Sídliště Hutník 3

Vybavení bytových domů šedesátých let bylo velmi jednoduché, ale účelné. Splňovalo plně tehdejší nároky na kuchyňské i hygienické požadavky rodin. Pro mnohé z nich byla tekoucí voda, natož teplá, do té doby splněným snem. Bytová jádra, tedy buňky s již předinstalovanými rozvody pro WC, koupelnu a kuchyni byla na stavbu dodávána kompletní. Při kompletaci bytu se v koupelně a WC dodaly a připojily pouze zařizovací předměty (vana, umývadlo a záchodová mísa), v kuchyni pak kuchyňská linka a plynový sporák. Obvodové stěny bytového jádra tvořila sendvičová konstrukce z izolační tvrzené pěny s umakartovým povrchem.

Na podlahy předsíně, koupelny, WC a kuchyně byla nalepena podlahová krytina v pruzích, pokoje byly dříve vybaveny dřevěnými podlahami z lepeného masívu (vlýsky, mozaika), později se kvůli úsporám přešlo rovněž na podlahoviny. Okna v bytových domech byla dřevěná, zdvojená, většinou otočná (kolem svislé osy).

Unifikovaná kuchyňská linka, která byla ve všech bytech téměř identická. Byla dodávána jako levá, či pravá, podle toho na které straně byl dřez a kuchyňský sporák

Půdorys typizov. bytového jádra

Výbava koupelny v unifikovaném bytovém jádru byla strohá. Vana a umývadlo se společnou vodovodní baterií, která se používala pro oba zařizovací předměty

Jak již bylo řečeno v 1.díle, neuskutečnily se všechny stavební záměry, se kterými se původně v zastavovací studii počítalo. Je prakticky nemožné dnes zjistit, jaké objekty a s jakým účelem měly stát po obvodu dnešního sídliště. V každém případě to byly další bytové domy a zřejmě také objekty služeb a obchodu. Co však na zastavovacím plánu z dnešního pohledu zcela chybí, jsou parkovací místa, případně plochy pro garáže. Každý, kdo si ještě vybavuje stupeň motorizace v době, kdy se začalo sídliště projektovat, omluví alespoň částečně tento, z dnešního pohledu zcela zásadní projekční nedostatek. Zřejmě z těchto důvodů nemá sídliště žádné parkovací plochy odpovídající z dnešního pohledu počtu postavených bytů.

Mít vlastní osobní automobil, byl počátkem šedesátých let minulého století pro drtivou většinu rodin pouhý a těžko splnitelný sen. O pár let později se však tento trend začal poměrně rychlým tempem měnit a s masovou produkcí vozů Škoda, ale i sovětských Lada a polských Fiatů začala motorizace nabírat na tempu. I to bylo důvodem pro masovou výstavbu garáží mezi železniční tratí a obytnými domy sídliště. Výstavba celkem 621 garáží během 70. a 80. let minulého století tak alespoň částečně nahradila chybějící parkovací plochy v blízkosti bytových domů. I tak ale obyvatelé sídliště zažívají každodenní starost o místo pro své auto, zejména v odpoledních hodinách, když se vrací do svých domovů. K parkování jim pak slouží komunikace, u kterých se v důsledku toho zásadně zhoršuje jejich průjezdnost v obou směrech. V důsledku tohoto stavu se proto město v současnosti snaží etapovitou revitalizací sídliště budovat nové parkovací plochy a tuto situaci řešit.

Sídliště Hutník, to nejsou jenom bytové domy, ale také solidní občanské vybavení, které bylo navrženo a je obsaženo v zastavovacích podkladech.

Zcela zásadní stavbou, kterou si vynutila nejen výstavba sídliště, ale počátkem 60. let minulého století také naprosto přetížená (zvyšující se počet žáků, vyučování na směny) a k tomu již stavebně a technicky nevyhovující jediná základní škola na Komenského ulici (s malými filiálkami s 1.stupněm školní výchovy v Milokošti a Zarazicích) byla výstavba nové, moderní a kapacitní základní školy na sídlišti Hutník.

S výstavbou nové základní školy bylo započato v roce 1964. Stavbu navrhl tým projekční tým ing.arch.Flašara a jejím dodavatelem byly Pozemní stavby Gottwaldov, závod Hodonín. Stavba byla dokončena v roce 1967 a 2. září téhož roku byla slavnostně předána do užívání. V areálu původně 27 třídní školy je 6 budov : pavilon ředitelství se sborovnou, kuchyní a jídelnou, 4 učební pavilony s kabinety a odbornými učebnami a pavilon s tělocvičnou a jejím zázemím. Škola má rovněž vlastní hřiště s běžeckým oválem. Celé toto velké školské zařízení bylo v průběhu let 2005 - 2020 postupně kompletně zmodernizováno a zrekonstruováno. V roce 1968 navštěvovalo tuto školu 861 žáků 408 žáků 1. stupně a 453 žáků 2.stupně) 

Dalším z důležitých a na svou dobu velkorysých zařízení bylo dvoupodlažní. obchodní centrum s restaurací na západním okraji sídliště Hutník. V tomto architektonicky i koncepčně zdařilém zařízení našly své zastoupení velká prodejna potravin Jednota a prodejna masa a uzenin v přízemí, v patře pak prodejna s průmyslovým a elektro zbožím a prodejna textilu a koberců. Hlavní prostor patra patřil velké moderní restauraci s kuchyní, která byla v té době velice vyhledávaná nejen pro  dobrou nabídku s kvalitním jídlem a nápoji, ale také kvůli nabídce kvalitního zázemí pro pořádání větších soukromých osla, svateb, podnikových oslav, ale také tanečních večerů. Postupem času, ale zejména po privatizaci po 

roce 1989 došlo k restrukturalizaci všech obchodních prostor a poté k ukončení činnosti řady z nich. Restaurace v patře byla uzavřena, poté byla otevřena nová v přízemí, ale i ta nakonec po krátké době svého trvání skončila. Několik pokusů otevřít v uvolněných prostorech nové prodejny skončily nezdarem. V patře byla umístěna výroba textilního zboží, ale i ta byla přemístěna. Dnes jsou v celém patře umístěny fit centra.

Uprostřed sídliště, u objízdné komunikace poblíž školy byla postavena menší budova služeb pro občany s kadeřnictvím, kosmetikou a drobnými službami. Později se v ní nacházela také pobočka zdejší pošty a pobočka městské knihovny. Po pár letech však byly obě zařízení zrušeny a budova byla privatizována.

Vedle této budovy byla současně s bytovými domy postavena přízemní budova prádelny a mandlovny.  V době, kdy u nás nebyly běžně k dostání automatické pračky to mělo jistě své opodstatnění a prádelna byla využívána. S jejich nástupem však ztratila svůj účel a v roce 2006 byla poskytnuta bytovému družstvu Morava, které ji nadstavilo o dvě podlaží a rekonstruovalo na byty.

Největší veselské sídliště Hutník, jeho bytové domy i objekty občanského vybavení prošly za více než padesát let postupným vývojem a modernizací, která poměrně výrazně ovlivnila jeho dnešní vzezření i funkčnost. Prakticky všechny objekty byly zatepleny, byty dostaly nové balkony, či lodžie a monotónní fasády dnes hýří barevným zpracováním. Sotva se dnes najde byt, ve kterém zůstalo jeho původní bytové jádro. Za tuto dobu vyrostla zeleň, něco bylo vykáceno, něco vysazeno. Z původně vysmívaných a podceňovaných socialistických bytovek se staly hledané a patřičně drahé nemovitosti, ve kterých se lidem dobře bydlí. 


Veselí nad Moravou, 25.října 2022

Autor článku : Vilém Reichsfeld