Veselská politika jako res publica?

Čtvrtým rokem sledujeme zcela tragickou komunikaci s občany, kterou předvádí současná vládnoucí koalice ve Veselí nad Moravou a nevypadá to, že by se mělo začít cokoliv zlepšovat. V dnešní době, kdy nám internet umožňuje komunikovat prakticky s kýmkoliv a kdekoliv na světě, je až s podivem, jak v tomto ohledu funguje naše město. Pomalu začala předvolební kampaň, která souvisí s podzimními volbami do zastupitelstev obcí, což znamená nepřeberné množství frází, gest, fotek, názorů a slibů. Až se v některém prohlášení, volebním programu nebo příspěvku na sociální síti objeví slib, že bude probíhat diskuse s veřejností, tak ze strany vládnoucí koalice to dozajista musí být jen gesto. Taková prázdná proklamace, která je plná symbolů, nadšení, chtění, ale to nejdůležitější je, že v ní nenajdete odpověď, jak to tedy vlastně bude. Používání těchto vzletných prohlášení má za úkol co nejvíce zobecnit jakoukoliv problematiku, protože najednou si v té obecnosti může každý něco vybrat. Za prázdným slibem, že budeme více otevření diskusi, si můžeme dosadit cokoliv. Je to neurčité, každý si to představuje jinak a umožňuje to člověku idealizovat si výsledek.

Facebooková stránka – Město Veselí nad Moravou má přes 4900 sledujících, což je úctyhodné číslo. O to smutnější je pak to, že z hlediska vedení radnice jsou zcela opomíjeni. Diskusi tam vede vesměs stále stejný okruh lidí. Já sám si nevybavuji situaci, kdy by se do diskuse zapojil třeba někdo z vedení radnice. Myslím si, že v dnešní době by vedení města mělo fungovat diametrálně odlišně a přinejmenším skrze tiskovou mluvčí občanům odpovídat na jejich otázky. Dnes přece může každý z vedení města zvednout mobil, otevřít aplikaci a odpovědět na položený dotaz, který třeba spadá do jeho gesce. Ačkoliv já sám jsem velkým příznivcem komunikace na Facebooku, tak zcela jistě to nemusí být komunikace jediná nebo ze strany radnice preferovaná. Je nepřeberné množství způsobů, jak se dá v dnešní době komunikovat.

V září minulého roku byla zřízena ve Veselských listech rubrika „Očima zastupitelů“, která nám čtenářům dává možnost si přečíst, jak situaci ve městě vidí naši zastupitelé. Myšlenka v zásadě dobrá, ale co je smyslem a účelem této rubriky? Na co zastupitelé reagují? V drtivé většině jsou názory zastupitelů psány nic neříkajícím popisným stylem. Čest některým výjimkám. Tato sebeprezentace zastupitelů zřejmě vznikla z toho důvodu, že Veselské listy slouží jako hlásná trouba současné koalice.

Krom toho, že jsou lacinou sebeprezentací vládnoucí koalice, si je čtenář také může splést s inzercí reklamy, do které se náhodou zamíchal kromě ód na současnou koalici i nějaký ten seriózní článek. Domnívám se, že nastal čas, aby se z Veselských listů stalo periodikum, které bude určeno občanům a ne politikům. Jejich primárním cílem má být informování občanů o kulturních akcích, přinášet zajímavé rozhovory, popsat průběh sportovních akcí, které se ve městě udály, ale hlavně nebýt popisným balastem. Obecní zpravodaje mají lidi nejenom informovat, ale i bavit. Veselské listy mohou být kvalitní novinářskou prací, akorát se tak nestane za současné koalice.

Budoucí vedení radnice musí zajímat především názor občanů a jejich pohled na dění ve městě. Nebylo by vhodnější, aby zvolené vedení města a zastupitelé odpovídali na konkrétně položené otázky? Nebylo by vhodnější, aby politici odpovídali na otázky lidí, kteří je volili? Ano, bylo, ale to chce práci. Současně by ve Veselských listech mohla být zavedena nová rubrika, která bude sloužit k tomu, aby mohli občané souhlasně i kriticky hodnotit kroky radnice. Dotazy by se mohly zasílat elektronicky i písemně. Bude pak na každém, zda se rozhodne něčím přispět, nebo ne, ale je důležité mít tu možnost. Osobně bych nezůstával jen u zveřejňování příspěvků ve Veselských listech, ale názory a připomínky bych zveřejňoval i jako facebookové příspěvky na stránkách města, kde by se o nich mohla vést diskuse. Je tristní, že v dnešní době nic takového ještě neexistuje.


Veselí nad Moravou, 19.července 2022

Autor : Zdeněk Gerstberger

Autor: Mgr. Zdeněk Gerstberger, 30 let, vystudoval obor Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci, je členem ČSSD, zabývá se správním a přestupkovým právem, kandiduje v podzimních komunálních volbách ve Veselí nad Moravou.