90 let od založení fotbalového klubu ve Veselí nad Moravou

„Jubilujeme. Přehlížíme činnost a rozpomínáme se

na významné  události  našeho klubu, za dobu jeho trvání.

Je  naší  povinností,  nejprve  vzpomenouti

všech jeho zasloužilých členů a kamarádů,

kterým nebylo dopřáno, veseliti se dnes s námi“

Tak začíná předmluva první publikace k 20.jubileu veselského fotbalu, vydaná v roce 1948. Ani dnes neztratila nic ze své všeobecné platnosti a připomíná základní člověčí, ale zejména chlapskou vlastnost, vytvářet sportovní pospolitost, která prolíná fenoménem zvaným fotbal. A vzpomínání na historii k ní neodmyslitelně patří.

První dochovaná fotografie veselských fotbalistů – hřiště Orla, rok 1929

Zleva počínaje brankářem : Dr.Ladislav Kozumplík, Fr.Horák, Bedřich Všetula, Dr.Sovka(Vnorovy), Tomeček(Zarazice), Dr.J.Pešík,  Ant.Všetula, Fr.Bártek, Fr.Michalík, Josef Chmelař zvaný „Čidán“

Mimo již zmíněné publikace vyšly ještě další a to k 30. výročí v roce 1958 a výročí sedmdesátému v roce 1998. Publikace byly vyrobeny ve skromných podmínkách s prostředky, které tehdejší reprodukční technika a finanční možnosti skýtaly. Obrazové přílohy jsou nekvalitní a texty se místy prolíná ideologická stopa doby.

Část tohoto textu měla být předmluvou pro publikaci věnovanou veselskému fotbalu  k osmdesátinám, v roce 2008, aktuální je ale i dnes. Pro vydání publikace chybí jak financování, tak zapálení fotbaloví činovníci, kteří by se toho ujali. Snad to vyjde za deset let, ke stovce.

Fotbal se stal sportem, který doslova hýbe planetou. Prolíná do společenského i politického dění  ve všech fotbalových zemích, byly kvůli němu vedeny války a rozepře mezi státy, při jeho sledování došlo ke strašným tragediím v ochozech, zfanatizovaní fanoušci sportovních protivníků pustoší města a vedou bitvy. Fotbalové svátky, kterými jsou mistrovství světa i Evropy ovlivňují život v zemích jejich konání, ale i jejich účastníků a dají se srovnat snad jen s olympijskými hrami.

V našem městě se stal fotbal fenoménem koncem let šedesátých, kdy místní, prudce se rozvíjející a ekonomicky silné Jihomoravské tažírny a trubkárny zastřešily toto (nejen) sportovní odvětví a vytvořily mu jak materiální, tak i finanční zázemí. Na tuto dobu je dnes politicky nahlíženo s jistým despektem, přesto jsem však toho názoru, že naše město vděčí tehdejšímu vedení JTT s ředitelem Vladislavem Brychlecem  za nebývalý rozmach a to nejen ve sportu.

Stadion ve výstavbě, rok 1970

Shodou okolností tomu tak bylo právě v době, kdy na původním veselském hřišti zvaném „Orlovna“ dorůstaly věkem i fotbalovým talentem ročníky kluků, kteří fotbalu propadli tělem i duší. „Lapačáci“, jak si říkali všichni, kteří v okolí tohoto známého veselského pohostinství bydleli, ale i některé spřízněné duše a kamarádi z jiných částí města se zde scházeli, aby na „svém“ hřišti sváděli líté fotbalové boje a formovali svůj hráčský um. Většina hráčů v novém veselském fotbalovém kádru tehdejších, ale i pozdějších let pochází právě z této fotbalové líhně. Na překrásném kvalitním trávníku nově budovaného, na tehdejší dobu nadstandardního a velkorysého fotbalového areálu sledovali utkání příznivci z města i okolí v počtu, za který by se dnes nemusela stydět ani ligová mužstva. Vždyť na duel s týmem Dubňan jich přišlo na jaře roku 1968 více než 2 200! A nutno podotknout, že veselská fotbalová jedenáctka se jim za jejich přízeň dovedla poděkovat. Za pět let se přesunul veselský fotbal z okresního přeboru o čtyři třídy, až do moravskoslezské divize. Tehdy nastolená kvalitativní úroveň, ale především skvělá parta hráčů, obětavých funkcionářů i nadšení fanoušků zůstává nepřekonanou metou a měřítkem i v dnešní době.

Tým A mužstva v roce 1969

Stojící zleva: L.Gál, J.Hadaš, J.Miklenda, K.Krejčíř, J.Kmínek, M.Jelínek, Bř.Kočička, Fr.Tomeček, J.Smetka

Sedící zleva: Fr.Bílek, D.Hurban, J.Šimon, J.Kosíř, E.Symerský, J.Petr, Fr.Turzík

Mužstvo "B", začátek osmdesátých let

"Stará garda" - exhibice se Slovanem Bratislava 18.6.1994, 1000. zápas brankáře J.Miklendy

Také díky tehdejší velkorysosti a nadhledu těch, kteří se plni optimismu podíleli na založení a výstavbě nového fotbalového areálu, má dnes naše město moderní fotbalovou základnu se dvěma travnatými přírodními povrchy a jedno hřiště s kvalitním umělým trávníkem. V podstatě takový areál nemá obdobu v celém kraji. Budiž jim za to dík.

Tak jako jinde, i v našem městě je historie fotbalu nedílně spjata s obětavou prací všech, kteří se na chodu klubu podílí. I zde jeho historii lemují šiky funkcionářů, hospodářských pracovníků, organizátorů, trenérů a hráčů, kteří svou obětavou prací umožňují chod klubu a jeho sportovní činnost. Všem těm, kteří dnes nemohou být jmenovitě zmíněni, patří upřímné poděkování a vzpomínka. Za vše, co pro zdejší fotbal udělali.

Bylo těžké vybrat z historie zdejšího fotbalu to nejpodstatnější, co by jej charakterizovalo.

Ať už se to týká textů, nebo fotografií. Těch mužstev, hráčů a všech, kteří se kolem fotbalu točí bylo tolik, že se to nevejde ani do knihy, natož do jednoho krátkého článku.

Fotografie z novodobé historie zdejšího fotbalu jsem vybral proto, že pochází z doby, kdy panoval v našem městě největší fotbalový rozmach, optimismus a divácký entuziasmus. Všichni, kteří jej pamatují už budou vědět, o čem mluvím a nepotřebují ani popisky.

S mírnou úpravou přebírám k zakončení tohoto článku opět věty z již zmíněné první publikace o veselském fotbalu.

90 let fotbalu ve Veselí nad Moravou 

90 let cílevědomého budování a kamarádského soužití

90 let radosti mladých, zábavy starších a čestného boje ke cti obce a prospěchu národa

Mužstva mužů domácích a družebního italského Crespelana při oslavách 80.výročí - 21.6.2008


Do dalších let přejeme veselskému fotbalu hodně fotbalových talentů z řad zdejší mládeže a věrnou podporu z řad příznivců i sponzorů.


Ve Veselí nad Moravou, 15.června 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld