AKCE Viktoria

Dnešek je dnem, který se kdysi slavil jako osvobození Československa. V Rusku je toto datum Dnem vítězství doposud. Je určitým paradoxem, že ačkoliv kapitulace Německa byla podepsána již 8.května 1945, v Praze se stále bojovalo a teprve s příjezdem tanků Rudé armády boje utichly 9.května  i zde. Německo bylo v troskách, sraženo na kolena. Několik let předtím však byla situace zcela jiná. Tehdy se Německu vojensky dařilo a mělo důvod své bojové úspěchy patřičné prezentovat.

O zajímavé akci, která proběhla nejen na území Protektorátu Čechy a Morava, ale prakticky na všech územích, tedy státech, které obsadila německá armáda během 2.světové války, jsem chtěl napsat už dříve, ale pak jsem na to nějak zapomněl. Připomenula mně to až krásná fotografie, zveřejněná na webových stránkách Vladimíra Groše.

Vlevo : nejen že je to krásná dokumentační fotografie z válečných let, je zajímavá také tím, co mě přimělo napsat více k tomu V, které je vzorně vyvedeno v bílé barvě mezi oknem a vraty prvního domu z levé strany. Pohlednice vpravo : domy ve středu města. Písmena "V " jsou patrná teprve při pozorné prohlídce. ​​​​​​​

Hotel Viktoria ve Zlíně byl pojmenován  u příležitosti úspěchůněmeckých vojsk v boji. Velké reklamní tablo s ozdobeným "V" visí i nad jeho vchodem

Podobně "ověnčené" písmeno  "V" zdobí rovněž titulní stranu novin 

Hlavní třída Hodonína nesla v době Protektorátu název Adolf Hitler Strasse. Ani zde nezapomněli majitelé patřičně  vyzdobit výlohy svého obchodu

Po bleskových vítězstvích německých vojsk v zemích západní Evropy a Polska a jejich obsazeních, se obrátila pozornost Hitlera a jeho generálního štábu na východ. Také po přepadení Sovětského svazu 22.června 1941 šlo zpočátku vše hladce a Němci rychle postupovali. Problémy měly přijít až s blížící se zimou.

Ve všeobecné euforii, která zavládla v Říši, byla ve 2.pololetí 1941 zahájena mohutná propagandistická akce Viktoria (Vítězství), která měla podpořit snahu Německa v boji na různých frontách Evropy.

Ukázky propagační akce  Viktoria na pohlednicích a propagačních kartě, která je opatřena příležitostnými razítky. V Říši bylo vydáno před i během války obrovské množství propagačních pohlednic, které jsou hledaným sběratelským materiálem a některé z nich dosahují při prodeji značných cen.

Propagace byla zastoupena ve filmu, tisku, kultuře a významně rovněž v poštovnictví. Tak, jak to vidíme na tom veselském domě, byla v různých provedeních a velikostech malována „V“ na zdi domů, byly jím polepována výkladní skříně a okna, byla malovány na dlažbu. Ve velkých městech se jí dostalo nákladné profesionální péče a byla, někdy až v monstrózní velikosti prezentována na státních a významných budovách. Lokomotivy nesly velké „V“ vyvedené z plechu na přední části svých parních kotlů.

Propagační strojové razítko na úřední obálce v kombinaci s výrazným razítkem V a propagační nálepkou

Denní ruční příležitostné razítko pošty v Pardubicích na úřední obálce, odeslané správou školy  v Kuněticích

Obálka odeslaná firmou Standard pod německou správou, s ručním příležitostným razítkem v levém horním rohu

Protektorátní pošta byla na tuto akci již připravena a dnem  zahájení akce 17.7.1941 začala razítkovat listovní zásilky mimo místním a denním razítkem ještě čtyřřádkovým strojovým razítkem. To bylo v černé barvě, na rozdíl od speciálních kulatých razítek, která pošta nechala vyrobit pro 15 největších poštovních úřadů v zemi.

Symbolem celé akce bylo písmeno „V“. Je to vlastně obrovský paradox, protože na rozdíl od mnoha jiných jazyků, v němčině slovo „Vítězství“ nezačíná na „V“ ale na „S“ (Sieg). Předpokládám, že hlavním důvodem pro jeho použití, byla srozumitelnost a působení této propagandy na úhlavní nepřátele Německa, které vedli USA a Velká Británie

S propagandou nelenila ani druhá válečná strana - Spojenci. Na rozdíl od té německé však nebyla nijak pompézní. Její součástí byli také vojáci z bývalého Československa, kteří ve Velké Británii statečně bojovali za svou vlast a porážku nacistického Německa. Vlevo : dopis s přiloženým proužkem propagačních nálepek posílá jeho pisatel svému příteli. Již pouze jako upomínku na válečná léta, v roce 1949. Uprostřed : celý tiskový arch nálepek vydaný pro československé jednotky v Británii. Vpravo : ukázka protipropagandy, spočívající v zesměšňování protivníka. V tomto případě jeho vlastní obrovské propagační akce "VIKTORIA". Na této pohlednici ovšem se správně psaným anglickým "VICTORIA". 

V závěru akce, koncem roku 1941 se dosavadní štěstí a úspěchy Německa na válečném poli začaly pomalu měnit v opak. Ruské zimy a obětavost lidí a vojáků napadeného Sovětského svazu (přes všechny chyby, které napáchal Stalin) s podporou Spojenců začaly pomalu, ale jistě průběh války měnit v neprospěch Německa. Válečné utrpení celé Evropy však mělo trvat ještě další tři a půl roku.  


Veselí nad Moravou, 9.května 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld