ŠEDESÁTÁ A SEDMDESÁTÁ LÉTA …DÍL 3.

Společenské a hudební dění ve Veselí 70.let minulého století

​​​​​​​​​​​​​​Když se chce, tak to jde. I v době normalizace!

Ze všech zmíněných městských organizací SSM byla zřejmě náhodnou sešlostí mladých lidí s příbuznými zájmy po kulturní stránce nejaktivnější místní organizace č.3, která měla jako svoji klubovnu bývalou kuželkárnu pod budovou tehdejší České státní spořitelny se vchodem z chodníku podél řeky Moravy. Stojí tam doposud.

Mimo běžnou činnost, kterou bylo nutné před nadřízenými orgány SSM vykázat, se její členové snažili vykřesat v malém a šedivém městě, ve kterém se toho pro zábavu mládeže mnoho nedělalo alespoň nějakou změnu.​​​​​​​

Čtyři záběry z klubovny III. místní organizace SSM ke konci sedmdesátých let, které výstižně dokumentují atmosféru a snad i ducha tehdejší doby. Sešla se v ní skvělá parta mladých lidí se zájmem o dobrou muziku, kulturu, oživení společenského života hlavně se zájmem, něco udělat nejen pro sebe, ale i pro ostatní mladé lidi ve Veselí. Bez toho to totiž nejde v žádné době.

Představa o zábavě mladých je většinou stejná. Dobrá hudba, při které se dá tančit, seznamovat s holkama, obrážet čaje, diskotéky a koncerty. Vše ale musí taky někdo zorganizovat a musí k tomu mít nějaký důvěryhodný základ, nejlépe pak organizaci, která to může zastřešit. To v podstatě platí v každé době, i když v každé době je na zábavu mladých nazíráno trochu podezřívavě, či aspoň s nedůvěrou. O to víc to bylo nesnadné v polovině sedmdesátých let minulého století, kdy světu hudby vládly progresívní, artrockové kapely a jazzrock, a vlastně rock jako takový byl pro papaláše vždy trochu tím pověstným červeným hadrem před očima. Na druhou stranu ale i oni věděli, že když se moc zakazuje a mládež se nebaví, vrátí se to jinak.

Tehdy tomu policajti i jiné orgány říkali "závadové chování mládeže" a tak nezbylo, než najít kompromis a zábavu mladým umožnit.

Protože pořádání koncertů s žádanými protagonisty stojí nějaké peníze, bylo nutné je taky nějak vydělat. Pro ten účel se nejlépe hodí pořádání akcí, kde se spojí příjemné s užitečným, kde se lidi pobaví, vyřádí a zároveň se vydělají prachy.

O dobrém duchu a stejně dobrých nápadech spojit příjemné s užitečným svědčí konání tzv.mezischůzí III.MO SSM, při kterých se dalo relaxovat, užít letní pohody a zároveň vymýšlet a organizovat další program a akce pro mladé lidi.​​​​​​​

Při cyklomaratonu Brno -. Mikulov, kterého se členové organizace zúčastnili, nešlo samozřejmě jen o sport. Sranda, recese, letní atmosféra a samozřejmě i občerstvení v podobě obou druhů lahodných tekutin patřilo k věci

Umění spojit příjemné s užitečným, pobavit se, relaxovat v krásné letní atmosféře na starém Veselském splavu  na řece Moravě a vymyslet přitom další akce pro mladé lidi z Veselí a okolí, co může být lepšího. To vše v létě roku 1979

S pomocí peněz získaných pořádáním výdělečných tanečních podniků pak bylo možné pořádat další akce. Taneční zábavy byly v létě pořádány v parku, v zimě pak buďto na kulturním domě, nebo v milokošťské hospodě, která má menši sálek. Letní Neckyády na řece Moravě a starém koupališti u zámku, další sportovní činnost, ale také výstavy umění, přehlídky country a rockové hudby. Místa konání byla opět  buďto v parku, nebo v prostorách kulturního domu.

Popisovat jednotlivé fotografie a jejich aktéry je dnes prakticky nemožné. Dost jich dnes již nežije, někteří zmizeli v labyrintu naší země i světa a na jména některých si již nevzpomenou ani ti, kteří je tehdy, před čtyřiceti lety znali. Spíše než o to, jde o vystižení atmosféry té doby a zachycení jejího charakteru. Doby, již dnes někteří političtí komentátoři nemohou přijít na jméno, ale také doby, na kterou mnoho z těch, kteří ji prožili nemohou zapomenout a vzpomínají na ni, jako na zlatá léta, kdy se mnoho nesmělo, ale téměř všechno prošlo. 

Co se tehdy hrálo a poslouchalo :

Collegium Musicum – P.F.1972 Part 1

​​​​​​​​​​​​​​The Progress Organization - We Can Work It Out (07/11, Barnodaj, 1971)

Flamengo - Stále dál (1972)

Modrý efekt & Radim Hladík 1975 – Čajovna

​​​​​​​

​​​​​​​Pokračování : 60. a 70.léta ...Díl 4./8


Veselí nad Moravou, 1.května 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld