Alena Bartošíková - cesty za hodnotami

Alena Bartošíková je významnou publicistkou a spisovatelkou v regionu Moravského Slovácka.  Známe ji jako sběratelku  pověstí, pohádek, lidové slovesnosti i zvyků na moravsko – slovenském pomezí a v oblasti Kopanic. Zachycuje svým dílem  lidovou moudrost a kulturu v oblastech, kde se jí ještě daří a kde si uchovala svůj původní ráz. Zmapovala studánky a prameny   Bílých Karpat,  i pověsti tohoto kraje. Svými knihami, nám čtenářům, přináší svědectví o dějinách a kulturní historii na Slovácku.

Spisovatelka Alena Bartošíková sbírá medailonky a příběhy zajímavých lidí, kteří tvoří kulturu a podílí se významně na společenském utváření zdejšího regionu.

Jsou zachyceny v knížkách O Veselí a Veselanech, O Veselí a Veselanech 2, O veselském vodním hradu, či kniha Za oknem světlo.

Voda je pramenem života, stejně jako její knihy o ní, Krajinou Horňácka za prameny vod a písní nebo kniha Živá voda Luhačovicka.

Spisovatelku Alenu Bartošíkovou jako umělce a literáta fascinuje mluva a lidová zbožnost Slovácka.  Krásné a plné svědectví jsou její knihy: Od svatého Antonínka ke kyjovské dolině či kniha Pověsti z kraje pod Lopeníkem, Buchlovem a Pálavou s názvem „Kde modrý plamének hoří“

Ve svých knihách ukazuje vlastnosti, které ctí a obdivuje, o jaké hodnoty je třeba se prát, za čím stát, co je třeba udržet a předat budoucím pokolením.

Spisovatelka je uherskobrodským patriotem a spolupracuje s brodskou CM Olšava. Dlouhá léta spolupracuje také s Brněnským rozhlasem. Je členkou redakční rady Malovaného kraje.

Všechny výjimečné události v kraji byly zachyceny v lidových písních a vyprávěny v legendách, které shromažďuje a zpracovává pro nás i následující generace.

Skromná, nenápadná, netlačí se do popředí a životem ukazuje pravdu. Stejně jako ve svých pohádkách – O víle Maleně, O králi Jaroslavovi, Johančina cesta do větrných mlýnů, O studánce Ohloběnce nebo televizním vánoční příběhu  O kominickém učni.

V rámci realizovaného projektu besed a přednášek „Cesty za hodnotami“, který se uskutečnil loni ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje – v sálu kardinála Špidlíka, byla „naše“ paní spisovatelka zařazena jako osobnost, která si zaslouží respekt za vykonanou kulturní a tvůrčí činnost, za morální a společenské postoje. Další osobnosti tohoto projektu jsou publicista a literát PaedDr. Jiří Jilík, etnografka PhDr. Ludmila Tarcalová, scénárista a spisovatel Oldřich Selucký,  spisovatel, publicista, výtvarník a regionální historik MUDr. Jiří Dunděra, česká malířka a grafička Jiřina Adamcová či akademický sochař a tvůrce liturgických předmětů Otmar Oliva. Přínosem cyklu besed, které proběhly  u příležitosti Malé poutě na Velehradě dne 9.7.2017 byla osvěta místní a regionální veřejnosti, studentů i poutníků, kteří na Velehrad proudí po vznikajících  cyrilometodějských stezkách. Projekt besed cyklu Zachycování tradičních hodnot vede k vytváření a nalézání záchytných bodů v dnešní, zmatky postižené společnosti a napomáhá při hledání cest k osobní svobodě, smysluplnému životu, rodinné a komunitní soudržnosti i důležitým etickým zásadám.

Obzvláště v dnešní době, kdy nejrůznější aktivistické proudy a jejich vize ohrožují základní hodnoty, na kterých stojí naše kultura, slovanská, ale i evropská civilizace, je navýsost důležitá práce a dílo, které Alena Bartošíková s takovou láskou a zaujetím tvoří.

Čestná občanka města Veselí nad Moravou zastupuje nejvýraznější osobnosti Slovácka, nám Veselanům mluví z duše a stále věří v dobro lidských srdcí. Alespoň dodatečně přejeme k dubnovému půlkulatému jubileu pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a životní pohodu.


Ve Veselí nad Moravou dne 13.července 2018


S úctou a sympatiemi

Marie Ježková