Vyjádření místostarosty : COVID-19 

Nejsem přítelem komunikačních sociálních sítí a Facebook mě nikdy neoslovil. Dost lidí si myslí, že kdo nekomunikuje přes Facebook, nebo Twitter, jakoby nebyl. Jednou z těch sociálních sítí, kterou jsem přesto považoval za smysluplnou, byla Spolužáci.cz, oblíbená asi všemi, kteří nezapomněli na krásná léta školy, své spolužáky a učitele. Padla bohužel v září 2018 za oběť nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

Protože na FB nechodím a lidi to ví, byl jsem v pátek 27.března 2020 večer z několika stran upozorněn na to, že na FB Město Veselí nad Moravou bylo umístěno v souvislosti s onemocněním COVID – 19 Vyjádření místostarosty Boudy.

Vyjádření se týké onemocnění virem COVID - 19 u manželky místostarosty Pavla Boudy, která je hospitalizována a karantény jeho samého. Příčinou obého je zřejmě nedávný pobyt v zemi, či oblasti zasažené epidemií Coronaviru.

Samozřejmě se pod tímto vyjádřením okamžitě spustila přehlídka účasti a vyjádření podpory  Pavlovi Boudovi, i jeho ženě Sylvii, ale také pochybnosti založené na domněnce, že pan Bouda s manželkou v době, kdy se to již nedoporučovalo, navštívili epidemií postiženou zemi. V příspěvcích se mluví o lyžování, pan Bouda však ve své řeči o té zemi, ani účelu cesty nic bližšího neuvedl.

Některé z těch rozhořčených příspěvků byly smazány paní mluvčí radnice (která zřejmě měla kvůli tomu vyhlášenu noční pohotovost), což je ze strany některých diskutujících kritizováno, ze strany jiných naopak kvitováno. 

„Já a pan ředitel…!“ říkával náš školník pan Oxner na stavební průmyslovce. Narážím tím na zmínku o onemocnění Coronavirem u Borise Johnsona a prince Charlese,  kterou ve své promluvě v návaznosti na své postižení tímto virem Pavel Bouda zmiňuje. Pavla za sebestředného nepovažuji, jen si možná neuvědomil jak to vyzní, když tím dodával vážnosti svému prohlášení.

Nevím, proč měl, doufám, že stále ještě můj kamarád Pavel Bouda zapotřebí komentovat to, co se jemu a jeho ženě přihodilo za patálie, či zda mu to poradil starosta Petr Kolář, ale toto rozhodně nebylo „odvážné verejné vystůpení“, jak to v příspěvcích komentuje Tonda Vrba.

Odvážné veřejné vystoupení (pokud už tedy vůbec mám potřebu se svými trablemi, byť jako osoba veřejně činná veřejnost seznamovat), by totiž bylo, podat veřejnosti kompletní informaci. Takovou, ve které uvedu, kdy a kde jsem byl, proč jsem tam jel v době, kdy už se to nedoporučovalo (pokud to byl tento případ), kdo tam byl se mnou a kdy jsem se z té země vrátil. A pokud jsem udělal kravinu, tak to férově přiznat. Chyby děláme všichni a je to lidské.

Tedy podat takovou informaci, ke které už není možné ze strany veřejnosti dále vznášet opodstatněné otázky a pochybnosti, ale v návaznosti na ni pouze popřát, ať se všem zdravotně dobře daří, ať se oba toho viru zbaví. O takovém přístupu se tady rozhodně nedá hovořit, protože dost otázek zůstalo nezodpovězených a vznáší se nad ním velký otazník. Požadavek na řádné vysvětlení vyplývá i z komentářů některých diskutujících.

Kdo si dobře prohlédne komentáře a také lajky pod některými z nich, udělá si obrázek o věrohodnosti takové diskuze. Pohotovost zřejmě neměla pouze paní tisková mluvčí.

Nedomyšlená, polovičatá a zbytečná událost na oficiálním Facebooku radnice řekl bych, která si žije svým, z mého pohledu velmi pochybným životem.

Webové stránky radnice kdysi, ještě v dobách radniční demokracie obsahovaly také odkaz na diskuzní fórum, ve kterém se diskuze mohly  zúčastnit pouze osoby na radnici řádně registrované. Několik jich tehdy bylo a diskutovalo se o všem možném. Tehdejší starosta Martin Bedrava s tím neměl problém. Diskutoval rovněž a odpovídal na vznesené dotazy.

Byla to, na rozdíl od FB solidní platforma právě pro taková sdělení, o kterém je řeč v tomto článku. Fungovala však pouze do 30.května 2012, kdy byla po zásahu dnešního starosty Petra Koláře bez náhrady zrušena. Rozhodujícím podnětem pro zrušení byl můj kritický příspěvek, týkající se angažmá tehdejšího místostarosty Petra Koláře ve věci malé vodní elektrárny, kauzy, která tehdy „hýbala“ zdejší veřejností, kdy jsem jej obvinil z klientelismu.Tato kauza dodnes negativně ovlivňuje situaci se zdejším zámkem.  Zastupitelstvo mě pak za mé, v diskuzi slušně vyjádřené názory na 8. zasedání Zastupitelstva města Veselí nad Moravou (až zcela na konci zápisu), konaném dne 11.06.2012 ostrakizovalo krátce před půlnocí, poté, co již odešli mimo Jožky Bouly všichni opoziční zastupitelé.

Hlasování o návrhu Ing. Bílka

  • ZMV konstatuje (pro 11, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2)                                                             IV.2.

že zastupitel Vilém Reichsfeld se svými projevy dopustil opakovaně zavrženíhodného jednání, které je v rozporu s mandátem zastupitele i člena kontrolního výboru.

usnesení bylo přijato

O tom, co je pro koho zavrženíhodné se dá dlouze diskutovat a zastupitelstvo se může usnést na čemkoliv, pokud s tím souhlasí dost zastupitelů. Není to dlouho, co se tady uváděl jiný případ.

Tehdejší webové stránky byly tím správným místem, kde se daly před veřejností klást otázky vedení města. Otázky, na jejichž položení neexistuje v tomto městě žádná jiná platforma. Rozprava na konci zastupitelstva  jednou za tři měsíce tímto místem opravdu není. Pánové na radnici vrcholově zastupují to, čemu se říká veřejná správa. Starosta to dokonce vyučoval, ale že by se podle toho sám řídil, že by učinil radnici transparentní, že by občanům dal možnost klást otázky a poskytl na ně odpovědí, toho se bohužel zřejmě nedočkáme. 

Jak se elegantně likviduje nepříjemná diskuze dokazuje toto sdělení, které se tehdy objevilo na webu města :

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že město Veselí nad Moravou od 1.6.2012 přechází na novou podobu www stránek, na kterých už nebude provozováno diskuzní fórum, oznamujeme tímto všem zaregistrovaným uživatelům, že jejich osobní údaje, evidované na městském úřadě ve Veselí nad Moravou z důvodu zajištění přístupu a provozu budou (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) po tomto termínu zlikvidovány.​​​​​​​​​​​​​​

Jurka to jistě nemyslel tak, jak to vyznívá!

Přese všechno, co tady bylo řečeno k "Vyjádření místostarosty Veselí nad Moravou: COVID - 19", zůstává nakonec důležité pouze jediné, ať jsou Pavel a Sylva Boudovi a také všichni ostatní, které tento zákeřný virus postihl, zdravotně brzy v pořádku. 

Že se cokoliv pozitivně změní v přístupu města k informovanosti občanů, v to bohužel nedoufám a prohlášení Pavla Boudy mě v tom pouze utvrzuje.

Ve Veselí nad Moravou, 28.března 2020 

Autor článku : Vilém Reichsfeld