Šedesátá a sedmdesátá léta …Díl 4.

Společenské a hudební dění ve Veselí 70.let minulého století

Zlatá éra společenského a hudebního dění ve Veselí

Kdo zažil letní zábavy v tehdejším Parku Osvoboditelů ví, že jejich zrušením v 90.letech minulého století přišli občané našeho města o nádherné a romantické prostředí k zábavám nejrůznějšího druhu. Červencové, Srpnové, Letní, Myslivecké, Rybářské a jiné noci, jak se ty taneční zábavy pro dospělé přátele dechovky a podobných hudebních žánrů jmenovaly, byly prostě okouzlující a nezapomenutelné. V parku bývala před orchestrou velká betonová plocha, která se využívala z velké části jako taneční parket, z menší pak společně s postranními plochami k posezení na zabudovaných, či přenosných lavicích se stoly. Okolo stálo pár dřevěných stánků s občerstvením. Pokud nežrali komáři a vyšlo počasí, prostředí to bylo úchvatné. Ocenili to všichni, zejména pak ale milenci a páry, kteří za vlahé letní noci a v azylu okolní husté zeleně nebyli odkázáni pouze na taneční zábavu. A v tomto prostředí se odehrávaly nejen zmíněné zábavy pro dospělé, ale rovněž pro mládež prahnoucí po uvolnění své energie při jejich způsobu zábavy.

Na čajích a zábavách těch let ve Veselí hrávaly místní kapely jako Sextons, dále skupiny Invence, Čmeláci, Gong, Pokusy a Delta.

V obdobích, kdy nebylo možné pořádat zábavy a čaje v parku, posloužil dobře kulturní dům, ve kterém se mimo běžnou kulturní činnost konaly také všemožné plesy a každoroční silvestrovské zábavy s oslavou nového roku.​​​​​​​

Samostatnou kapitolou bylo založení Q klubu, který pořádal poslechové koncerty a přednášky. Pro tento účel dobře posloužila kavárna a restaurace v objektu Spotřebního družstva Jednota na sídlišti Hutník. Nacházela se původně ve větší polovině 1.patra budovy otevřené v létě roku 1974. Toto zařízení mělo na svou dobu velice dobrou úroveň a to jak svým vybavením, tak i výbornou kuchyní, o kterou se staral legendární kuchař pan Šimoník pod vedením pana Hlaváče. Byly zde pořádány rovněž týdny cizích kuchyní a vedle restaurace hotelu Rozkvět to bylo další gastronomické zařízení s velmi dobrou úrovní. Neodpustím si srovnání s dnešní dobou, kdy ve Veselí podobné zařízení bohužel neexistuje.

Q klub tehdy v této restauraci pořádal především komornější akce a žánry, kterých se zúčastňovalo užší publikum, pro které byly voleny cíleně. 

Q klub, kavárna Hutník 21.září 1979 - koncert Vladimíra Klusáka

Q klub, kavárna Hutník, září 1979 - koncert skupiny Marsyas

Maškarní ples KD, rok 1979 ​​​​​​​

Maškarní ples KD, rok 1979 

Přehlídka filmů, kino Svět, srpen 79

Nahoře : staré kino Svět ve dvorním traktu restaurace a bývalého hotelu Janík fungovalo až do konce roku 1979. V srpnu roku 1979 zde uspořádal III.MO SSM přehlídku filmů z Československého filmového archívu. Filmy byly komentovány lektorskými úvody.

Dole : výstava obrazů mladých veselských umělců v říjnu 1979 v prostorách kulturního domu. Vystavovali : Dalibor Borovec, Miroslav Bystřický, Josef Punčochář , Lubomír Šišpera a Zdena Gřundělová.

Ve Veselí v té době existovala rovněž skupina mladých lidí, kteří cítili potřebu převést rovněž své představy o moderní adaptaci divadla se zapojením přímo v přírodě a došlo k realizaci dvou činoherních kusů. Byla tak adaptována legendární, několikrát zfilmovaná próza A.C.Doyla "Pes Baskervilský" a  hra zdejší provenience "Vila Burziánova".

Popisovat jednotlivé fotografie a jejich aktéry je dnes prakticky nemožné. Dost jich dnes již nežije, někteří zmizeli v labyrintu světa a na jména některých si již nevzpomenou ani ti, kteří je tehdy, před čtyřiceti lety znali. Spíše než o to, jde o vystižení atmosféry té doby a zachycení jejího charakteru. Doby, již dnes někteří političtí komentátoři nemohou přijít na jméno, ale také doby, na kterou mnoho z těch, kteří ji prožili nemohou zapomenout a vzpomínají na ni, jako na zlatá léta, kdy se prakticky nic nesmělo, ale téměř všechno prošlo. A o to bylo vše zábavnější!

Co se v té době v naší zemi hrálo :

Jiří Jelínek a Etc - Mlýn 1976  "Mám z toho mimo jiné pocit, že v dobách temna se u nás vlastně dělala světovější muzika, než teď. Tenkrát jsme různě kšeftovali s deskami, abychom se dostali k zahraničním kapelám a v domácích sklepích, obouchaných prokladkami od vajíček, nám zrálo takovéto skvělé víno ! Škoda, že zrovna tahle sestava nevyprodukovala víc materiálu. Nebyla to jejich vina...."

​​​​​​​Extempore - Zabíjačka (1979) 

Švehlík – Dokola   ​​​​​​​

​​​​​​​Pokračování : 60. a 70.léta ...Díl 5./8


Veselí nad Moravou, 11.května 2021

Autor článku : Vilém Reichsfeld