odešli.

"Z knih veselských hrabat Chorinských"  -  Ex Libris hraběcího  rodu

Ke konci války, začátkem dubna 1945 pobývali na veselském zámku jen rodiče Bedřicha Viktora Chorinského a jeho sestra Marie Anna. Bedřich sám sloužil v německé armádě ve Finsku, jeho bratr František pak v Polsku, pojmenovaném tehdy okupujícími Němci jako Generalgouvernement.

Konec války se neodvratně blížil, do Veselí přijela německá armáda a její důstojníci obsadili zámek. Choriským bylo důrazně doporučeno, aby jej opustili. To se také stalo 7.dubna ráno, kdy manželé Chorinští zdejší zámek viděli naposled. Zamířili ke známým do Náměště.

Vzhledem k tomu, že se otec rodiny Bedřich Karel Chorinský po nátlaku za strany Němců a pod hrozbou ztráty celého majetku přihlásil k německému občanství, dostala se rodina do tábora pro vysídlené Němce v Třebíči, odkud byla propuštěna až začátkem roku 1946. Poté se všichni tři dostali do Vídně, kde žili jejich příbuzní, kteří jim poskytli první útočiště. ​​​​​​​

Obálka dopisu zaslaného letecky na polní poštu desátníku Bedřichovi Chorinskému z Veselí nad Moravou, s datem podání 10.V.44

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bedřich Chorinský byl prvorozeným synem hraběte Bedřicha Karla a jeho druhé manželky Marie, rozené Kapliňsky-Topor. Měl ještě bratra Františka Kajetána (narozen.1925). Ten zmizel v únoru roku 1945 ve válečné vřavě v Polsku, kde zřejmě zahynul a sestru Marii Annu narozenou v roce 1927, provdanou  Ludwigstorff,  která snad ještě žije ve Vídni a naše město několikrát navštívila. Naposled to bylo v říjnu 2012. Záznam z návštěvy lze najít na webu Wessels s datem 16.12. 2012

Snímek před zámeckým skleníkem - výřez z fotografie : zprava - otec Bedřich Karel, synové František Kajetán, Bedřich Viktor a dcera Marie Anna Chorinští 

​​​​​​​Bedřich Karel Chorinský byl ve Finsku koncem války zajat Američany a převezen do Francie, odkud se k rodině do Vídně dostal až v květnu 1946. Jeho otec zemřel již v roce 1947, maminka pak v roce 1979.

Bedřich Chorinsky vystudoval vysokou školu a získal doktorát. Co všechno dělal a kde pracoval mně není známo. Pokud vím, v roce 1947 se mu narodila dcera a později ještě syn Maxmilián.

Téměř jistě se až do pádu komunismu nepodíval ani do svého rodného Veselí.

Návštěva Dr.Bedřicha Chorinského ve Veselí nad Moravou, dne 24.srpna 1991. Setkání s občany se uskutečnilo na Bartolomějském náměstí. Na snímku vlevo, z levé strany : místostarosta F.Tyllich s chotí, starosta J.Miklenda s chotí, Dr.Bedřich Chorinský

Já jsem se s ním setkal někdy na jaře roku 1984, kdy jsem jej díky zprostředkování otce rodiny, se kterou jsme se tehdy v Bádenu u Vídně přátelili, mohl navštívit na ředitelství firmy Mobil Oil Austria Aktiengesellschaft, která sídlila na Schwarzenbergplatz, v centru Vídně. Pan Bedřich Chorinsky byl tehdy jejím generálním ředitelem a z tohoto místa pak brzy odešel do penze. Vzpomněl si na mého tatínka i na léta strávená ve Veselí.

Moc nám tehdy pomohl s vyřízením záležitosti, která by pro nás jinak zřejmě nedopadla příznivě. Pan Chorinský byl sympatický a noblesní člověk,  opravdový šlechtic. Dodnes jsem mu vděčný za jeho laskavost a vstřícnost, a s úctou na něj vzpomínám. 


Veselí nad Moravou, 8.března 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld