Žijeme ve zvláštní době

Na náměstí se dvanáctileté dívenky za jásotu a podpory publika vymezují k osobám demokraticky zvoleného prezidenta a předsedy vlády "Ahoj, já jsem Viki, je mi dvanáct", rodiče své ratolesti již od útlého věku berou na politická shromáždění a nechají je držet transparenty. Zneužití dětí, hodné nejhorších propagandistických časů, za panování tolik odsuzovaných totalitárních režimů. Najdou se dokonce veřejně činní funkcionáři, kteří takové postupy podporují. Do tohoto stavu dospěla naše demokracie po třiceti letech znovunabyté svobody.

Zkuste však vyslovit opodstatněnou výtku podloženou argumenty, pochybnost, kritiku konkrétního problému, nebo tématu v našem městě. Narazíte buďto na neprostupnou bariéru povýšeného mlčení, nebo se na vás přiřítí smršť agresivity a urážek,  s takovými argumenty, které vyplývají z neznalosti a neodbornosti.

Naposled se mně podobný případ stal nedávno, když jsem si dovolil zapochybovat o dotaci na výměnu palubovky v místní sportovní hale na ulici Kollárova, která byla zničena při rekonstrukci haly a následné renovaci této, již silně poškozené palubovky. Přesněji řečeno, nenapadám samotné provedení nové podlahy (palubovka už to ale bohužel nebude), to je už nyní pro řádnou funkci sportovní haly nezbytné, ale hledám viníka, který svým jednáním dopustil, že k tomuto stavu vůbec došlo.

Přes veškeré stavebně-technické nedostatky, které měla stávající sportovní ve Veselí nad Moravou před rekonstrukcí, měla také jedno velké pozitivum. Tím byla velmi kvalitní a skvěle sloužící sportovní palubovka.

V reakci na přidělení dotace ve výši 2milony korun a diskuzi, která k tomu byla na 15.zastupitelstvu, jsem si dovolil zastupitelům zaslat dopis, který se týkal dvou, jím projednávaných bodů, z nichž jeden byla právě tato dotace.

Dovolil jsem si poukázat na to, že někdo přece musí nést zodpovědnost za to, že podlaha haly byla zničena a označil jsem to za skutek, který se ve veřejné správě označuje jako zanedbání péče dobrého hospodáře o svěřený majetek. Díky tomu vznikla městu škoda  2,4milionu korun. 2milony stojí nová podlaha a 400tisíc korun bylo utraceno za renovaci podlahy po rekonstrukci haly. Renovace se zcela minula účinkem a nikde o jejím provedení nelze najít záznamy, přestože zveřejnění údajů je ze zákona povinné - čtěte zde a zde.

Vše se odehrálo v režii společnosti Vesbyt s.r.o.

Sportovní hala je ve vlastnictví společnosti Vesbyt s.r.o., jejímž zřizovatelem a 100% vlastníkem je město Veselí nad Moravou. Společnost Vesbyt s.r.o. je řízena pětičlennou dozorčí radou, jejímž předsedou je místostarosta Petr Kolář.

Dozorčí rada zasedá 4x ročně, dejme tomu po dvou hodinách, tak si jistě každý spočítá, že více než 130tisíc korun ročně (r.2016) pro jejích 5 členů je za to docela slušná odměna. Mimochodem, stejně náročnou práci vykonává pan místostarosta Kolář ještě jako předseda správní rady Veselského kulturního centra, samozřejmě rovněž za podobnou finanční odměnu. Na webových stránkách Veselského kulturního centra jsou sice výroční zprávy s finančními přehledy, ty jsou však tak neprůhledně konfigurovány, že údaje o odměnách členů správní a dozorčí rady z nich zjistit nelze. V odměnách členů zmíněných orgánů je totiž zahrnut i plat ředitele VKC. Proč asi?

Pobírání těchto prebend ze strany dobře placených funkcionářů ve vedení města považuji za neopodstatněné. Nevidím sebemenší důvod pro to, aby za tuto funkci  která dříve (v letech 2002-2010) byla všemi členy vykonávána bez nároku na jakoukoliv odměnu, byly vypláceny odměny, přestože jde o obchodní organizaci. A už vůbec nevidím důvod pro vyplácení odměn za funkce ve správní a dozorčí radě Veselského kulturního centra, které je příjemcem dotací od města a netvoří zisk. Toto jsou nešvary importované do našeho města podle vzoru pražských radnic, byť výše prebend zdejších, těch pražských nedosahuje.

Valnou hromadu společnosti Vesbyt s.r.o. tvoří rada města v čele se starostou. Jednatelkou společnosti Vesbyt s.r.o. je členka zastupitelstva a bývalá radní Mgr. Evelína Jochová, která je ve funkci od 1.7.2016. Byla do ní dosazena dne 25.4.2016 a to valnou hromadou, jíž byla při jmenování sama členkou (hlasování se samozřejmě zdržela). Byla jmenována přímo a bez výběrového řízení, které jinak musí absolvovat i uchazečka o místo uklízečky na koupališti, nebo v budovách města.

V praxi to funguje asi tak, že rada města ve funkci valné hromady se dohodne, že vyhoví svému členovi a potencionálnímu koaličnímu partnerovi, který právě nutně potřebuje lukrativní pracovní pozici a na již dříve, za tím účelem uvolněné místo jej prostě a jednoduše dosadí. Návrh na obsazení takové funkce je předem dojednán a pro formu jej podá například jeden vlivný člen rady, který nakonec určuje veškeré dění na zdejší radnici.

Mgr.Jochová je rovněž placenou členkou již zmíněné Správní rady Veselského kulturního centra.

Tak přesně takhle prosím vypadá klientelismus, přímý příbuzný korupce, ve své nejčistší podobě.

Jako reakci na zmíněný dopis jsem od jednatelky paní Mgr.Evelíny Jochové dostal velmi rozčilený e-mail, ze kterého cituji :  

"Že dřevo začalo pracovat, je důsledkem změny klimatu v hale. Například po kritizovaném zateplení do haly přestalo zatékat, tak asi nemá tolik vlhkosti, jako před rekonstrukcí. Rovněž při zápasech, když prší, se kvůli vytírání podlahy nemusí přerušovat hra. Palubovka je z měkkého smrkového dřeva, které je po 25 letech užívání za svou životností. Proto přistupujeme k výměně povrchu." 

Rekonstrukci haly přitom nikdo nezpochybňuje ani nekritizuje, ale paní jednatelka to podává tak, že byla-li hala rekonstruována a zateplena, muselo nutně dojít k nevratnému poškození palubovky, jejíž životnost je při kvalitní údržbě prakticky neomezená. Pokud dřevo začalo pracovat v důsledku klimatických změn v hale, musím položit otázku, proč se majitel a správce haly společnost Vesbyt nepostaral o to, aby tyto změny nenastaly, případně byly eliminovány. Pouze, bylo nutné vyžádat si radu někoho, kdo tomu rozumí. Co jsou to ty klimatické změny? Nejsou to žádné nadpřirozené jevy, ani vlivy vyšší moci. Je to pouze změna teploty a vlhkosti. A není tak velký problém je ovlivnit a podle potřeby upravit a škody tak minimalizovat.

Nic se v tomto směru nezjišťovalo ani před rekonstrukcí a ani po ní. Teprve až je z toho problém, snaží se ti, kteří jej podceněním situace a nedostatečnou péčí o svěřený majetek zavinili, tímto způsobem omlouvat.

Je opravdu dobrou vlastností jednatelky firmy a zastupitelky, když na kritiku občana města odpoví namísto odbornými argumenty tím, že se na něj, na hlupáčka zlobí, cituji :

"A abys věděl, zlobím se na Tebe. Aniž bys o věcech věděl, případně se předem zeptal, kopeš kolem sebe, vyjadřuješ se způsobem, který není fér, a to se mi nelíbí"

Jak že se to říká o té potrefené huse?

V těchto dnech se v hale dokončuje pokládání nové podlahy. Ve výše zmíněných souvislostech je přitom příznačné, že ani toto se neobešlo bez nepředvídaných komplikací, protože se přitom narazilo na problém s dřevěným palubkovým obkladem obvodové stěny haly.

Při rekonstrukci v roce 2014 nedoznal obklad stěn žádných úprav a byl ponechán v původním stavu. A ten je bohužel nevyhovující, protože je místy již značně uvolněný, dobře nedrží a opravu, či výměnu by potřeboval jako sůl. Spodní ukončení tohoto uvolněného obkladu teď bylo zabudováno do nově pokládané podlahy! Co jiného se dalo asi dělat, když argumentem vedení Vesbytu je, že se s tím nepočítalo, že se o tom nevědělo (!) a teď na opravu nejsou peníze. O čem se ve Vesbytu, i jeho dozorčí radě vůbec ví? Potřebujete ještě další důkaz o odborných kvalitách vedení i dozoru? Jaké jiné označení si tato situace zaslouží, než německé "Schlamperei". Po našem šlendrián. Jděte do háje s takovou prací! A ještě se vztekáte, když vám ten šlendrián někdo připomene.

Neodpustím si na tomto místě ještě jednu poznámku, která se týká Vesbytu. Házená je tím hlavním sportem, který halu k činnosti a zápasům potřebuje. Poté, co odešel hlavní sponzor, firma Britterm (kvůli tomu, že město odmítlo, se více finančně spolupodílet na chodu tohoto sportu), je na tom klub házené s penězi na provoz dost bídně. Ve Veselí velký sponzor bohužel není, menších je taky nedostatek a tak si házená shání podporu, jak se dá.

Někdy ji nedostane v penězích, ale jak se říká v naturáliích. Třeba tak, že sponzor koupí dresy, nebo zaplatí rozhodčí. Chce za to pouze maličkost, totiž to, že házenkáři pověsí v hale jejich tabuli s reklamou, kterou firma rovněž dodá. Dá se v této situaci pochopit, že Vesbyt jako správce haly chce mít profit i z tohoto a vyžaduje za to od klubu peníze? Peníze, které klub vlastně nedostal a teď musí sáhnout do těch skromných prostředků, které dostal v hotovosti od jiných sponzorů. Nad takovýmto dryáčnictvím zůstává rozum stát. A nad tím, jak to chodí ve Vesbytu rovněž!


Ve Veselí nad Moravou, 17.července 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld